• **                  

  Direttur: Ciaran Foy

  Atturi: James Ransone, Shannyn Sossamon, Robert Daniel Sloan, Lea Coco, Tate Ellington, John Beasley, Lucas Jade Zumann, Jaden Klein u Laila Haley

  Ħin tal-film:    97 min.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 18

  Dylan Collins, tifel ta’ disa’  snin,  kien ibati minn ħmar il-lejl u dan kien iseħħ spiss. Għandu ħuh tewmi, Zack u ommu Courtney. Meta jum wieħed kienu qegħdin jixtru, Courtney tintebaħ li kien hemm raġel jispija fuqhom u għalhekk f’ħakka t’għajn jitilqu  ’l barra lejn ir-rażżett fejn kienu joqogħdu mwarrab minn kullimkien.  Jidħer li Dylan matul il-lejl kien ikollu żjarat minn grupp ta’ tfal fantażmi mmexxija minn tifel bl-isem ta’ Milo. Dawn lejl wieħed jeħduh fil-kantina fejn hemm jibdew juruh numru ta’ films super eight  ta’ familji li kienu qegħdin jiġu maqtula brutalment.  Sadanittant id-Deputat li kien deher fl-ewwel film, jinvestiga l-ewwel qtil  li seħħ. Issa kien jinsab jagħmel investigazzjoni indipendenti ta’ qtil li wettaq Bugħuul u kien fi proċess li jaħraq id-djar kollha fejn ġraw dawn id-delitti orribbli. Meta ġie fid-dar fejn kienu joqoghdu Courtney u t-tfal tagħha fejn fiha kien seħħ wieħed mid-dellitti, isib li fiha kien hemm in-nies. Courtney taħseb li kien investigatur mibgħut minn żewġha, bniedem abbużiv u kien għalhekk li ħarbet mid-dar bit-tfal. Courtney tħallih jerġa’  jiġi biex jinvestiga l-knisja abbandunata fejn seħħ qtil makbru. Wara nofsinhar, Clint,  ir-raġel ta’ Courtney, ġie akkumpanjat  minn  pulizija biex jieħu ż-żewġ subien. Iżda d-Deputat jisfida lil Clint u jgħidlu li ma kellu l-ebda awtorita’ leġittima. Clint kontra qalbu kellu jirtira. Courtney wara dan l-intervent, toffri lid-Deputat biex jibda joqgħod hemm. Bejniethom malajr tiżviluppa relazzjoni romantika.  Minnaħa l-oħra Zack jibda jgħir għal ħuh Dylan li kien jara dawn il-fantażmi. Hu wkoll xtaq ħafna li jibda jarahom! X’jiġri minn hawn?  Kif tinbidel l-istampa?

  Film Amerikan,  mimli tensjoni w biża’, taħt id-direzzjoni ta’ Ciarna Foy,  issegwi l-film li ħareġ bl-isem ta’ Sinister,  fis-sena 2012. Omm ta’ tewmin ikollha tħalli d-dar maritali, minħabba l-abbuż gravi minn żewġha. Tispiċċa tmur toqoghod f’rażżett fejn darba kien twettaq delitt faħxi. Diżgrazzjatament, wieħed mit-tfal tagħha jiġi maħkum minn fantażmi ta’ tfal li kienu sfaw maqtula minn Bugħuul, demonju, li kien jqabbad it-tfal stess biex iwettqu d-delitti fuq il-familji tagħhom. Minħabba t-tema tal-film fejn hemm tema ta’ vendetta, kif ukoll vjolenza kontinwa li tinvolvi tfal,  kif ukoll kliem goff u profann,  ikun tajjeb li l-film jarawh il-kbar biss.