Homilies by the Auxiliary Bishop

Media for the service of humankind

  The Church of the Immaculate Conception (Sarria), Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-istorja tas-Samaritan it-Tajjeb, li jgħid Ġesù fl-Evanġelju llum, hija storja qawwija u li tmur għall-qalba tal-ħajja tagħna Nisranija. Hija storja li Ġesù biha wieġeb il-mistoqsija li għamillu wieħed għaref tal-liġi wara li kien semma li l-qofol tal-liġi hu li tħobb lil Alla u li tħobb il-proxxmu tiegħek bħalek innifsek. Il-mistoqsija kienet: “Il-proxxmu tiegħi min hu?” (Lq 10:29)

Bidel il-mistoqsija

X’għamel Ġesù? … Read more »

The choice is ours – Bishop Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Korożajn, Betsajda u Kafarnahum huma tlett ibliet li Ġesù jsemmi fl-Evanġelju llum skont San Luqa. Kienu bliet in-naħa ta’ fuq tal-baħar tal-Galilija – Betsajda u Kafarnahum mal-baħar, u Korożajn ftit ’il fuq. Huma bliet marbuta mal-ministeru ta’ Ġesù. Għalkemm Korożajn ma tissemmiex ħlief hawn, imma Betsajda – il-kelma tfisser id-dar tas-sajd – kien il-post minn fejn ġew tlieta mill-appostli ta’ Ġesù: Filippu, Indri u Pietru… Read more »

Humility and inclusivity – Bishop Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom” (Lq 9:46). Dan hu li jgħid San Luqa fl-Evanġelju tiegħu llum, u mal-ewwel nintebhu kemm dawn id-dixxipli ma kinux fehmu tassew, sa dak il-mument, min kien Ġesù, u x’kien qed jgħallimhom Ġesù. Ftit qabel din is-silta, Ġesù kien qed iħabbrilhom, għat-tieni darba, li se jgħaddi mill-mewt li twassal għall-qawmien, li se jgħaddi mis-sofferenza… Read more »

Do not to tell this to anyone

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Naħseb ilkoll narawha stramba kif Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu biex “ma jgħidu lil ħadd b’dan” (Lq 9:21). Pietru kien għadu kif qallu “Inti l-Messija ta’ Alla” (Lq 9:20), u Ġesù jgħid lilu u lid-dixxipli, anzi “ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan”. Għaliex?

Iktar u iktar narawha stramba meta Pietru qal ir-risposta t-tajba: “Inti l-Messija ta’ Alla”… Read more »

Your face, Lord, I will seek – Bishop Galea-Curmi

  Mass at Iklin

Quddiesa Livestream CJS 31/03/20 INP_0058 31 Mar 2020 161202 L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fil-ktieb ta’ Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, ippubblikat kważi tmenin sena ilu (1943), u li baqa’ ktieb imfittex u ta’ ispirazzjoni kbira, hemm djalogu bejn il-volpi u l-prinċep, u l-volpi jgħidlu: ħa ngħidlek sigriet – “It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

Ftakart f’din is-silta proprju fl-aħħar sentenza tal-Evanġelju tal-lum skont San Luqa, meta jgħid li Erodi beda jfittex li jara lil Ġesù (Lq 9:9)… Read more »

Let the light shine – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ix-xbieha li juża Ġesù fl-Evanġelju llum nistgħu nifhmuha mal-ewwel, anke jekk illum is-sistema tagħna tad-dawl hi differenti minn żmien Ġesù. Fi żmien Ġesù kienu jużaw il-lampa jew il-musbieħ, u hawn Ġesù jsemmi li ħadd ma jkollu musbieħ mixgħul u jqiegħdu f’post fejn ikun mgħotti, imma jqiegħdu fejn jidher ħalli jdawwal id-dar kollha.

Dal-kliem ta’ Ġesù, meta jsemmi d-dawl, ifakkarna f’dak li jgħid Ġesù fuqu nnifsu, speċjalment fl-Evanġelju skont San Ġwann… Read more »

Serving God not money – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the 25th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-amministratur li kellu r-raġel għani, li Ġesù jsemmi fil-parabbola fl-Evanġelju llum, kien jimxi b’mod diżonest. Xlewh li kien qed iberbaq il-ġid ta’ sidu, u jidher li din ma kinetx akkuża falza imma kien hemm verità f’din l-akkuża; fil-fatt, baqa’ jimxi b’mod diżonest sal-aħħar. Biex jgħatti xturu, beda jiftiehem ma’ min kellu jagħti xi ħaġa lis-sid – jissemmew iż-żejt u l-qamħ – biex jikteb inqas, u hekk iqarraq hemm ukoll… Read more »

Providing out of their resources – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-Evanġelju skont San Luqa hu l-evanġelju li jagħti importanza lin-nisa, l-iktar wieħed. Fil-fatt, hu fl-evanġelju tiegħu li nsibu li kien hemm dixxipli nisa. Illum jissemmew uħud minnhom – dixxipli ta’ Ġesù li kienu nisa – u dawn sabu f’Ġesù dak li salvahom, dak li ħelishom, u tahom ħajja ġdida. Fil-fatt naqraw li Ġesù kien “fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard” (Lq 8:2)… Read more »

A mother who is always by our side – Bishop Galea‑Curmi

  Church of our Lady of Sorrows, il-Ħamrun

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Diċ-ċelebrazzjoni tal-lum ilkom tħejju għaliha mhux ħażin. Fr Timon ilu b’ħeġġa kbira, għal żmien twil, jipprepara għal din il-ġurnata speċjali. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Fr Timon, Rettur ta’ din il-knisja, għas-servizz li jagħti b’tant imħabba hawnhekk. Miegħu nirringrazzja wkoll lill-arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Ġejtanu, Kan. Walter Cauchi, kif ukoll lil Mons. Anton Gouder, li ilu żmien twil jagħti servizz f’din il-knisja, b’tant dedikazzjoni tiegħu għal din il-komunità… Read more »

A word that heals – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iżda int ordna b’kelma, u l-qaddej tiegħi jfiq” (Lq 6:8). Dan kien il-messaġġ li ċ-ċenturjun bagħat ma’ xi ħbieb tiegħu lil Ġesù. Ftit qabel, kien bagħat ukoll lil xi nies biex lil Ġesù jgħidulu li għandu l-qaddej, li qiegħed ħażin ħafna, u jitolbuh biex imur id-dar biex ifejqu. U Ġesù beda miexi lejn id-dar taċ-ċenturjun. Imma meta kien mhux wisq ’il bogħod, iċ-ċenturjun bagħat xi nies oħra biex jgħidulu: “toqgħodx tinqala’, għax ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi… iżda int ordna b’kelma, u l-qaddej tiegħi jfiq” (Lq 6:6.8)… Read more »