Homilies by the Auxiliary Bishop

Let us do good and save life – Bishop Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqridha?” (Lq 6:9) Dawn huma l-mistoqsijiet li Ġesù għamel lill-kittieba u l-Fariżej meta kien fis-sinagoga, fejn mar jgħallem, u kien hemm ragel li kellu idu l-leminija niexfa. Minn naħa kien hemm il-kittieba u l-Fariżej, li kienu moħħhom f’Ġesù biex jaraw x’se jagħmel; u min-naħa l-oħra Ġesù li qara l-ħsibijiet tagħhom u għalhekk mal-ewwel għamlilhom dawn il-mistoqsijiet bħala challenge: “X’jiswa nhar ta’ Sibt? … Read more »

All who exalt themselves will be humbled – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the 22nd Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Huma qagħdu għajnejhom fih” (Lq 14:1). Hekk naqraw fl-istorja ta’ meta Ġesù kien mistieden għall-ikla għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej – ikla ma’ wieħed mill-mexxejja reliġjużi ta’ dak iż-żmien –  f’jum is-Sibt. Imma filwaqt li dawk li kienu hemm qagħdu jinnotaw lilu, hu wkoll qagħad jinnota lilhom u nnota żewġ affarijiet partikulari.

X’innota Ġesù

L-ewwel nett innota kif il-mistednin kienu f’ġirja għall-ewwel post, il-postijiet ta’ quddiem… Read more »

For the glory of God – Bishop Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fil-ħajja ta’ Ġesù nsibu diversi mumenti meta l-Fariżej u l-kittieba jkunu f’polemika miegħu jew igergru fuq xi ħaġa. Fl-Evanġelju tal-lum, għandna każ minn dawn, fejn il-Fariżej u l-kittieba qegħdin igergru għaliex id-dixxipli ta’ Ġwanni u d-dixxipli tagħhom isumu u jitolbu, u dawk ta’ Ġesù jieklu u jixorbu (Lq 5:33). Qisu hemm xi ħaġa mhix f’postha, qed jgħidu huma.

X’hemm f’dan l-ilment li qed jagħmlu l-Fariżej u l-kittieba? … Read more »

Turning a negative situation into a positive one – Bishop Galea‑Curmi

Inauguration of the extension of the Salesian Oratory

  The Salesian Oratory, Ħad-Dingli

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Din tal-lum hi okkażjoni verament sabiħa għall-Knisja f’Malta u għal Malta. Meta inti tara dawn l-adolexxenti u ż-żgħażagħ li huma impenjati b’mod sħiħ f’dan l-Oratorju, tinduna li hawn qed tinbena b’mod pożittiv ħafna s-soċjetà Maltija u l-Knisja.

L-ewwel nett nirringrazzja ħafna lil dawk kollha li ħadmu għall-estensjoni ta’ dan il-bini u stinkaw biex ikun hawn Oratorju daqshekk sabiħ… Read more »

The price of faithfulness – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-istorja tal-qtil ta’ Ġwanni l-Battista hi storja kerha, makabra, u fiha hemm konċentrazzjoni ta’ ħażen. Qisu dnub iwassal għal ieħor.

Naraw, l-ewwel nett, il-mibegħda – il-mibegħda li kellha f’qalbha Erodja. Ma kinitx taħmlu lil Ġwanni l-Battista. L-ewwel ġagħlet lil Erodi jitfgħu l-ħabs, jaqflu hemm, għax Ġwanni l-Battista kien jgħidlu lil Erodi: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk”. Imbagħad kompliet biex dil-mibegħda kibret f’qalbha u riedet toqtlu… Read more »

I answer for my actions

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Agħtuna ftit żejt minn tagħkom…” (Mt 25:8). Din hi t-talba li ħamsa mix-xebbiet, li qrajna fuqhom fil-parabbola fl-Evanġelju skont San Mattew, għamlu lill-ħamsa l-oħra. Talbuhom ftit żejt ħalli l-imsiebaħ tagħhom jibqgħu mixgħula. Imma l-ħamsa l-oħra, flok għenuhom, qalulhom: morru għand tal-ħanut biex tixtru, għax jista’ jkun li lanqas jibqa’ biżżejjed għalina.

Nixtieq li naraw din il-parabbola b’rabta ma’ parabbola oħra li qal Ġesù fl-Evanġelju skont San Luqa, li hi l-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb… Read more »

Queen of love and compassion – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fl-Evanġelju tal-lum għandna lil Ġesù li juża kliem iebes ħafna kontra l-Fariżej. Irrid ngħid li mhux il-Fariżej kollha kienu hekk, imma dawn li Ġesù kien f’polemika magħhom kienu kif jgħid Ġesù, u għalhekk jgħidilhom illum għal diversi drabi “Ħażin għalikom” u jagħtihom titli oħra. Nixtieq li naraw lil dawn il-Fariżej b’kuntrast ma’ Marija, omm Ġesù u ommna wkoll, proprju f’dit-tifkira li qed nagħmlu llum ta’ Marija Reġina, sebat ijiem wara l-festa ta’ Marija mtellgħa s-sema… Read more »

All things are renewed in Christ – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of St Pope Pius X and the 50th anniversary of the blessing of the church

  The Parish Church of St Pope Pius X, Santa Luċija

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Inġeddu kollox fi Kristu”. Dan kien il-motto li għażel il-Papa San Piju X meta kien elett Papa, u f’dan il-kliem hemm miġbur ukoll dak li ħadem għalih tul ħajtu, u dak li hu ta’ ispirazzjoni għalina llum meta qed niċċelebraw il-festa tiegħu – u, speċjalment, f’għeluq il-ħamsin sena mit-tberik ta’ din il-knisja ddedikata lilu, u t-30 sena mill-konsagrazzjoni tagħha.

Għeruq

Giuseppe Sarto, għax hekk kien jismu l-Papa Piju X, kien ġej minn familja kbira ta’ għaxart aħwa… Read more »

One door – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the 21st Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Qisna għandna llum żewġ stampi differenti f’dan l-Evanġelju: min-naħa l-waħda stampa ta’ bieb dejjaq, li diffiċli tgħaddi minnu; u min-naħa l-oħra, stampa ta’ bieb li minnu jgħaddu ħafna nies, u minn kull xorta ta’ nies.  Dan fi kliem Ġesù nnifsu, li l-ewwel jgħid: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq għax, kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx” (Lq 13:24).  Mill-banda l-oħra, aktar ’il quddiem jgħid: “U jiġu nies mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar u joqogħdu għall-mejda tas-saltna ta’ Alla” (Lq 13:29)… Read more »

Fly high – Bishop Galea-Curmi

Mass on the solemnity of the Assumption of the Virgin Mary into Heaven

  The Parish Church of the Assumption, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-espressjonijiet komuni fuq il-media soċjali meta jmut xi ħadd hi ‘Fly high!’. Taraha kemm-il darba, speċjalment meta xi ħadd ikun ħabib jew ħabiba ta’ min miet u jikteb din l-espressjoni. Mhuwiex dejjem ċar min jiktibha xi jkun qed jifhem biha, jidher li hi espressjoni li turi xi ħaġa lil hemm minn din il-ħajja; imma naħseb li l-festa li qed niċċelebraw illum tagħti l-isbaħ u l-aħjar tifsira għal din l-espressjoni ‘fly high’… Read more »