• Il-Ġimgħa, 7 ta’ Ġunju 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno 1919, Carmelo Abela, Manuel Attard, Ġużè Bajada u Wenzu Dyer, fl-10am fil-Knisja taċ-Ċimiterju ta’ Sidtna Marija Addolorata f’Raħal Ġdid.

  •