Homilies by the Auxiliary Bishop

Jesus lives among us and gives us life – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm żewġ kelmiet speċjali f’dan ir-rakkont twil li għadna kemm smajna: “Ġesù beka”. Huma kelmiet speċjali f’din is-sentenza li hi waħda mill-iqsar li hemm fl-Iskrittura kollha. U speċjali għax naraw f’dan ir-rakkont lil Ġesù jibki għax Lazzru kien ħabib tiegħu, u jibki għax ħassu emozzjonat meta jara lil ħutu u lin-nies l-oħra wkoll jibku t-telfa ta’ Lazzru.

Ġesù jifhimna, hu wkoll għadda mit-tbatija, u jista’ jifhem dak li qed inħossu f’dawn iż-żminijiet… Read more »

Overcoming prejudices when listening with an open heart – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Naħseb li diversi minna nistgħu nifhmu x’inhu preġudizzju. Jew għax aħna stess konna preġudikati fuq xi ħadd, jew għax konna vittma ta’ preġudizzju. Preġudizzju tfisser li ddaħħal xi ħaġa f’moħħok fuq xi ħadd, għalhekk preġudizzju, tiġġudikah qabel, u jagħmel x’jagħmel – jista’ jagħmel l-ilma jiżfen quddiemek – tibqa’ b’dak l-istess ħsieb fuqu.

Fl-Evanġelju naraw lil Ġesù vittma tal-preġudizzji tal-Fariżej u l-kapijiet ta’ dak iż-żmien… Read more »

Fearless, with faithfulness and love – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-mistoqsijiet li ġieli nagħmlu lilna nfusna hija: għaliex tagħmel il-ġid u taqlagħha fuq wiċċek? Għaliex tipprova tagħmel it-tajjeb u ssib ostakli, u ssib min jippersegwitak għax tagħmel it-tajjeb? Ġieli nisimgħu din il-mistoqsija, u forsi ġieli għamilnieha aħna stess lilna nfusna.

Nifhmu għaliex meta aħna naraw dan fid-dawl ta’ Ġesù. Fl-Evanġelju darbtejn hawn miktub li kienu qegħdin ifittxu li joqtluh… Read more »

May God’s Word dwell in us, his love in our heart – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm żewġ sentenzi f’dan il-kliem ta’ Ġesù li huma iebsa ħafna, hu u jitkellem ma’ dawn in-nies. Jgħidilhom: Il-Kelma ta’ Alla ma tinsabx fikom; u jgħidilhom ukoll: l-imħabba ta’ Alla ma tinsabx fikom. Jgħidilhom hekk Ġesù għax kien qed jitkellem ma’ nies li ma ridux jemmnu fih u jaċċettawh. Kienu qishom dawk in-nies li smajna fuqhom fl-Ewwel Qari meta Alla jgħid fuq il-poplu: dan hu poplu ta’ ras iebsa… Read more »

Our Lady teaches us how to live when plans get disrupted – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Irċevejt messaġġ dalgħodu li kien jgħid hekk: is-sena 2020 li qegħdin fiha hija s-sena fejn il-pjanijiet kollha gew posposti jew tħarbtu. Illum aħna niċċelebraw il-ġrajja partikulari tat-Tħabbira tal-Mulej meta għal Marija l-pjanijiet kollha li kellha tħarbtu għal kollox. Meta hi semgħet ir-rieda ta’ Alla li ssir omm Alla kienet xi ħaġa li qatt f’ħajjitha ma ħasbet jew immaġinat, imma li biddlitilha ħajjitha mill-qiegħ… Read more »

No one should be abandoned – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hija b’għafsa ta’ qalb li naqraw l-istorja ta’ dan ir-raġel li kien ilu 38 sena marid. Imma mhux biss kien ilu daż-żmien kollu marid, imma kien ilu daż-żmien kollu wkoll bit-tama li xi darba jkollu l-okkażjoni li jfiq, u qatt ma rnexxielu. Dak iż-żmien in-nies kienu jinġabru fejn il-menqa biex jinżlu fl-ilma, u kien hemm it-twemmin li min jinżel l-ewwel ifiq… Read more »

Faith that brings change – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza f’dan ir-rakkont li toħroġ b’mod tajjeb ħafna messaġġ importanti għal ħajjitna: is-sentenza li tgħid: “ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù”. Dan l-uffiċċjal tas-sultan ma kienx wieħed daqshekk qrib ta’ Ġesù, ma kienx wieħed mid-dixxipli tiegħu. Kien uffiċjal li ġie mill-bogħod, li għamel vjaġġ biex lil Ġesù jitolbu xi ħaġa daqshekk importanti: biex ifejjaqlu lil ibnu li kien ħażin ħafna… Read more »

The Lord is the light that leads us in the dark – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din l-istorja twila tal-fejqan ta’ wieħed għama mit-twelid, żgur li ninnutaw kif mill-istorja kollha, hemm ftit versi biss li juruna l-miraklu li għamel Ġesù – meta għamel ftit tajn, għamlu ma’ għajnejn l-għama u qallu biex jinħasel, u mbagħad ġie jara. Il-bqija tal-istorja qisha investigazzjoni ta’ dan l-għama.

Hemm ħaġa partikulari li żgur ninnutaw f’din l-istorja kollha: hemm bidla li sseħħ f’dan li kien għama… Read more »

God have mercy on me a sinner – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għandna din l-istorja ta’ tnejn min-nies, il-fariżew u l-pubblikan, li t-tnejn kienu nies li jemmnu. It-tnejn kienu jemmnu f’Alla u għalhekk marru t-tempju. Imma Ġesù, meta jgħid din l-istorja u jqabbel it-tnejn, jurina l-attitudni differenti fit-talb u fil-qalb ta’ dawn it-tnejn.

Il-fariżew fit-tempju jirringrazzja lil Alla – imma ħlief l-ewwel kelma, ma jirringrazzjax lil Alla għall-ġid li għamel miegħu, ma jersaqx lejh bi gratitudni… Read more »

Our love for God leads us to love others – Bishop Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-mistoqsija liema hu l-ewwel jew liema hu l-akbar kmandament fost il-kmandamenti kollha kienet mistoqsija li jħobbu jiddiskutuha fi żmien Ġesù. Għalhekk meta wieħed mill-kittieba ġie jistaqsi lil Ġesù, ried ikun jaf x’jaħseb Ġesù. Dak iż-żmien, minbarra l-10 kmandamenti, kellhom mijiet ta’ liġijiet. Ried ikun jaf x’jaħseb Ġesù fuq liema hu l-ewwel kmandament.

Ġesù fit-tweġiba, flok jgħidlu wieħed, isemmilu tnejn… Read more »