• Il-Ħamis 24 ta’ Marzu 2016, Ħamis ix-Xirka, fis-6:30 p.m., issir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann. Matul din il-Quddiesa, fuq l-eżempju ta’ Ġesù, l-Arċisqof jaħsel riġlejn numru ta’ persuni. Fi tmiem il-Quddiesa, l-Arċisqof iwassal is-Sagrament Imqaddes fil-kappella tar-ripożizzjoni, għall-qima tal-Insara.

    Watch ‘live’ on YouTube

  • Click here for more information about liturgical celebrations led by the Archbishop. 
    Click here to follow these celebrations on YouTube.