Homilies by the Auxiliary Bishop

Towards our heavenly home – Bishop Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Kongregazzjoni tal-Ulied tal-Qalb ta’ Ġesù, Mrieħel

Photo by Magda Ehlers L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Huma u jħarsu lejh, kien meħud ’il fuq, u sħaba ħadithulhom minn quddiem għajnejhom” (Atti 1:9). Dan hu li naqraw fl-Atti tal-Appostli, l-ispjega ta’ din il-ġrajja ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Meta naraw ir-rakkont ta’ din il-ġrajja, u anke kultant pitturi li jġibu din il-ġrajja, qisu l-ewwel sensazzjoni li nħossu hija ta’ firda: Ġesù qiegħed mad-dixxipli, ikellimhom, jgħidilhom x’għandhom jagħmlu, u mbagħad jinfired minn magħhom, jitla’ ’l fuq u d-dixxipli jibqgħu  jħarsu ’l fuq. 

Imma, fil-fatt, aktar ma naqraw ’il quddiem l-Atti tal-Appostli stess, insibu li din il-firda kienet għal ftit mumenti… Read more »

From sorrow to joy – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by Jill Wellington L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Għad iġġarrbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena” (Ġw 16:20) Dan hu l-kliem li Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum. Dan huwa parti mid-diskors tal-Aħħar Ċena, meta Ġesù qed jitkellem kemm fuq it-tbatija tiegħu, il-passjoni u l-mewt – meta jgħid “intom għad tibku u tingħu” u “iġġarrbu n-niket” –  kif ukoll fuq il-qawmien tiegħu – meta jgħid: “in-niket tagħkom għad jinbidel f’hena”… Read more »

How he loved us – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by Pixabay L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kif ħabbejtkom jien.” Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesù lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum, meta kien qed ifissrilhom il-kmandament tal-imħabba. Qalilhom: “Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (Ġw 15:12). Hawnhekk Ġesù qed jgħid lid-dixxipli tiegħu li hu jrid li l-imħabba tkun il-qalba tal-ħajja tagħhom, anke tal-ħajja tagħhom flimkien. Imma mbagħad jispjegalhom x’qed ifisser bl-imħabba… Read more »

The measure of how much we truly love him – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

Photo by Jasmine Carter L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Għal darbtejn f’din is-silta qasira fl-Evanġelju llum, Ġesù jirrepeti l-istess ħaġa. Jgħid: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi” (Ġw 14:15); u ftit wara: “Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni” (Ġw 14:21).

Għaliex Ġesù jenfasizza daqshekk l-imħabba lejh u kif għandha tintwera din l-imħabba lejh? L-ewwel nett, dan hu kliem li qed jgħid fl-Aħħar Ċena, ftit qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu, fl-aħħar mumenti ta’ ħajtu… Read more »

We show love through our actions – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni” (Ġw 14:21). Hekk jgħid Ġesù llum, fl-Evanġelju skont San Ġwann, lid-dixxipli tiegħu; u f’din is-silta qasira jenfasizza ħafna l-imħabba – isemmiha seba’ darbiet. Imma mhux hawn biss. Anke ftit qabel, f’dan l-istess diskors tal-Aħħar Ċena, Ġesù kien tkellem fuq l-imħabba u qal lid-dixxipli: “Nagħtikom kmandament ġdid: li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin” (Ġw 13:34)… Read more »

He meets us in the most profound needs of our life – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm karatteristika speċjali li ssibha dejjem fil-kliem ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu: il-kliem tiegħu hu kliem ta’ inkoraġġiment, kliem li jagħmlilhom il-qalb, u jgħinhom ħalli qatt ma jaqtgħu qalbhom fost it-taħwid u l-biżgħat li ġieli jkollhom. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù hekk jibda l-kliem tiegħu lid-dixxipli: “Tħallux qalbkom titħawwad!” (Ġw 14:1)

Nixtieqkom tinnutaw li Ġesù jitkellem fuq il-qalb – jgħid “qalbkom”. Mhux qed jgħid biss fuq ħsibijiet li joħolqu konfużjoni fil-moħħ, imma iktar minn hekk, għax il-qalb tfisser il-ħajja tal-bniedem fil-profondità tagħha… Read more »

How can we identify the road? – Bishop Galea-Curmi

Photo by Pixabay L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq?” (Ġw 14:5) Dan huwa l-kliem ta’  Tumas l-appostlu, li qalu lil Ġesù meta kienu miġburin fl-Aħħar Ċena. Dan huwa l-kuntest ta’ dan il-kliem. Ġesù kien diġà lid-dixxipli ħaslilhom saqajhom, u qalilhom li hekk għandhom jagħmlu huma wkoll – “jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll” (Ġw 13:15) – u kien enfasizza ħafna l-kmandament tal-imħabba… Read more »

Between family and work – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Pembroke

Photo by Emma Bauso L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Patris corde (B’qalb ta’ Missier), fuq San Ġużepp, il-
Papa Franġisku fl-aħħar paragrafu (n. 30) jikkwota dak li jgħid Ġesù: “Tgħallmu minni għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli” (Mt 11:29), u dak li jgħid San Pawl: “Ixbhu lili” (1 Kor 4:16). Jgħid li Ġużeppi seta jgħid l-istess kliem “bis-skiet elokwenti tiegħu”.

Ħa nħarsu ftit, qabel xejn, lejn l-għażla li għamel Alla f’Ġużeppi… Read more »

He guides me in the rightful path – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

Photo by JACK REDGATE L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin” (Atti 2:40). Dan kien il-kliem ta’ Pietru meta nhar Għid il-Ħamsin ħareġ jagħti l-Aħbar li Ġesù Kristu qam mill-mewt: Ġesù, li intom sallabtu, qam rebbieħ, hu l-Mulej! In-nies li semgħuh, staqsew: “X’għandna nagħmlu aħna?” (Atti 2:37) Dakinhar, bi tweġiba lin-nies, Pietru jispiċċa l-kliem tiegħu b’din l-istedina: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin – minn dak li hu pervers… Read more »

He is in us and we are in him – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih” (Ġw 6:56). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù illum fl-Evanġelju, hu u jgħallem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. U nafu li dan il-kliem tiegħu – dan id-diskors kollu tiegħu – ħoloq reazzjoni. L-Evanġelju jgħid li l-Lhud “tlewmu bejniethom” (Ġw 6:52).

Għamlu dik il-mistoqsija: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?” (Ġw 6:52)… Read more »