Monthly Archives: December 2020

Lord, have mercy on us – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Papa Silvestru approva d-deċiżjonijiet tal-Konċilju ta’ Niċea (325 WK), li mingħajr tlaqliq stqarr li l-Iben ta’ Alla sar bniedem, li mhux Ġesù kien bniedem imbagħad Alla għamlu ibnu, għażlu, u adotttah bħala ibnu, imma li Ġesù ta’ Nazaret minn dejjem kien l-Iben ta’ Alla minn dejjem, il-Verb fi ħdan il-Missier li sar bniedem “u l-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1:14)… Read more »

Pope will not celebrate end and New Year ceremonies due to sciatica

Pope Francis will not preside over end of year Vespers and the solemn changing of the Te Deum this evening, 31 December, in St. Peter’s Basilica or over Holy Mass for the Solemnity of Mary the Mother of God on 1 January due to “painful sciatica.”

A statement released by the Holy See Press Office said the traditional end of year celebration on Thursday evening will be presided over by Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals, while the Mass on New Year’s Day will be celebrated by Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin… Read more »

Thanksgiving End of Year Mass, 5:30pm

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in January 2021

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Read more »

Holy Mass & Rosary – 31 December, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 31st December

Readings of the day

First Reading: 1 Jn 2, 18-21
Psalm: 95 (96), 1-2.11-12.13

Gospel: Jn 1, 1-18

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30 December, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th December

Readings of the day

First Reading: 1 Jn 2, 12-17
Psalm: 95 (96), 7-8a.8b-9.10

Gospel: Lk 2, 36-40

Mary and Joseph took Jesus to Jerusalem to present him to the Lord. There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was eighty-four… Read more »

A special year to bear witness to family love

On 19 March 2021, the fifth anniversary of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, on the joy and beauty of familial love, Pope Francis will inaugurate the Year “Amoris Laetitia Family,” which will conclude on 26 June 2022 on the occasion of the X World Meeting of Families in Rome. The Holy Father will be present for the Meeting… Read more »

Would you sacrifice your life to be witnesses of Jesus?

Mass for the memorial of St Thomas Becket

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ilbieraħ iċċelebrajna l‑Qaddisin Martri Innoċenti u qrajna l-Evanġelju ta’ din it-traġedja li saret madwar it-twelid ta’ Ġesù meta Erodi ordna li jinqatlu s-subien minn sentejn l-isfel. L-anġlu lil Ġużeppi kien qallu: “Erodi jrid li joqtol lit-tifel” (Mt 2:13).

Illum fl-Evanġelju tal-preżentazzjoni tal-Mulej, 40 jum wara t-twelid tat-tifel, il-ġenituri tiegħu jeħduh Ġerusalemm. Xmun jagħraf li din it-tarbija hija “l-glorja ta’ Iżrael, id-dawl tal-ġnus” (Lq 2:32) imma lil ommu jgħidilha: “Dan se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek (Lq 2:34-35)… Read more »