• Nirringrazzja ħafna lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku tal-fiduċja li wera fija, u l-missjoni li tani biex inkun ir-ragħaj tal-Arċidjoċesi għażiża ta’ Malta. Insellem lill-poplu Malti u Għawdxi, lil ħuti l-Isqfijiet, lis-saċerdoti, lir-reliġjużi u l-lajċi, u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, u nwiegħdhom li nagħti ħajti fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb.

     Charles Jude Scicluna

        Isqof titulari ta’ San Leone

        Arċisqof-elett ta’ Malta