Illejla, l-1 ta’ Novembru, l-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta fis-6pm.