Yearly Archives: 2019

Festa ta’ Ġenerożità with Dar tal-Providenza on January 1st

Waqt Festa ta’ Ġenerożità 2019

Id-Dar tal-Providenza se ttella’ l-24 edizzjoni tal-Festa ta’ Ġenerożità li ta’ kull sena ssir fl-1 ta’ Jannar biex jinġabru fondi ħalli d-Dar tas-Siġġiewi tkun tista’ tkompli bil-ħidma tagħha kif ukoll issaħħaħha.

Il-Festa ta’ Ġenerożità tibda fid-9am b’quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tad-Dar. Wara jittella’ spettaklu ta’ varjetà kif ukoll isiru intervisti ma’ għadd ta’ personalitajiet li jżuru d-Dar, li jibqa’ sejjer sa nofsillejl… Read more »

The Gospel of the day: 28th December

The Holy Innocents, Martyrs – Feast
Readings of the day

First Reading: 1 Jn 1, 5; 2: 2
Psalm: 123, 2-5.7b-8

Gospel: Mt 2, 13-18

When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you… Read more »

We are celebrating the birth of the Son of God who does not come to judge or condemn; he comes to save – The Archbishop

Solemn vespers followed by Christmas Vigil Mass

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Is-solennità tal-Milied tibda billi nisimgħu lista twila ta’ missirijiet. Fl-Evanġelju ta’ San Mattew din il-lista tibda minn Abraham. Dan l-istess evanġelista jintroduċi din il-lista tan-nisel ta’ Ġesù billi jgħid: “Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham” (Mt 1:1).

Aħna qegħdin nifirħu għal dan il-miraklu kbir tat-tnissil. Il-ġenerazzjonijiet li jgħaddu minn Abraham jikkonfermaw il-wegħda tal-Mulej lil Abraham stess li minn nislu, għad jitbierku l-ġnus… Read more »

‘Festival of Nine Lessons and Carols’ Christmas concert presided by Bishop Galea-Curmi

  St Paul's Pro-Cathedral, Valletta

Nhar il-Ħadd 15 ta’ Diċembru 2019, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ppresieda l-kunċert ta’ għanjiet tal‑Milied – Festival of Nine Lessons and Carols, immexxi mis-St Paul Choral Society, fil‑Pro‑Katidral ta’ San Pawl, il‑Belt Valletta. Wara l-kunċert, l-Isqof iltaqa’ man-nies li attendew għall-kunċert.

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti Read more »

The Gospel of the day: 27th December

Saint John, Apostle & Evangelist – Feast
Readings of the day

First Reading: 1 Jn 1, 1-4
Psalm: 96, 1-2.5-6.11-12

Gospel: Jn 20, 2-8

On the first day of the week, Mary Magdalene ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.”

So Peter and the other disciple went out and came to the tomb… Read more »

Christmas lunch at the Curia

600 people attended the Caritas Christmas lunch

  The Archbishop's Curia, Floriana

F’Jum il-Milied il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana laqgħat madwar 600 persuna u 90 voluntier għall-ikla annwali tal-Milied. L-ikla, li ġiet organizzata minn Caritas Malta għall-ħames sena konsekuttiva, għandha l-għan li tiġbor flimkien persuni li kieku jqattgħu l-Milied weħidhom. Din is-sena l-ikla kienet miftuħa wkoll għal dawk li qegħdin jgħixu f’sitwazzjonijiet diffiċli u mhux qed ikollhom biżżejjed flus biex ilaħħqu mal-ispejjeż tal-ħajja.

L-Arċisqof żar lil dawk preżenti u awguralhom l-isbaħ xewqat… Read more »

Our Saviour is one – The Auxiliary Bishop

Mass celebrated on Christmas Eve

  The Parish Church of the Annunciation, Balzan

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

X’sens għandu li qegħdin niċċelebraw illum il-Milied – il-ġrajja ta’ ferħ kbir – fis-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha bħalissa fis-soċjetà tagħna f’Malta? Naħseb li l-Milied għandu messaġġ importanti ħafna għal ħajjitna llum. Insemmi żewġ affarijiet, fost diversi li tista’ tirrifletti fuqhom f’din il-ġrajja.

Dan hu s-Salvatur

L-ewwel nett, dak li smajna f’kull qari llum fil-Kelma ta’ Alla, hu ċar: “Illum tweldilna Salvatur”… Read more »

The Gospel of the day: 26th December

Saint Stephen, First Martyr – Feast
Readings of the day

First Reading: Acts 6, 8-10; 7:54-59
Psalm: 30, 3cd-4.6ab.7b.8a.16

Gospel: Mt 10, 17-22

Jesus said to His disciples: “Beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans… Read more »

Generosity towards those who have a right to family life

Mass on Christmas Day

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

What does it mean to celebrate Christmas this year? I would like to quote a short verse from the gospel we have just heard proclaimed in Maltese.

First of all this very first chapter of the gospel of John introduces us to the mystery we are celebrating. In verse 14 we have the most important declaration, that the Word – the Son of God, became flesh and dwelt, lived among us and we have seen his glory full of grace and truth… Read more »

If we want to give hope to each other, we must pray to become a people who yearns for what is good – The Archbishop

Midnight Solemn Mass on the Birth of Jesus

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-1 ta’ Diċembru ta’ din is-sena 2019, il-Papa Franġisku offrielna meditazzjoni sabiħa dwar il-prespju. Dan il-katidral għal dawn l-aħħar snin qed ikollna x-xorti ngawdu presepju Naplitan sabiħ, frott il-ħidma u l-ġenerożità ta’ Mons. Edgar Vella li nixtieq nirringrazzjah, u anke tal-Kapitlu li aċċetta u jilqa’ kull sena din l-iniżjattiva sabiħa.

Meta wieħed jammira l-presepju li qed iżejjen u janima dan il-katidral fi żmien il-Milied, japprezza li x-xena tat-twelid ta’ Ġesù hija ambjentata fost qishom rovini ta’ tempju antik… Read more »