Homilies by the Auxiliary Bishop

A martyr of love – Bishop Galea-Curmi

Mass in memory of St Maximilian Mary Kolbe

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Massimiljanu Maria Kolbe, saċerdot mill-Polonja, Franġiskan Konventwali, miet bħal-lum 79 sena ilu, fil-kamp ta’ konċentrament tan-Nażi f’Auschwitz. Baqa’ magħruf speċjalment għax offra li jmut hu minflok wieħed mill-priġunieri.

L-istorja tal-mewt tiegħu hi tassew kommoventi. Kien hemm wieħed mill-priġunieri li ħarab mill-blokk fejn kien hu, u kien hemm liġi kiefra fil-kamp tal-konċentrament li jekk jaħrab wieħed, joqtlu għaxra. Għalhekk ġabru dawn l-għaxra min-nies… Read more »

The treasures of the Church – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of St Lawrence, deacon and martyr

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Wara San Pietru u San Pawl, hu San Lawrenz il-qaddis martri l-aktar magħruf ta’ Ruma. Ftit nafu fuq San Lawrenz, imma l-ftit li nafu hu biżżejjed biex nifhmu għaliex hu qaddis għażiż. Kien magħżul mill-Papa Sistu II biex ikun djaknu, anzi biex ikun l-ewwel wieħed mis-seba’ djakni għas-servizz tal-Knisja ta’ Ruma.

Dak iż-żmien, il-Knisja kienet għaddejja minn persekuzzjoni kbira… Read more »

Finding courage in the difficulties of life – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 19th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tad-dixxipli fuq id-dgħajsa, li ltaqgħu ma’ Ġesù miexi fuq il-baħar, kienet ġrajja li lill-ewwel Insara kienet impressjonathom ħafna. Mhux biss għall-ġrajja fiha nnifisha, li kellhom esperjenza tagħha d-dixxipli li kienu fid-dgħajsa, imma għax fiha kienu jaraw xbieha ta’ dak li kienu qed jgħixu huma, l-Insara Nsara, u ta’ dak li kien ifisser Ġesù għalihom. Ħa nħarsu ftit l-ewwel lejn id-dgħajsa fil-baħar; imbagħad Ġesù miexi fuq il-baħar; imbagħad Ġesù u Pietru… Read more »

Self-denial and the cross – Bishop Galea-Curmi

Mass offered for all those who lost their job during the pandemic

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimxi warajja.” Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, u aħna lkoll nixtiequ nimxu warajh, u nkunu dixxipli tiegħu, u jkun hu li jmexxina. Dal-kliem jgħodd ħafna għalina.

Ma kienx ikun aħjar li kieku Ġesù qal jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jagħmel li jħoss, jimxi ma’ dak li jogħġbu, u jimxi warajja? … Read more »

A priest according to the heart of God – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of St John Maria Vianney, patron saint of parish priests

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Mhux dak li jidħol mill-fomm itebba’ lill-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fomm, dan hu li jtebba’ lill-bniedem!” Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, u nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hu veru. Meta tisma’ kultant kliem ta’ insulti, mibegħda, tkasbir ta’ Alla jew tal-bniedem xbieha ta’ Alla, tinduna li jkun kliem li jtebba’ lil min jgħidu.

Illum qed niċċelebraw it-tifkira ta’ qaddis li hu eżatt il-kontra, li l-kliem tiegħu kien kliem li jagħmel il-ġid, kliem li jressaq il-bniedem lejn Alla, kliem li jagħmillu ġieh… Read more »

He lifts us up – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at The Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Pietru u sħabu kienu fuq id-dgħajsa li kienet qed titħabat mal-mewġ, bir-riħ kontra tagħhom, l-aħħar ħaġa li kienu qed jistennew kienet li jaraw xi ħadd miexi fuq il-baħar. Għalhekk kif raw xi ħadd miexi, qalu li hu fantażma. Kien Ġesù, m’għarfux li kien Ġesù. Imma meta Ġesù għamlilhom il-qalb, Pietru, li dejjem hu l-ewwel wieħed li jitkellem u jieħu azzjoni, ried li jmur ħdejh, jimxi fuq il-baħar u jasal sa ħdejh… Read more »

From the little we have God does great things – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 18th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta aħna nisimgħu din il-ġrajja, moħħna mal-ewwel imur fuq il-miraklu, li kien miraklu kbir u fil-fatt jissemma’ mill-evanġelisti kollha – kif Ġesù tema’ aktar minn ħamest elef ruħ b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Din hi ħaġa li tiskantak. Imma l-ġrajja tal-lum hi ħafna aktar profonda. Mhijiex biss il-miraklu, imma hemm ukoll dak li jiswa tassew għall-ħajja tagħna llum. Nixtieq insemmi żewġ messaġġi importanti li hemm f’din il-ġrajja… Read more »

For the greater glory of God – Bishop Galea-Curmi

Memorial Mass of Saint Ignatius of Loyola

  The Chapel of Our Lady of Manresa at The Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Sant’Injazju ta’ Loyola, minn Spanja, miet proprju fil-31 ta’ Lulju tal-1556. Hu magħruf bħala l-fundatur tas-Soċjetà ta’ Ġesù, li nafuha bħala l-Kongregazzjoni tal-Ġiżwiti, u bniedem li għamel ġid kbir lill-Knisja.

Hi interessanti ħafna l-istorja tal-bidla li seħħet f’ħajtu. Hu kien suldat, anzi kien kaptan, u fil-battalja ta’ Pamplona kontra l-Franċiżi, fl-1521, spiċċa ndarab serjament u ħaduh imbagħad għall-kura fil-kastell tal-familja tiegħu f’Loyola… Read more »

Silently, quietly and effectively– Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at The Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jsemmi ż-żerriegħa tal-mustarda, qed isemmi żerriegħa żgħira ħafna li mill-bogħod lanqas taraha. U meta jsemmi l-ħmira, qed isemmi xi ħaġa wkoll li hi ftit. Żerriegħa u ħmira huma dawk li fil-fatt jaħdmu minn ġewwa, ix-xogħol li jagħmlu huwa minn ġewwa.

Meta Ġesù jgħid li s-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda, qed jgħid li diż-żerriegħa ma tibqax żerrriegħa imma tiżviluppa f’siġra… Read more »

A treasure and a fine pearl – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 17th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Biex Ġesù jfiehem lin-nies dak li ried jgħid, kien juża spiss it-tixbihat. Illum nixtieq li niffukaw fuq tnejn minn dawk li jsemmi fl-Evanġelju, li kellhom tifsira speċjali għan-nies ta’ żmienu: 
(i) it-teżor moħbi f’għalqa u
(ii) il-ġawhra li negozjant isib u mbagħad jixtri lilha għax tiswa ħafna.

Ġesù jgħid li s-saltna tas-smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed ibigħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa… Read more »