Yearly Archives: 2020

Holy Mass & Rosary – 27 October, 9:30am

  Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 27th October

Readings of the day

First Reading: Eph 5, 21-33
Psalm: 127 (128), 1-2.3.4-5

Gospel: Lk 13, 18-21

Jesus said, “What is the Kingdom of God like? To what can I compare it? It is like a mustard seed that a person took and planted in the garden. When it was fully grown, it became a large bush and ‘the birds of the sky dwelt in its branches.’”

Again he said, “To what shall I compare the kingdom of God? … Read more »

Living truly free – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

“In-nies ilkoll ferħu”. Hekk naqraw fl-Evanġelju tal-lum meta dawn in-nies raw il-miraklu li għamel Ġesù li lill-mara li kienet ilha 18-il sena sħaħ marida hu jagħtiha s-saħħa mill-ġdid. In-nies setgħu jaraw is-sinjal tal-qawwa ta’ Alla li tfejjaq, li tagħti s-saħħa mill-ġdid.

Imma l-Evanġelju jurina kif kien hemm ukoll oħrajn, nies oħra. Ma’ dawn in-nies li ferħu, li kienu jafu japprezzaw, li kellhom qalbhom miftuħa għal Alla, kien hemm ukoll nies oħra li kienu kontra Ġesù… Read more »

New cardinals come from all corners of the earth

They come from Africa, Asia (Brunei and the Philippines), North and South America, and Europe. In addition, there is a particular accent on the sons of St Francis during the year in which the Encyclical “Fratelli tutti” was published.

Short biographies of the 13 new cardinals Pope Francis announced on Sunday:

Bishop Mario Grech – General Secretary of the Synod of Bishops Cardinal-elect Mario Grech – General Secretary of the Synod of Bishops

Bishop Mario Grech was born in Qala (Malta), in the Diocese of Gozo on 20 February 1957… Read more »

Holy Mass & Rosary – 26 October, 9:30am

  Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 26th October

Readings of the day

First Reading: Eph 4, 32 -5, 8
Psalm: 1, 1-2.3.4 & 6

Gospel: Lk 13, 10-17

Jesus was teaching in a synagogue on the Sabbath. And a woman was there who for eighteen years had been crippled by a spirit; she was bent over, completely incapable of standing erect.
When Jesus saw her, he called to her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.”
He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God… Read more »

The greatest commandment – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-mistoqsija dwar liema hu l-kmandament il-kbir, fi żmien Ġesù, kienet mistoqsija tajba biex toħloq diskussjoni sħiħa, u għalhekk fl-Evanġelju tal-lum il-Fariżej riedu jdaħħlu lil Ġesù f’din id-diskussjoni.

Ir-raġuni kienet li għall-popli ta’ żmien Ġesù kien hemm ħafna liġijiet u regolamenti. Jekk tħares lejn l-ewwel ħames kotba tat-Testment il-Qadim, kien hemm 613 liġijiet u regolamenti differenti. Minn dawn, aktar minn nofshom kieu jgħidu x’m’għandekx tagħmel – kien hemm 365, daqs il-ġranet tas-sena, jgħidu dak li m’għandekx tagħmel, pereżempju li m’għandekx taħqar lill-fqir, lill-armla, lill-barrani, u l-bqija x’għandek tagħmel… Read more »

Pope announces a consistory for the creation of 13 new cardinals

On 28 November, there will be 13 new additions to the College of Cardinals: 9 are under 80 years of age, among them is the Guardian of Sacro Convento in Assisi, Father Mauro Gambetti.

The Church will have thirteen new Cardinals. Nine of them are younger than 80 and therefore, have the right to participate in a future conclave. Four others are older than 80 years of age… Read more »

Maltese Bishops congratulate Cardinal-elect Mario Grech

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw lill-Isqof Mario Grech, tal-ħatra tiegħu mill-Papa Franġisku bħala kardinal. L-Arċisqof Charles Jude Scicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Joseph Galea-Curmi, jifirħu lid-Djoċesi ta’ Għawdex u l-familja tal-Kardinal-elett, ta’ din l-ewwel ħatra ta’ kardinal Għawdxi. Huma jwegħduh it-talb tagħhom biex ikompli jaqdi l-Knisja Universali skont ir-rieda ta’ Alla.

✠  Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta
    President tal‑Konferenza Episkopali Maltija

✠  Anton Teuma
    Isqof ta’ Għawdex 

✠ Joseph Galea‑Curmi 
    Isqof Awżiljarju ta’ Malta

Read more »

“That money is cursed!” – The Archbishop to those who practise usury

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-għaref tal-liġi jixtieq iġarrab lil Ġesù u jpoġġilu mistoqsija importanti ħafna għal nies li kienu mhux biss midħla tal-liġi imma kienu jafu kemm hemm liġijiet. “Liema hija l-liġi l-iżjed importanti?” (Mt 22:36). Liema hu l-kmandament il-kbir, dak li aħna nistgħu ngħidulu l-pedament jew inkella l-liġi kostituzzjonali, dik li fuqha jorbot kollox, il-liġi suprema?

Ir-risposta ta’ Ġesù tista’ tinġabar f’kelma waħda: l-imħabba… Read more »