Monthly Archives: June 2021

The Archbishop to drug victims: You are not alone!

Caritas Malta's graduation ceremony

  St Julian's Parish Church

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fl-ewwel qari li nqara minn wieħed minnkom insibu dawn iż-żewġ ulied: Iżakk u Ismagħel it-tifel ta’ Ħagar li kienet seftura ta’ Sara u li l-Mulej ippermetta li Abraham ikollu iben minnha. Meta twieled Iżakk, Sara bdiet tħares bl-ikrah lejn Ħagar u t-tifel tagħha, u Abraham kellu jtellaq lill-omm u lit-tifel. Il-qari li smajna jikkonkludi li Alla ma abbandunax lit-tifel ta’ Ħagar, anzi jgħidilha: “Qum… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th June, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th June

Readings of the day

First Reading: Gen 21, 5.8-20
Psalm: 33 (34), 7-8.10-11.12-13

Gospel: Mt 8, 28-34

When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, “What have you to do with us, Son of God? … Read more »

The hope of Peter and Paul in the Lord – The Archbishop

Mass on the Solemnity of Saints Peter and Paul

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Issa naf tassew li l-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lhud kienu qed jistennew li jsir” (Atti 12:11). Dan huwa kliem ta’ San Pietru meta jirrealizza li l-ħelsien tiegħu mill-ħabs ma kinitx ħolma imma realtà. “Issa naf tassew li l-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni”. Fit-tieni qari smajna wkoll lill-Appostlu Missierna San Pawl jafda fil-qawwa tal-Mulej li jeħilsu: “Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni” (2 Tim 4:18)… Read more »

Clear with everyone – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm siltiet fl-Evanġelju fejn Ġesù qisu jkun f’burdata ħażina, xejn ma jogħġbu. Din tal-lum hi waħda minn dawn is-siltiet, fejn Ġesù, minħabba li kien imdawwar b’ħafna nies, lid-dixxipli jgħidilhom biex jaqsmu għax-xatt l-ieħor, imbagħad hemmhekk ikellmuh tnejn min-nies, l-ewwel wieħed mill-kittieba, u mbagħad wieħed mid-dixxipli tiegħu.

Lill-ewwel wieħed li jkellem lil Ġesù u jgħidlu “tmur fejn tmur, jien niġi warajk”, Ġesù, flok iħeġġu, kważi jaqtagħlu qalbu bil-mod kif ikellmu, qisu jitfilu l-ħeġġa tiegħu… Read more »

Mass on the feast of St Peter and St Paul – 29th June, 9:30am

  St Paul's Cathedral, Mdina

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 29th June

Saints Peter and Paul, apostles – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Acts 12, 1-11
Psalm: 33, 2-9
Second Reading: Tim 4, 6-8. 17-18

Gospel: Mt 16, 13-19

Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter said in reply, “You are the Messiah, the Son of the living God.”

Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah… Read more »

“Lord, you know everything”

Vigil Mass on the Solemnity of Saints Peter and Paul

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jistaqsi lil Xmun Pietru: “‘Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?’ ‘Iva, Mulej’” (Ġw 21:15). L-insistenza ta’ Ġesù fuq l-imħabba ta’ Pietru, li jġiegħel lil Pietru jindem u jirrealizza li l-imħabba tiegħu tistrieħ fuq il-ħarsa ta’ Ġesù. “Pietru ħass għafsa ta’ qalb għax staqsieh għat-tielet darba ‘Tħobbni?’ u qallu: ‘Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok’” (Ġw 21:17)… Read more »

Holy Mass & Rosary – 28th June, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »