Monthly Archives: July 2020

For the greater glory of God – Bishop Galea-Curmi

Memorial Mass of Saint Ignatius of Loyola

  The Chapel of Our Lady of Manresa at The Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Sant’Injazju ta’ Loyola, minn Spanja, miet proprju fil-31 ta’ Lulju tal-1556. Hu magħruf bħala l-fundatur tas-Soċjetà ta’ Ġesù, li nafuha bħala l-Kongregazzjoni tal-Ġiżwiti, u bniedem li għamel ġid kbir lill-Knisja.

Hi interessanti ħafna l-istorja tal-bidla li seħħet f’ħajtu. Hu kien suldat, anzi kien kaptan, u fil-battalja ta’ Pamplona kontra l-Franċiżi, fl-1521, spiċċa ndarab serjament u ħaduh imbagħad għall-kura fil-kastell tal-familja tiegħu f’Loyola… Read more »

Applications for two vacant places in Year One Primary Church schools

The Church Schools Admissions Board wishes to inform the general public that there are two vacant places for statemented students in Year One Church Schools.

St Francis School in Cospicua has a vacancy for one statemented boy with full-time one-to-one LSE support. St Benild’s School in Tas-Sliema has a vacant place for one statemented boy with shared LSE support. St Benild’s School is willing to consider the application of a statemented boy with full-time one-to-one LSE support for this vacant post if the boy’s brother is already registered at St Benild’s… Read more »

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in August 2020

Matul ix‑xahar ta’ Awwissu, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Read more »

New President appointed to the St John’s Co-Cathedral Foundation

The St John’s Co-Cathedral Foundation has the pleasure to announce the appointment of
Mgr. Prof. Emmanuel Agius as its new President.

Mgr Prof. Agius is the former Dean of the Faculty of Theology at the University of Malta. He studied philosophy and theology at undergraduate (S.Th.B.) and postgraduate (S.Th.L.) levels at the University of Malta and then at the Catholic University of Leuven, Belgium, where he obtained an M.A… Read more »

The Gospel of the day: 31st July

Readings of the day

First Reading: Jer 26, 1-9
Psalm: 68 (69), 5.8-10.14

Gospel: Mt 13, 54-58

Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, “Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter’s son? Is not his mother named Mary and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? … Read more »

Circular: Life and health protection measures

Ċirkulari lill-arċiprieti, kappillani, retturi ta’ knejjes u superjuri reliġjużi

Nixtiequ nirringrazzjaw ħafna lil dawk kollha li tul dawn ix-xhur li għaddew ħadmu bis-sħiħ biex iħarsu l-miżuri li l-Knisja adottat għall-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nenfasizzaw li aħna għandna r-responsabbiltà li nkomplu nħarsu bir-reqqa l-miżuri, li kienu ppubblikati fil-ġimgħat li għaddew u li għadhom fis-seħħ. Infakkru b’mod partikulari:

  • fid-distanza soċjali ta’ żewġ metri li għandha tinżamm fil-knejjes u f’postijiet oħra;
  • fl-użu regolari tas-sanitizers skont il-ħtieġa, u d-disinfettar tal-oġġetti b’mod regolari;
  • fl-importanza li n-nies jilbsu l-visors jew il-maskri waqt iċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja jew f’attivitajiet oħra;
  • fil-miżuri oħra rigward iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, per eżempju fuq kif għandu jsir it-tqarbin…
  • Read more »

“Pulling the same rope” – The Archbishop

Thanksgiving Mass with frontline healthcare workers

  Minor Basilica of Christ the King, Paola

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna (Lq 5:17-26) u li qara Fr Bertrand Vella, wieħed miċ-Chaplains ta’ Mater Dei, nixtieq noffri tliet riflessjonijiet.

Dan ir-rakkont insibuh fi tliet Evanġelji minn erba’ u għalhekk jurina kemm hu mument importanti fil-ħajja ta Ġesù. Kellhom ikunu żgħażagħ biex jitilgħu minn fuq il-bejt u jgħaddu wieħed minn sħabhom mifluġ mix-xorok! L-insistenza tagħhom wasslet lil seħibhom għall-fejqan… Read more »

The Gospel of the day: 30th July

Readings of the day

First Reading: Jer 18, 1-6
Psalm: 145 (146), 2abc.2d-4.5-6

Gospel: Mt 13, 47-53

Jesus said to the disciples: “The Kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away… Read more »