Homilies by the Auxiliary Bishop

Reflections in times of pandemic – Bishop Galea-Curmi

Message at the conclusion of the online seminar: 'Pastoral work in schools: Reflections and Challenges in current times'

Il-messaġġ mill-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mid-drabi fejn kelli diversi reazzjonijiet għal omelija li għamilt waqt quddiesa fuq it-televixin kienet meta kont tkellimt fuq dak li wħud jgħidu: li l-pandemija Covid-19 hi kastig ta’ Alla. Kont għedt: “Min jgħid li hu kastig ta’ Alla qed jagħmel insult lil Alla.” Kien hemm uħud li bagħtu emails jew messaġġi jew qaluli li ma qablux. Ma’ xi wħud għamilt diskussjoni twila mhux ħażin anke bl-emails… Read more »

Beware of all greed – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħarsu rwieħkom minn kull regħba”. Din hija l-kelma li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju tal-lum, u aħna nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hi vera. Ir-regħba x’inhi? Hija dik il-kilba li jkollok, ikollok iktar, iġġib iktar, tiġma’ iktar. Ġesù jgħid: ħajtek ma tiddependix mill-ġid li jkollok.

Għalhekk lin-nies Ġesù qalilhom: iftħu għajnejkom, għax faċli titqarrqu. U jġib l-eżempju bil-parabbola ta’ dan ir-raġel li kellu ħafna ġid u ried jaħżen il-ġid kollu biex hu jixxala u jgawdi dan il-ġid… Read more »

Today’s message is addressed to us all – Bishop Galea-Curmi

Mass on World Mission Day 2020

  Tal-Ħlas Chapel, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

X’inhi din il-Ġurnata Missjunarja? Għal ħafna minna hi l-ġurnata meta aħna nieqfu ftit biex naħsbu fil-Knisja li hi missjunarja, speċjalment f’dawk il-pajjiżi msejħin ‘tal-missjoni’ u l-għajnuna li tingħata lilhom. Aħna għandna lil Missio f’Malta, u hawn Mons. Valent Borg, li qed jikkonċelebra li hu d-direttur tal-Missio, u nixtieq nirringrazzja lilu u lill-ħaddiema u dawk kollha li qed jagħtu servizz f’Missio għall-ġid li qed jagħmlu biex il-Knisja tista’ tkun tassew Knisja missjunarja… Read more »

Our Lady: a source of good health – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of Our Lady of Good Health

  The Church of St Francis of Assisi, Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa tal-Madonna tas-Saħħa – festa li ilha tiġi ċċelebrata hawnhekk f’din il-knisja mill-1815, jiġifieri aktar minn 200 sena – din is-sena ġiet fi żminijiet partikolarment diffiċli. Il-pandemija tal-Covid-19 – theddida kbira għas-saħħa ta’ kulħadd – laqtet id-dinja kollha u bħalissa qed inħossu ħafna l-piż tagħha f’diversi pajjiżi tal-Ewropa u f’pajjiżna. Din l-aħħar ġimgħa f’Malta kienet iebsa ħafna – għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem u l-familjari tagħhom; għal dawk milquta mill-virus fejn kellna rekord wara l-ieħor; u għal dawk kollha li nsejħulhom frontliners li ħafna minnhom qed jaħdmu bla nifs imma ġieli l-ħidma tagħhom hekk importanti, avolja frontliners, ma tidhirx… Read more »

There is nothing that will not be known – Bishop Galea-Curmi

Mass for the memorial of St Edwige and St Margaret Mary Alacoque

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kulħadd jgħaffeġ fuq xulxin”. Din hi d-deskrizzjoni tan-nies li marru biex jisimgħu lil Ġesù, li nsibu fl-Evanġelju ta’ San Luqa llum. Veru ma kellhomx għalfejn dak iż-żmien iżommu d-distanza soċjali u joqogħdu ’l bogħod, imma kienet problema għal Ġesù b’dawk in-nies kollha biex iwasslilhom il-kelma tiegħu. Imma Ġesù, bħalma naraw dejjem u hawn b’mod ċar, la jibża’ jwassal il-kelma u lanqas jipprova jingħoġob… Read more »

The symbol of a true life – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Nisel ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal!” Dan il-kliem li smajna lil Ġesù jgħidu fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù qalu meta kien imdawwar b’nies li kellhom moħħhom u qalbhom magħluqa għalih.

Dawn in-nies riedu sinjal. Imma fil-fatt, l-esperjenza ta’ Ġesù ma’ dawn in-nies kienet li qatt ma seta’ jġibha żewġ magħhom. Ftit qabel dan ir-rakkont, hemm il-ġrajja ta’ meta Ġesù keċċa xitan… Read more »

A welcoming invitation – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 28th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Balzan

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jagħmel din it-tixbiha tal-festa tat-tieġ – sultan li ried jagħmel festa għat-tieġ ta’ ibnu – ried juri lin-nies li Alla dejjem jistedinhom, u jistieden lilna lkoll, għall-ħbiberija miegħu. Jekk hemm sinjal tal-imħabba, hu proprju t-tieġ, u għalhekk il-festa tat-tieġ hi l-festa tal-ħbiberija ma’ Alla. 

Hawnhekk Ġesù kien ċar li Alla dejjem jistieden, imma mbagħad mhux kulħadd jaċċetta l-istedina… Read more »

By the power of God – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kemm hija kerha taqra li meta Ġesù keċċa xitan, diversi nies, flok faħħru lil Alla u rringrazzjawh jew qalu kemm hi ħaġa sabiħa, qalu: dan qiegħed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Ma tistax tgħid ħaġa agħar minn din, li tgħid lil Bin Alla li hu mmexxi minn xitan. Kienet frott ta’ preġudizzju, ta’ ras iebsa, tal-għira jew tal-injoranza tagħhom, imma turik kemm Ġesù, meta kien jagħmel il-ġid, kien isib min jopponih u kien isib ħafna ma’ wiċċu… Read more »

Being a good neighbour – Bishop Galea-Curmi

Mass in remembrance of St Mary Faustina Kowalska

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ilbieraħ il-Papa Franġisku ħareġ Enċiklika bl-isem Fratelli tuttiIlkoll aħwa, li titkellem fuq il-fraternità u l-imħabba soċjali. U fit-tieni kapitlu ta’ din l-Enċiklika, il-Papa jagħmel riflessjoni proprju fuq din il-parabbola li għadna kemm smajna llum: il-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb.

Hemm ħafna punti sbieħ li jsemmi l-Papa; se nsemmi punt wieħed biss. Hawnhekk, eżatt qabel il-parabbola, hemm dik il-mistoqsija li għamel l-għaref tal-liġi: “U l-proxxmu tiegħi min hu?” Dik kienet mistoqsija interessanti, għax fi żmien Ġesù, għal ħafna min-nies, il-mentalità kienet li l-proxxmu hu min hu tal-istess pajjiż, tal-istess art… Read more »

A fruitful life – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 27th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Min mhuwiex midħla tar-raba’ jew mhuwiex fl-industrija tal-inbid, forsi llum ma tantx tinteressah għalqa ta’ dwieli. Ma kienx hekk fi żmien Ġesù, għax l-idea ta’ għalqa ta’ dwieli kienet għan-nies xi ħaġa għażiża. Għalhekk Alla jqabbel ir-rabta tiegħu mal-poplu Lhudi proprju ma’ din l-attenzjoni u mħabba għall-għalqa tad-dwieli. Setgħu jifhmu n-nies li hemm kien qed jgħid kemm hu jgħożż il-poplu tiegħu li hu għażel… Read more »