Monthly Archives: February 2015

The first pastoral visit by Archbishop-elect Mgr Charles J. Scicluna

 • L-ewwel żjara pastorali tal-Arċisqof-elett, Mons. Charles J. Scicluna, barra l-parroċċa ta’ Ħal-Lija, ser tkun fid-Dar tal-Providenza. Hija xewqa personali ta’ Monsinjur Scicluna li jżur ir-residenti ta’ din id-Dar.

  Għada, l-Ħadd l-1 ta’ Marzu 2015, l-Arċisqof-elett ser jiċċelebra Quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza, u wara jżur lir-residenti. Il-Quddiesa tibda fl-10.00 a.m.

  Illejla, fid-6.30 p.m., l-Arċisqof-elett ser jiċċelebra Quddiesa fil-parroċċa ta’ Ħal-Lija. Din hija l-istess parroċċa fejn Mons…

 • Read more »

Homily by Archbishop-elect Mgr Charles J. Scicluna in Ħal Lija Parish Church

 • Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija

  28 ta’ Frar 2015

  Il-Vanġelu ta’ San Mark, waqt li jirrrakonta l-mument sabiħ tat-Trasfigurazzjoni, jagħtina dettalji li ma jagħtuniex l-evanġelisti San Mattew u San Luqa. San Mark jitkellem dwar il-bjuda li tgħammex tal-libsa tal-Mulej Ġesù: “ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk” (Mk 9, 3)…

 • Read more »

Archbishop-elect leads a penitential pilgrimage in Sliema

 • Il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015, l-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ penitenzjali bix-xbieha tal-Ecce Homo, li telaq mill-knisja ta’ Stella Maris u ntemm fil-knisja ta’ St Patrick’s, Tas-Sliema. Matul dan il-pellegrinaġġ saret riflessjoni mill-Arċisqof u l-pellegrinaġġ intemm bil-Barka Sagramentali.

  Il-Messaġġ tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna

 • Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ kull wieħed u waħda minnkom li lqajtu l-istedina tiegħU għal dan il-pellegrinaġġ…

 • Read more »

The Gospel of the day: 28th February

 • Saint Matthew 5:43-48 Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust…
 • Read more »

New Archbishop of Malta – Mgr Charles J. Scicluna

 • The Holy Father, Pope Francis has appointed Bishop Charles J. Scicluna, Titular Bishop of San Leone, as Archbishop of Malta. This was announced by the Apostolic Nuncio, His Excellency, Mgr Aldo Cavalli, during a press conference held on Friday 27th February 2015, at the Archbishop’s Curia, Floriana.

  The Apostolic Nuncio introduced the Archbishop-elect to the College of Consultors, to the Curia officials and staff, and to the media…

 • Read more »

Message of Archbishop-elect Mgr Charles J. Scicluna

 • I thank the Holy Father, Pope Francis, for having entrusted me with this mission as shepherd of the Archdiocese of Malta. I greet the people of Malta and Gozo, my Brother Bishops, the clergy, members of religious Orders and lay people, and all persons of goodwill. I promise to lay down my life, following the example of Jesus, the Good Shepherd…

 • Read more »

Message of Archbishop-elect Mgr Charles J. Scicluna to the people of Malta

 • Nirringrazzja ħafna lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku tal-fiduċja li wera fija, u l-missjoni li tani biex inkun ir-ragħaj tal-Arċidjoċesi għażiża ta’ Malta. Insellem lill-poplu Malti u Għawdxi, lil ħuti l-Isqfijiet, lis-saċerdoti, lir-reliġjużi u l-lajċi, u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, u nwiegħdhom li nagħti ħajti fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb.

  ✝ Charles Jude Scicluna

      Isqof titulari ta’ San Leone

      Arċisqof-elett ta’ Malta 

 • Read more »

Message by Archbishop-elect Charles J. Scicluna during a penitential pilgrimage in Sliema

 • Tas-Sliema, Parroċċa Sacro Cuor

  27 ta’ Frar 2015

   

  Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ kull wieħed u waħda minnkom li lqajtu l-istedina tiegħU għal dan il-pellegrinaġġ. Ippermettuli ngħid ‘Alla jbierek kemm hawn nies’, għal dan il-pellegrinaġġ fiċ-ċirkustanzi tal-lum, jiġifieri bejn karozza u oħra fit-toroq ta’ Tas-Sliema. Ta’ min nieħdu l-opportunità li nirriflettu fuq din il-ħaġa…

 • Read more »

Apostolic Nuncio in Syria says population feels abandoned

 • Although he is in retreat in the hills of Rome, immersed in Lenten Spiritual Exercises, Pope Francis is following the situation in Syria with deep concern.

  Speaking to Vatican Radio, Archbishop Mario Zenari, the Apostolic Nuncio in Damascus, says “the Pope is constantly adjourned of developments and his prayers are tuned to the suffering of the people”.
  A three-day offensive this week has seen at least 220 people abducted by so-called Islamic State militants, most of them from Assyrian Christian villages in the north east…

 • Read more »

The Gospel of the day: 27th February

  • Saint Matthew 5:20-26

   Jesus said to his disciples:  “I tell you,  unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the Kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, ‘You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.’ But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, ‘Raqa,’ will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. 
   Settle with your opponent quickly while on the way to court with him…

 • Read more »