Kurjuż

Kemm hi kurjuża dil-ħaġa,

li int, Mulej,

ta’ kobor bla qies,

u ogħla minn kollox

u minn kulħadd,

tersaq lejna bħal ħuna

u tgħix bħalna

u tmut ukoll bħalna,

u timxi magħna fil-widien xotti ta’ ħajjitna

u fl-istat fqajjar tagħna l-bnedmin.

Kemm hi kurjuża dil-ħaġa,

li int, Mulej,

etern u mogħti qima,

teħodha kontra l-flus

li jaħkmu l-qlub

u r-reliġjonijiet;

li int, tfittex il-ħbieb

għaliex ma tiflaħx ma taqsamx imħabbtek ma’ l-oħrajn,

li int, tilbes il-fardal tal-qaddejja;

li int, ġarrabt u waqajt

taħt l-attakki tal-mibegħda,

li int tokrob fis-solitudni;

li int, indfint fl-art

bħal ma’ żerriegħa titgħatta bil-ħamrija,

u minnek ħareġ frott li ħadd ma stenna:

fik aħna nemmnu,

Mulej Alla tagħna

li ġġib ruħek magħna

b’mod daqshekk kurjuż.

Il-fidi tagħna fik tbiddlilna ħajjitna

f’ritmu armonjuż

u b’mod spontanju!