Homilies by the Auxiliary Bishop

Recognition and appreciation for who worked for the kingdom of God

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jekk għoddejt sew il-lista li nqrat fil-bidu tal-quddiesa, huma 40 is-saċerdoti u r-reliġjużi li mill-aħħar ċelebrazzjoni f’Novembru tas-sena li għaddiet, għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.
Nixtieq nagħmel dawn it-tliet riflessjonijiet qosra.

Rikonoxxenza

Illum nirringrazzjaw lil Alla b’rikonoxxenza u apprezzament għal kull wieħed u waħda minn dawn is-saċerdoti u r-reliġjużi. Niftakru wkoll f’dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem fis-snin ta’ qabel, imma nitolbu speċjalment għal dawn tal-aħħar sena… Read more »

Make me a channel of your peace – Remembrance Day 2019

Homily by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

‘Lord, make me a channel of your peace.’ This prayer comes to our heart and mind on Remembrance Sunday – a day that was established a century ago, one year after the end of the First World War, to remember the fallen. We are commemorating this day on the morrow of the thirtieth anniversary of the Fall of the Berlin Wall – an important event that changed the course of history… Read more »

An education which helps students grow in an active and responsible participation in society – The Auxiliary Bishop

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Okkażjoni bħal tal-lum hija okkażjoni verament sabiħa għalikom ilkoll, jiġifieri l-istudenti, kull min jaħdem hawnhekk, kull min ta l-kontribut tiegħu imma wkoll għall-Knisja f’Malta. Għaliex meta tara l-iskola kif intqal fil-bidu tkompli tiżviluppa tul is-snin – work in progress – tieħu gost bil-ħajja li hawn f’dan il-qasam hekk importanti tal-edukazzjoni.

Jien xtaqt insemmi tliet punti li ħadthom mill-mission statement tal-iskola tagħkom, li naħseb huma ħafna importanti għalina lkoll… Read more »

The beauty of all colours in the feasts – The Auxiliary Bishop

Fid-29 ta’ Ottubru tnieda l-ktieb Ilwien il-Festi Maltin Vol.9, damma ta’ ritratti meħuda minn Mark Micallef Perconte fotografu u dilettant tal-festi. L-editur tal-ktieb hu Andrew Borg u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi kiteb id-daħla tal-ktieb. L-għan ewlieni ta’ din is-sensiela ta’ kotba hu li tgħin lill-qarrej japprezza aktar il-ħidma ta’ tant voluntiera li jissagrifikaw sigħat twal biex jiggarantixxu livell għoli fil-festi kif ukoll biex b’ħidmiethom juru li Alla jixraqlu l-aqwa u l-aħjar… Read more »

The Holy Spirit: the source of all renewal – The Auxiliary Bishop

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nirringrazzjakom u ngħidilkom kelma ta’ sapport u inkoraġġiment. Intom għandkom missjoni importanti fil-Knisja f’Malta. Bil-preżenza tagħkom u bit-talb tagħkom, tistgħu tagħtu kontribut sabiħ għat-tiġdid tal-Knisja – tiġdid li dejjem jiġi mill-Ispirtu s-Santu.

It-tema ta’ din il-Konferenza Nazzjonali hi: Veni Creator Spiritus. Nixtieq nagħmel tliet talbiet lill-Ispirtu s-Santu u naqsam dawn it-talbiet magħkom.

Il-qawwa

Nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex jagħtina l-qawwa li nkunu nsara li ma nibżgħux nistqarru l-fidi tagħna, u ma nistħux nidhru li aħna nsara… Read more »

Synodality: not just a dream – The Auxiliary Bishop

Parish assemblies will be held in our 70 parishes over the coming weeks. The assembly provides space for active participation to all those who wish to speak or put forward their proposals related to pastoral work.

Pope Francis places great emphasis on synodality – the experience of a lived journey together as one Church. The Diocesan Synod (1999-2003) of Malta was an expression of this synodality… Read more »

Every person is valuable – The Auxiliary Bishop

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Ħamsa u sebgħin sena mhumiex ftit. Huwa numru ta’ snin tassew sabiħ! Għalhekk illum flimkien qegħdin ngħidu grazzi lil Alla ta’ dawn is-snin kollha minn meta l-Patrijiet Karmelitani bdew, proprju bħal-lum 75 sena ilu, il-ħidma tagħhom edukattiva permezz tal-iskola li mbagħad tul is-snin żviluppat f’Mount Carmel College u iktar tard f’St Elias College.

Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dawk kollha li tul is-snin taw sehemhom hawnhekk u qegħdin jagħtu sehemhom illum: tal-Patrijiet Karmelitani, tal-istaff, tal-istudenti kollha li ħadu sehem f’dawn is-snin u anke llum qegħdin flimkien miġburin jiċċelebraw dan l-anniversarju importanti… Read more »

Bishop Joe’s Podcasts (2)

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jitkellem dwar: l-amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof, ix-Xahar Straordinarju tal-Missjoni, Il-Viżta Pastorali li l-Isqof Galea-Curmi ser jagħmel fil-parroċċa tal-Imsida, bejn il-15 u l-24 ta’ Novembru.

Din l-intervista xxandret fuq 103, fis-27 ta’ Ottubru 2019 Read more »

Let’s fill our hearts with God rather than things which leave them empty – The Auxiliary Bishop

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fl-istorja tal-Knisja hawn qaddisin li hemm ħafna x’taqra fuqhom, l-istorja ta’ ħajjithom hija mżewqa b’ħafna episodji, u qaddisin ukoll li kitbu ħafna, ħallew ħafna kitba li hija ta’ ġid għall-ħajja spiritwali. Imbagħad hemm oħrajn li kważi li m’hemm xejn fuqhom imma nafu xi ħaġa żgħira u din ix-xi ħaġa żgħira fil-fatt hija xi ħaġa kbira l-għaliex tmur fil-qalba tal-ħajja Nisranija… Read more »

To godparents: God is trusting the lives of these adolescents in your hands to help them grow in Christian faith – The Auxiliary Bishop

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa qegħdin 10 u ħa nsaqsi mistoqsija lilkom, lilkom l-10 li se tirċievu llum is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hawn xi ħadd minnkom illi jiftakar dakinhar tal-Magħmudija? Jidher m’hawn ħadd. Jiena tiegħi ma niftakarhiex, naħseb il-kappillan lanqas, Patri Elija lanqas u ħafna minna hawn – jista’ jkun hawn xi ħadd jiftakarha – imma ħafna minna hawn ma niftakrux dakinhar tal-Magħmudija u ma niftakruhiex għax dakinhar mhux aħna ġejna l-knisja imma ġabuna l-ġenituri tagħna… Read more »