L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

First of all, a warm greeting to our Cathecumens that will receive baptism shortly. I promise you this is a very short homily so that you will be encouraged to return to the Eucharist every Sunday.

Nixtieq insellem ukoll lin-Neokatekumeni li llum bil-libsa l-bajda, qed iġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija bħalna lkoll, wara konklużjoni feliċi ta’ itinerarju twil u ta’ impenn. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ dawn id-doni li qed jagħtu l-Knisja.

I would like to greet everyone of you, dear pilgrims, dear friends, who do not understand our beautiful Maltese language. Insellem ukoll lill-poplu Malti u Għawdxi u lil kull min qed isegwina anke permezz ta’ TVM+ u pjattaformi diġitali oħra.

In-nisa kienu qed iħejju biex jidilku bil-fwieħa u bil-balzmu katavru għażiż, ġisem mejjet, imma sabu qabar vojt. Minflok sabu anġlu liebes libsa bajda bħas-silġ, jgħidilhom: “Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet (Mt 28:5-7).

L-anġlu jagħti lil dawn in-nisa twajbin il-messaġġ li llum jimla l-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna b’ferħ profond. “Qam mill-mewt” (Mt 28:7). Ma reġax lura mill-mewt imma qam mill-mewt. Għadda mill-mewt. Miet tassew. Imma fil-qawmien tiegħu, il-mewt ta’ kull wieħed u waħda minna u tal-għeżież tagħna li marru qabilna, minflok ħajt tat-tmiem saret bieb li jagħti għall-ħajja. “Qam mill-mewt” (Mt 28:7).

Ejja nirringrazzjaw lill-Mulej illum talli fl-ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier għadda mill-mewt ħarxa tas-salb… Għadda minn dan kollu biex aħna jkollna l-ħajja u l-ħajja fil-milja kollha tagħha.

Il-qabar tiegħu hu vojt biex l-ebda qabar ma jbeżżgħana. Inikkitna u jbikkina – iva – imma ma jbeżżgħaniex. Illum nirringrazzjaw lill-Mulej talli fl-ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier għadda mill-mewt ħarxa tas-salb, minn dak il-bieb ta’ umiljazzjoni, turufnament, persekuzzjoni u tortura, mill-kanċellazzjoni fiżika tal-eżistenza tiegħu, sabiex aħna jkollna l-ħajja u l-ħajja fil-milja kollha tagħha.

Illum Ġesù jgħidilna din it-tislima u jagħtihielna: “Is-sliem għalikom” (Ġw 20:19). Il-paċi li jagħti Ġesù ħadd ieħor ma jista’ jagħtiha għax il-paċi tiegħu mhix paċi rħisa. Hi l-paċi li ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib u mmarkata bl-ubbidjenza lejn il-Missier.

“Tibżgħu xejn” (Mt 28:7). Din l-istedina li ma nibżgħux jirrepetiha anke Ġesù wara li semgħuha mill-anġlu. “Tibżgħu xejn” (Mt 28:7).

“Do not be afraid” (Mt 28:7). These words of Jesus are also addressed to you, dear Catechumens. As you start your life as Christians, you belong to him—his cross, his resurrection, and his family, which includes friends and sinners. You are joining the family of Jesus, of his disciples, marked with the sign of the cross and the chrism of his spirit—truth, love, and justice.

Today, you pass over, from death to life, from sin to grace, from darkness to light. As we confirm our belonging to the Church, the family of Jesus Christ, we acknowledge our radical need for him. We renounce Satan again and again, but we also accept the Father, the Son, and the Holy Spirit, repeatedly reaffirming our faith.

As we receive the blessed gift of the body and blood of our Lord Jesus Christ, we become one with him and with one another. The Church is reborn today. This marks a new beginning. Let us rejoice in the Risen Lord.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Qari I: Ġen 1:1 – 2:2
Salm: 103 (104):1-2a,5-6,10,12,13-14,24,35ċ jew 32 (33):4-5,6-7,12-13,20,22
Qari II: Ġen 22:1-18
Salm: 15 (16):5,8,9-10,11
Qari III: Eż 14:15 – 15:1
Salm: Eż 15:1-2,3-4,5-6,17-18
Qari IV: Is 54:5-14
Salm: 29 (30):2,4,5-6,11,12a,13b
Qari V: Is 55:1-11
Salm: Is 12:2-3,4bċd,5-6
Qari VI: Bar 3:9-15,32 – 4:4
Salm: 18 (19):8,9,10,11
Qari VII: Eżek 36:16-17a,18-28
Salm: 41 (42):3.5bċd; 42 (43):3,4 jew 50 (51):12,13,14-15,18-19
Qari VIII: Rum 6:3-11
Salm: 117 (118):1-2,16ab-17,22-23
L-Evanġelju: Mk 16:1-7

Aktar ritratti