• Patri Ray Francalanza OSA ġie elett President tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi (K.S.M.R.). Dan wara li s-Superjuri Maġġuri Rġiel u Nisa tal-Ordnijiet Reliġjużi f’Malta u f’Għawdex iltaqgħu biex jivvutaw għal President ġdid tal-K.S.M.R. F’Lulju li għadda, il-kariga ta’ president kienet vakanti bir-riżenja ta’ Patri Martin Micallef OFM Cap li kien ilu jservi f’din il-kariga mill-2013. 

  Il-Kunsill tal-K.S.M.R. huwa ffurmat minn:

   

  President KSMR:  Rev Dr Ray Francalanza OSA STHD

  Email:  [email protected]

  Indirizz:  Kunvent San Mark, Triq Santu Wistin, Rabat – RBT1117 – Malta

  Kuntatti:  Telephone – 21224439;  Mobile 79538289

   

  Viċi President:  Sr Rachel Frendo OSA

  Email:  [email protected]

  Indirizz:  208, Triq Fleur-de-Lys, Birkirkara – BKR 9068

  Kuntatti:  Telephone – 21486238; Mobile  99210355

    

  Segretarja Ġenerali:  Sr Mary Anne Sultana DSH

  Email:  [email protected]

   

  Bursar:  Sr Carmen Valentino RSCJ

   

  Kunsillieri:  Fr Alexander Vella O.Carm, Fr Frankie Cini MSSP,  Fr Michael Bugeja SJ, Sr Pauline Farrugia DSH, Sr Doris Saliba RGS, Sr Carmen Valentino RSCJ