• Il-Ħadd li għadda, 5 ta’ Awwissu 2018, il-Papa Franġisku ħa pjacir jiltaqa’ mal-abbatini Maltin li bħalissa qegħdin iservu fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan. Il-grupp huwa magħmul minn 14-il abbati mid-djocesi ta’ Malta u 6 mid-djocesi ta’ Għadewx flimkien ma’ Dun Frans Bonnici, Dun Mark Ellul u Joseph Bajada, seminarista minn Għawdex.

    Il-Papa staqsa kif inhuma l-Isqfijiet Maltin u ħa pjacir ikun jaf li s-Sibt filgħaxija, it-tliet isqfijiet Maltin ordnaw lill-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi.

    Il-Papa Franġisku talab lill-abbatini biex jitolbu għalih u ta kuruna tar-rużarju lil kull wieħed minnhom. Il-laqgħa tal-abbatini mal-Papa Franġisku ntemmet bit-talb tas-Sliema u l-Qaddisa u l-barka tal-Papa fuq l-abbatini u l-familji tagħhom.