1. F’Novembru 2012 intlaqgħu l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju tal-Każijiet Umanitarji Gravi.  Minn dakinhar ‘l hawn, dawn il-każijiet ġew ipproċessati.

B’riżultat ta’ dan ix-xogħol nistgħu ninfurmaw lil dawk li se japplikaw għal Każ Umanitarju Gravi, għax it-tifel jew tifla għandu/ha bzonn ta’ LSA, li baqa’ ftit postijiet fl-iskejjel imsemmija hawn taħt:

1.1 fl-ewwel sena Kindergarten subien u bniet l-iskejjel huma:

St. Angela: Cospicua, Msida, Rabat, Żabbar.

St. Francis: San Ġwann, S. Pawl il-Baħar.

Theresa Nuzzo: Żejtun.

1.2 fit-tieni sena Kindergarten huma:

Subien: St. Aloysius (Stella Maris, Ħal Balzan).

Bniet: St. Dorothy: Sliema, Ħaż-Żebbuġ; St. Joseph: Paola, Sliema;

St. Monica: Gżira, Mosta; Holy Family, St. Jeanne Antide Birżebbuġa.

Subien u bniet: St. Angela: Rabat, Żabbar.

1.3 fl-ewwel sena primarja huma:

Subien: De La Salle, St. Albert the Great, St. Benild (Stella Maris College).

Bniet: Our Lady Immaculate Hamrun, St. Dorothy Sliema, St. Joseph Sliema, St. Jeanne Antide Gudja, St. Monica B’Kara, Mosta.

1.4 fir-raba’ sena primarja huma:

Subien: St. Paul’s Missionary College.

1.5 fl-ewwel sena sekondarja huma:

Subien: St. Albert the Great, St. Augustine.

Din l-informazzjoni qed tiġi pubblikata bħala għajnuna għal dawk li se japplikaw. Peress li għad ma għandniex l-informazzjoni neċessarja kollha jista’ jkun li jkollna xi tibdil. F’dan il-każ jiġu nfurmati l-applikanti konċernati.

Il-Bord tad-Dħul                                                                                Data: 28 ta’ Jannar 2013