Homilies by the Auxiliary Bishop

St Sebastian: a man of principle – The Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Tletin sena ilu, fl-1990, meta ġejt ordnat djaknu, kont mibgħut biex naqdi l-ministeru tiegħi f’din il-parroċċa ta’ San Sebastjan. Kienet esperjenza tassew sabiħa u li bqajt dejjem ngħożż. Fiż-żmien li domt hawn, laqatni kemm l-innu sabiħ lil San Sebastjan joħroġ verament mill-qalb meta jitkanta fil-knisja. Dan l-innu għandu ħafna x’jgħallimna fuq San Sebastjan u l-valur kbir tiegħu fil-ħajja tal-Knisja. Nixtieq insemmi erba’ punti partikulari ta’ dan l-innu u dak li jurina għall-ħajja tagħna llum… Read more »

First we recognise our fears then put them in front of the Lord – The Auxiliary Bishop to the parish priests

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din ix-xena mill-Evanġelju ta’ San Mark tolqotni ħafna kif għandna ħin minnhom lil Ġesù jitlob fuq l-għolja, u fl-istess waqt id-dixxipli ġo dgħajsa jitħabtu mar-riħ. Dan qisu rifless tal-esperjenza tal-ewwel komunità Nisranija meta Ġesù tela’ s-sema u d-dixxipli mbagħad kellhom jitħabtu maċ-ċirkostanzi diffiċli tal-ħajja tal-komunità.    

U f’dan kollu hemm dik il-kelma importanti ta’ Ġesu meta ġie u ltaqa’ magħhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn” (Mk 6:50)… Read more »

Casting his light on you – Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’dan l-ewwel jum tas-sena, nixtieq li aħna naħsbu speċjalment fuq din il-barka li għadna kif smajna fil-Kelma ta’ Alla, fil-ktieb tan-Numri li tgħid hekk:

Ibierkek il-Mulej u jħarsek,
Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek u jurik il-ħniena,
Iħares lejk il-Mulej b’imħabba u jagħtik is-sliem
(Num 6:24-26).

Jekk aħna nitolbu din il-barka lil Alla għal matul din is-sena l-ġdida, ikollna tassew għajnuna kbira… Read more »

A refugee family which was homeless for a while – Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hija familja, li għal xi żmien kienet homeless u refuġjata, dik li l-Knisja tqiegħed quddiemna bħala ispirazzjoni għall-ħajja tagħna.

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi kienet familja li għaddiet minn ħafna tbatija, fost l-oħrajn, kif rajna fl-Evanġelju llum, kellha taħrab minn pajjiżha – kienet refuġjata – bis-sofferenza kollha li dan kien ifisser. Dak iż-żmien ma kienet la faċli u lanqas xi ħaġa komda li tagħmel dak il-vjaġġ biex tħares il-ħajja tat-tifel li kienet fil-periklu… Read more »

Our Saviour is one – The Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

X’sens għandu li qegħdin niċċelebraw illum il-Milied – il-ġrajja ta’ ferħ kbir – fis-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha bħalissa fis-soċjetà tagħna f’Malta? Naħseb li l-Milied għandu messaġġ importanti ħafna għal ħajjitna llum. Insemmi żewġ affarijiet, fost diversi li tista’ tirrifletti fuqhom f’din il-ġrajja.

Dan hu s-Salvatur

L-ewwel nett, dak li smajna f’kull qari llum fil-Kelma ta’ Alla, hu ċar: “Illum tweldilna Salvatur”… Read more »

A light which brings hope – The Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Santa Luċija hi qaddisa li hija ’l bogħod minna fiż-żmien. Għexet fit-tielet seklu u mietet martri fil-bidu tar-raba’ seklu, fis-sena 304. Hi ’l bogħod fiż-żmien, imma fl-istess waqt hi viċin ħafna tagħna fil-messaġġ li tagħtina għal ħajjitna llum.

Nixtieq insemmi tliet punti prinċipali dwarha.

Marbuta ma’ dak li jibqa’ għal dejjem

Santa Luċija rabtet qalbha ma’ dak li jibqa’ għal dejjem… Read more »

“Binding our hearts to what lasts forever” – the Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jien u nara l-Antifona sabiħa tat-Titular tal-Kolleġġjata, li se nisimgħuha aktar ‘il quddiem, laqatni ħafna dan il-vers fuq San Ġorġ: “il-foħrija u l-unuri ta’ din id-dinja kien dejjem jistmerrhom.” U ftakart f’dak li hemm fil-ktieb ta’ Koħelet, meta jitkellem fuq il-“frugħa tal-frugħat” fid-dinja.

Laqatni għax għal mument, ħsibt: imma dan mhux qisu l-kontra ta’ dak li qed niċċelebraw illum? … Read more »

Msida Pastoral Visit comes to an end

Żjara lill-iskola primarja tal-Imsida

Nhar il-Ħadd l-1 ta’ Diċembru 2019 waslet fi tmiemha l-Viżta Pastorali fl-Imsida b’Quddiesa ċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp. Il-Viżta bdiet bil-Griżma tal-Isqof lil 22 adolexxent waqt quddiesa fl-10 ta’ Novembru li għadda.

Fil-ġranet ta’ wara l-Isqof Galea-Curmi kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal, l-adolexxenti, iż-żgħażagħ, il-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċa kif ukoll żar uħud mill-parruċċani Misidjani f’darhom u fuq il-post tax-xogħol tagħhom… Read more »

Building our lives on solid ground, one stone after the other – The Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza li qal Ġesù fl-Evanġelju tal-lum li tolqtok b’mod qawwi. Xi nies kienu qed iħarsu lejn it-tempju, u jgħidu fuq kemm kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet, u Ġesù jgħidilhom: “Kulma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”.

Ma nafx x’kienet ir-reazzjoni tan-nies meta semgħu dan il-kliem. Immaġina lilna nħarsu lejn il-patrimonju sabiħ li għandna, forsi tkun xi bażilika jew knisja kolleġġjata, nammiraw it-tiżjin li għandna, imbagħad jiġi Ġesù u jgħidilna li jiġi żmien meta kollox se jiġġarraf! … Read more »

A successful life – Bishop Galea-Curmi to the new graduates

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jum il-Gradwazzjoni hu jum li fih niċċelebraw is-suċċess. Intom illum bir-raġun qed tiċċelebraw, u aħna lkoll magħkom, għax wasaltu fi tmiem l-istudji tagħkom b’suċċess. Għandkom għal xiex tifirħu! Dan is-suċċess ma ġiex waħdu, imma kien frott ta’ snin ta’ studju, kultant ta’ żmien diffiċli u ta’ ostakli li żgur iltqajtu magħhom u li għelibtu biex stajtu taslu sat-tmiem.

Huma ħafna dawk il-persuni li għandkom tirringrazzjaw ta’ dan is-suċċess tagħkom f’Jum il-Gradwazzjoni… Read more »