Monthly Archives: January 2013

What it means to call God ‘Father’

Pope in Paul VI audience hall

In his Wednesday audience Pope Benedict XVI continued his catechesis on the Creed, reflecting on what it means when we call God the Father Almighty.
Speaking to a packed Paul VI audience hall, Pope Benedict reflected that it is not always easy today to talk about fatherhood. Especially in the West, where broken families, increasing work commitments, the concerns of trying to balance the family budget as well as the distracting invasion of the mass media in daily life can prevent a peaceful and constructive relationship between fathers and children”… Read more »

Daily Gospel – 31st January

Mark 4,21-25

He also said to them, ‘Is a lamp brought in to be put under a tub or under the bed? Surely to be put on the lamp-stand? For there is nothing hidden, but it must be disclosed, nothing kept secret except to be brought to light. Anyone who has ears for listening should listen!’ He also said to them, ‘Take notice of what you are hearing… Read more »

Archbishop visits Seminary School

On Friday 25th January 2013, Archbishop Paul Cremona O.P. visited the Primary and Secondary students at the Seminary, Tal-Virtù, Rabat.

Click on the photos to enlarge. The photos of the Archbishop’s events may be purchased from PHOTOCITY, Valletta… Read more »

Archbishop’s message during the Ceremony of the Translation of the Reliquary and Vespers on the occasion of the feast of the Shipwreck of St Paul

Katidral tal-Imdina

26 ta’ Jannar 2013

Ħuti, il-Papa Benedittu XVI nieda din is-sena bħala s-sena tal-fidi. Hu ħajjar lilna lkoll biex aħna nagħmlu mixja ta’ fidi. Illum aħna qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni ta’ missierna S. Pawl u jiena għidt: ejjew niftakru fil-mixja li għamel S. Pawl biex jasal li ikun l-appostlu tal-ġnus. Araw ftit f’din ir-riflessjoni li se nagħmlu liema huma dawk il-punti tal-mixja li aħna għandna bżonn li nwelldu mill-ġdid fil-qalb tagħna… Read more »

Indulgences for the World Day of the Sick

Benedict XVI will grant Plenary Indulgence to the faithful participating in the 21st World Day of the Sick to be celebrated 7–11 February, in Altotting, Germany according to a decree published today and signed by Cardinal Manuel Monteiro de Castro and Bishop Krzysztof Nykiel, respectively penitentiary major and regent of the Apostolic Penitentiary.

Persons following the example of the Good Samaritan, who “with a spirit of faith and a merciful soul, put themselves at the service of their brothers and sisters who are suffering or who, if sick, endure the pains and hardships of life … bearing witness to the faith through the path of the Gospel of suffering” will obtain the Plenary Indulgence, once a day and under the usual conditions (sacramental Confession, Eucharistic communion and prayer in keeping with the intentions of the Holy Father), applicable also to the souls of deceased faithful:

A) each time from 7–11 February, in the Marian Shrine of Altotting or at any other place decided by the ecclesiastical authorities, that they participate in a ceremony held to beseech God to grant the goals of the World Day of the Sick, praying the Our Father, the Creed, and an invocation to the Blessed Virgin Mary… Read more »

Daily Gospel – 30th January

Mark 4,1-20

Again he began to teach them by the lakeside, but such a huge crowd gathered round him that he got into a boat on the water and sat there. The whole crowd were at the lakeside on land. He taught them many things in parables, and in the course of his teaching he said to them, ‘Listen! … Read more »

Archbishop’s message on the feast of St. Francis de Sales, patron Saint of Journalists

Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, il-Furjana

25 ta’ Jannar 2013

Ħuti, hemm żewġ modi kif aħna nikkunsidraw il-bnedmin. Meta qed nitkellmu fuq il-ġurnaliżmu, nistgħu nibdew mill-ġurnaliżmu, u ngħidu ġurnaliżmu li huwa kattoliku. Imma llum aħna qegħdin infakkru l-konverjoni ta’ S. Pawl u allura kont inbiddilha jiena; kont ngħid Kattoliku, Kristjan li huwa ġurnalist. Jiġifieri il-punt tat-tluq li aħna qegħdin nitkellmu fuqu huwa propju l-fatt li hu nisrani, li ghandu l-fidi tiegħu hija qawwija, li mbagħad jagħti lilu nnifsu biex ikun jista’ jwassal il-kelma bħala ġurnalist… Read more »

Curia directive to the Clergy and Religious on the election

Ċirkulari tal-Kurja tal-Arċisqof, maħruġa mill-Isqof Charles J. Scicluna, Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali tgħid li l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. jixtieq ifakkar li, sabiex is-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha jkunu jistgħu jaqdu dejjem tajjeb il-missjoni tagħhom fil-Knisja u fis-Soċjetà, u jibqgħu dejjem sinjal u strument ta’ għaqda u mħabba fil-komunità:

1) F’ebda żmien m’għandhom jattendu ‘meetings’ u attivitajiet oħra politiċi.

2) Skond in-Normi tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar l-użu ta’ mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, m’għandhomx jieħdu sehem fi programmi jew xandiriet politiċi, jew jiktbu f’gazzetti jew perjodiċi politiċi, jew jieħdu sehem f’’programmi mxandra fuq stazzjonijiet ta’ radju jew televiżjoni mmexxija minn partiti politiċi, ħlief biss fejn is-sehem jew programm tagħhom ikun ta’ natura reliġjuża u bil-permess ta’ l-Ordinarji tagħhom… Read more »

Daily Gospel – 29th January

Mark 3,31-35

Now his mother and his brothers arrived and, standing outside, sent in a message asking for him. A crowd was sitting round him at the time the message was passed to him, ‘Look, your mother and brothers and sisters are outside asking for you.’ He replied, ‘Who are my mother and my brothers?’ And looking at those sitting in a circle round him, he said, ‘Here are my mother and my brothers… Read more »

Church Schools: Vacant posts for Grave Humanitatian Cases -Third Criteria

1. F’Novembru 2012 intlaqgħu l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju tal-Każijiet Umanitarji Gravi.  Minn dakinhar ‘l hawn, dawn il-każijiet ġew ipproċessati.

B’riżultat ta’ dan ix-xogħol nistgħu ninfurmaw lil dawk li se japplikaw għal Każ Umanitarju Gravi, għax it-tifel jew tifla għandu/ha bzonn ta’ LSA, li baqa’ ftit postijiet fl-iskejjel imsemmija hawn taħt:

1.1 fl-ewwel sena Kindergarten subien u bniet l-iskejjel huma:

St… Read more »