• L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   


 • Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida

  12 ta’ April 2019

  Waħda mill-aktar xeni ta’ qsim il-qalb hi dik ta’ omm tibki lil xi ħadd minn uliedha. Ġieli naraw xeni bħal dawn minn postijiet fejn ikun hemm il-gwerra jew t-terroriżmu. Huma xeni ta’ niket kbir.

  Din hi x-xena li għandna quddiemna meta llum qed niċċelebraw lil Marija Addolorata. Hija l-Omm li taqsam it-tbatija ma’ binha waqt li qed imut.


  Ħajja mmarkata bit-tbatija

  Ma kienx dan il-mument biss fejn Marija għaddiet mit-tbatija f’ħajjitha. Tista’ tgħid li kull fejn insibuha fl-Evanġelju, b’xi mod jew ieħor dejjem taffaċċja t-tbatija. Aħsbu ftit: fit-twelid ta’ Ġesù, meta ma kellhiex post fejn twelldu; imbagħad meta l-familja ta’ Nazaret kellha taħrab lejn l-Eġittu bħala familja refuġjata; fil-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju meta Xmun qalilha: “Sejf għad jinfidlek qalbek”; meta tilfet lil Ġesù fit-tempju.

  Imma żgur lejn l-aħħar ta’ ħajtu kienet l-agħar esperjenza meta rat lin-nies iduru kontrih u jkun miċħud, insulentat, imsallab wara ħajja fejn għamel tant ġid.


  Il-preżenza ta’ Marija

  Ħa nħarsu lejn Marija taħt is-salib, fejn l-Evanġelju jgħid li kienet wieqfa flimkien ma’ ftit nies oħra. X’naraw f’din il-preżenza ta’ Marija?

  Hi preżenza ta’ solidarjetà. Ħajjitha kollha preżenza siekta imma sensittiva. Turina Marija: mhux li tparla jew kemm tparla jgħodd, imma li tkun preżenti ħdejn min qed ibati.

  Hi preżenza ta’ tama. Għal Ġesù hi preżenza li tfisser li s-salib mhuwiex it-tmiem, mhux l-aħħar kelma, imma dik hi t-triq li twassal għall-glorja.

  Hi preżenza ta’ Omm. Omm Ġesù, li fuq is-salib jagħtihielna bħala Omm l-umanità. Fuq is-salib lil Ġwanni jgħidlu: “hawn hi ommok”. Dan l-isbaħ rigal tahulna fil-mument tal-akbar tbatija.


  Marija tifhem it-tbatija tagħna

  Marija hi l-omm li timxi magħna l-mixja ta’ ħajjitna, hija dan il-wirt prezzjuż tal-umanità. Hi ommna fil-mumenti kollha ta’ ħajjitna, imma speċjalment waqt it-tbatija. Tista’ tifhimna għax hi ġarrbet ħafna tbatija.

  Fil-mumenti ta’ sofferenza bħalma hu l-mard, meta niltaqgħu mas-slaleb tal-ħajja, meta nħossu l-piż tal-ħajja jaħbat se jegħlibna, meta niltaqgħu mal-ingratitudni, meta nintebħu bl-iżbalji tagħna u naħbtu naqtgħu qalbna, ejjew inħarsu lejn din l-omm li qatt ma tħallina waħedna jew tabbandunana, u nitolbuha: Marija Santissima, kun inti ommna.


  Serraħt int lill-qalb għajjiena

  Nixtieq nagħmlu tagħna silta mit-talba li għamel Rużar Briffa, tabib dermatologu u poeta, fil-poeżija tiegħu L-Għanja tal-Imnikket:

  “O Madonna tad-Duluri,
  Ma stmerrejtx
  Inti l-midneb ġewwa darek
  ‘Ma tbissimt minn fuq altarek
  Kollok ħlewwa, kollok ħniena,
  Serraħt int lill-qalb għajjiena,
  Inti biss.”

  ✠ Joseph Galea-Curmi
      Isqof Awżiljarju

   

 • Ritratti: knisja.mt/ritratti