• Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-kumpanija RTK Ltd, li saret il-bieraħ, l-Erbgħa 14 ta’ Ottubru 2015, ix-shareholders eleġġew Bord tad-Diretturi ġdid. Il-membri tal-Bord huma:

  Lino Casapinta (Chairman)
  Rose-Anne Abdilla
  Chris Borg
  Dun Brendan Gatt
  Kevin Papagiorcopulo
  Dun Eddie Zammit
  Is-Segretarja hija Dr Lara Cassar BA, LL.D

  Id-diretturi ġew innominati mill-Arċidjoċesi ta’ Malta u d-Djoċesi ta’ Għawdex. L-Arċisqof Charles J. Scicluna rringrazzja lid-diretturi li offrew is-servizz tagħhom f’dawn l-aħħar snin.
  Intant, il-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-kumpanija Media Centre Ltd ġew ikkonfermati fil-kariga tagħhom. Dawn huma:

  Dun Stefan Bonanno (Chairman)

  Miguel Borg

  Dun Renè Camilleri

  Joe Tabone

  Dr Robert Tufigno LL.D.

  Is-Segretarja hija Dr Jeanette Carabott LL.D
 • Photo: Curia Communications Office