Monthly Archives: February 2010

GĦAXAQ PASTORAL VISIT OPENING MASS

On Saturday 27th February, 2010, Archbishop Paul Cremona OP celebrated Mass at Għaxaq Parish, for the official opening of the Pastoral visit. Archbishop Cremona met the members of the Civil Society of this locality. For Għaxaq Pastoral Visit Program CLICK HERE.

Kelma għall-Ħajja

“Kelma ghall-Hajja” huwa programm li jispjega l-Evanġelu tal-Ħadd fil-kuntest ta’ sitwazzjonijiet reali mill-ħajja ta’ kuljum. “Kelma għall-Ħajja” jixxandar kull nhar ta’ Sibt fis-6:05pm fuq TVM, b’repetizzjoni l-Ħadd fit-7:45am, qabel  ix-xandira diretta tal-Quddiesa. Biex tara l-episodji kollha ta’ dan il-programm agħfas fuq l-icon YOUTUBE fuq in-naħa t’isfel ta’ din il-paġna. Fuq din il-paġna wkoll tista wkoll tħalli l-kummenti jew suġġerimenti tiegħek dwar din il-produzzjoni mtella’ mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta… Read more »

Reflections for Lent – 28th February 2010

Hemmhekk

Malli ssejħilna, Mulej,

aħna nitilqu

u mmorru f’postijiet

fejn nibnu s-solidarjetà.

Hemm kotra kbira!

Hemmhekk kulħadd iħossu marbut ma’ xulxin

b’rabta li ma tinħallx.

Hemmhekk kulħadd hu magħqud

għax kull persuna għandha dejjem

il-ferħ u l-paċi fiha.

Malli ssejħilna, Mulej,

aħna nitilqu

u mmorru f’pajjiżi

fejn hi meħtieġa l-maħfra… Read more »

March 1 – 7

Monday

10.00 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting.

7.30 p.m. The Archbishop holds meetings with the Parish Pastoral Council, Commission for the Implementation of the Synod and the Parish Economic Council of Għaxaq as part of his Pastoral Visit.

Tuesday

9.00 a.m. The Archbishop visits Għaxaq Primary School.

4.30 p.m… Read more »

Reflections for Lent – 27th February 2010

Tiftix

Qrib tiegħi, Mulej,

nisma’ t-tgeġwiġ ta’ leħnek

u jien infittxek fil-proxxmu tiegħi

li jħaffef biex jiltaqa’ miegħi

u jara fhiex ninsab

meta ninqabad kuljum

ġo l-isqaqijiet ta’ ħajti.

Infittxek fit-tenerezzi

li juruni u nirċievi.

Infittxek fil-bnedmin

li b’rieda soda

moħħhom fit-tjieba

u fis-solidarjetà! … Read more »

CHRISTIANS IN BRAZIL UNITE TO PROMOTE AN ECONOMY AT THE SERVICE OF LIFE

Fl-okkażjoni tar-Randan 2010, il-knejjes Insara fil-Brażil ingħaqdu f’kampanja nazzjonali msejħa ‘Kampanja Fraterna’ 2010 bil-għan li jgħinu lis-soċjetà inġenerali tibni ekonomija għas-servizz tal-ħajja.

It-tema magħżula għal din il-kampanja hi “Ma tistax taqdi lil Alla u lill-flus (Mt 6:24) u għandha t-titlu “Ekonomija u Ħajja”.

Il-kampanja tnediet fl-okkażjoni ta’ Ras ir-Randan mill-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes Insara permezz ta’ ċerimonja tal-ftuħ fil-kapitali Brasilia, u li kienet tinkludi laqgħa ta’ talb ekumeniku fis-Santwarju Don Bosco u konferenza stampa fil-Knisja Luterana… Read more »

GĦAXAQ PASTORAL VISIT PROGRAMME

27th February – 4th March, 2010

Saturday, 27 February

6.00 p.m. The Archbishop celebrates Mass at Ghaxaq Parish Church on the official opening of the Pastoral Visit.

7.30 p.m. The Archbishop meets members of Civil Society of Ghaxaq.

Monday, 1st March

7.30 p.m. The Archbishop holds meetings with the Parish Pastoral Council, Commission for the Implementation of the Synod and the Parish Economic Council of Għaxaq as part of his Pastoral Visit… Read more »

PRESS BRIEFING ON POPE’S VISIT AS ARRIVAL DATE DRAWS CLOSER

On Tuesday, 23rd February, 2010, the Interdiocesan Organising Committee and the National Organising Committee of the Pope’s visit to Malta organised a Press Briefing for Editors of local news agencies. During this well attended business breakfast, news editors were free to ask questions and mention their suggestions on the media arrangements for the Pope’s visit to Malta. The Archbishop’s delegate for Social Communications, Fr Charles Tabone O.P, and the Director General of the Department of Information, Mr Martin Bugelli, invited representatives of television, radio and print media to participate in a series of weekly press briefings to be held in the coming weeks as part of the build up leading to the Pope Benedict XVI’s visit to Malta… Read more »

Reflections for Lent – 26th February 2010

Kurjuż

Kemm hi kurjuża dil-ħaġa,

li int, Mulej,

ta’ kobor bla qies,

u ogħla minn kollox

u minn kulħadd,

tersaq lejna bħal ħuna

u tgħix bħalna

u tmut ukoll bħalna,

u timxi magħna fil-widien xotti ta’ ħajjitna

u fl-istat fqajjar tagħna l-bnedmin.

Kemm hi kurjuża dil-ħaġa,

li int, Mulej,

etern u mogħti qima,

teħodha kontra l-flus

li jaħkmu l-qlub

u r-reliġjonijiet;

li int, tfittex il-ħbieb

għaliex ma tiflaħx ma taqsamx imħabbtek ma’ l-oħrajn,

li int, tilbes il-fardal tal-qaddejja;

li int, ġarrabt u waqajt

taħt l-attakki tal-mibegħda,

li int tokrob fis-solitudni;

li int, indfint fl-art

bħal ma’ żerriegħa titgħatta bil-ħamrija,

u minnek ħareġ frott li ħadd ma stenna:

fik aħna nemmnu,

Mulej Alla tagħna

li ġġib ruħek magħna

b’mod daqshekk kurjuż… Read more »

ENGLAND: ASSISTED SUICIDE, TULLY (PRO LIFE), “IT RISKS BEING NO LONGER A CRIME NOW”

Euthanasia

The new guidelines published today by the Public Prosecutor Keir Starmer on the construction of the law on the right to life “undermine the ban on committing assisted suicide”: this is claimed by Paul Tully, Secretary General of the “Society for the protection of the unborn children”, one of England’s most important pro-life associations.

“As a matter of fact, the new policy makes assisted suicide no longer a crime in a wide range of circumstances”, Tully explained to SIR… Read more »