Monthly Archives: April 2012

ARCHBISHOP INSTITUTES MINISTRY OF LECTORS TO TWO SEMINARIANS

On Saturday 28th April 2012, Archbishop Paul Cremona O.P. celebrated Mass and instituted the Ministry of Lectors to two seminarians, Luke Cutajar from Rabat and Brian Gialanzè from Birżebbuġa. The celebration of Mass was held at St. Lucia parish church.

CLICK HERE to read the Archbishop’s message on this occasion.

Click on the photos to enlarge… Read more »

THE GOOD SHEPHERD GIVES HIS LIFE FOR HIS SHEEP

The Good Spheperd

It was day to remember for 9 deacons who were ordained on this World Day of Prayer for Religious Vocations by Pope Benedict XVI in St Peter’s Basilica. Eight of the deacons were from the diocese of Rome, one a former pilot, another a chemistry graduate. Also ordained on Sunday was a deacon from Vietnam who had previously been a lawyer… Read more »

‘PACEM IN TERRIS’ IS MODEL FOR PREACHING, TEACHING, ARCHBISHOP SAYS

Pope John XXIII

As the Catholic Church increases its new evangelization efforts and works for justice and peace in the world, it would be wise to imitate the positive, prophetic approach taken by Blessed John XXIII in his encyclical “Pacem in Terris,” a French archbishop said. Archbishop Roland Minnerath of Dijon addressed the opening session April 27 of a meeting of the Pontifical Academy of Social Sciences, which was holding the second of three planned meetings preparing to mark the 50th anniversary next year of “Pacem in Terris,” the encyclical “on establishing peace in truth, justice, charity and liberty.”

Mary Ann Glendon, a professor of law at Harvard University and president of the academy, told members their study and discussions would be focused on “the role of religion in the quest for a ‘tranquility of order’ in our increasingly complex and conflict-ridden world.” Archbishop Minnerath said the encyclical had an unusually positive and popular reception around the world, first of all because it was the first encyclical addressed to “all men of good will.” In addition, he said, it tapped into people’s yearning for peace at the height of the Cold War, the emerging independence of former colonies in Africa and Asia, and widespread economic growth, he said… Read more »

Daily Gospel -30th April

John 10, 1-10

‘In all truth I tell you, anyone who does not enter the sheepfold through the gate, but climbs in some other way, is a thief and a bandit. He who enters through the gate is the shepherd of the flock; the gatekeeper lets him in, the sheep hear his voice, one by one he calls his own sheep and leads them out… Read more »

ARCHBISHOP’S MESSAGE ON THE INSTITUTION OF THE MINISTRY OF LECTORS

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija

28 ta’ April 2012

Ħuti,

Kif għidna fil-bidu, dawn iż-żewġ seminaristi qegħdin issa qrib it-triq li, bl-għajnuna ta’ Alla l-Imbierek, twassalhom għas-saċerdozju ministerjali, jew kif sirna ngħidulu wkoll, għall-Presbiterat. Illum huma se jiġu istitwiti fil-ministeru tal-Lettorat jiġifieri s-servizz tal-kelma, imbagħad jiġu istitwiti fil-ministeru tal-akkolitat jiġifieri s-serviżż tal-altar, u wara jidħlu f’dak li hu s-sagrament shih ta’ min ikun se jiġi ordnat presbiteru, billi jircievu d-djakonat, imbagħad jiġu ordnati presbiteri fil-Knisja… Read more »

April 30 – May 6

Monday

9.15 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting.

4.30 p.m. The Archbishop visits the Catechism Centre for boys in Vittoriosa, as part of his pastoral visit to the parish.

7.00 p.m. The Archbishop presides over the Parish Assembly of Vittoriosa.

8.30 p.m. The Archbishop attends a reception on the occasion of Europe Day, at the Upper Barracca, Valletta… Read more »

Daily Gospel – 29th April

Fourth Sunday of Easter

World Day of Prayer for Vocations

John 10,11-18

I am the good shepherd: the good shepherd lays down his life for his sheep. The hired man, since he is not the shepherd and the sheep do not belong to him, abandons the sheep as soon as he sees a wolf coming, and runs away, and then the wolf attacks and scatters the sheep; he runs away because he is only a hired man and has no concern for the sheep… Read more »

WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS

Il-Ħadd 29 ta’ April, il-Knisja tiċċelebra Jum il-Vokazzjonijiet. Fil-messaġġ tiegħu fl-okkażjoni tad-49 Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet, il-Papa Benedittu XVI ħeġġeġ mill-qalb lil dawk kollha responsabbli fil-Knisja u fil‑qasam tal‑edukazzjoni taż‑żgħażagħ sabiex jagħtu attenzjoni speċjali lil dawk il‑membri tal‑komunitajiet parrokkjali, assoċjazzjonijiet u movimenti ekkleżjali li jħossu fihom sejħa għas‑saċerdozju jew għal konsagrazzjoni speċjali. Il-Papa qal li “huwa importanti għall‑Knisja li toħloq dawk il‑kundizzjonijiet li jippermettu liż‑żgħażagħ jgħidu ‘iva’ bi tweġiba ġeneruża għas‑sejħa t’Alla kollha mħabba”… Read more »

436 DIVORCE APPLICATIONS IN THE FIRST SIX MONTHS

Minn mindu daħlet fis-seħħ il-liġi tad-divorzju f’pajjiżna fl-1 ta’ Ottubru li għadda sa l-aħħar ta’ Marzu ta’ din is-sena, jiġifieri f’perjodu ta’ sitt xhur, quddiem il-Qrati ta’ Malta u Għawdex saru b’kollox 436 applikazzjoni għad-divorzju. Dan skont tagħrif mogħti mill-Ministeru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja lil IL-ĠENSillum online.

Fl-ewwel tlett xhur li l-liġi kienet fis-seħħ, jiġifieri bejn l-1 ta’ Ottubru u l-31 ta’ Diċembru 2011, quddiem il-Qrati ta’ Malta kienu daħlu b’kollox 242 applikazzjoni għad-divorzju, waqt li ġimgħa wara daħlet il-liġi, kienu diġà daħlu 20 applikazzjoni għad-divorzju… Read more »