B’kollaborazzjoni mal-Arċidjoċesi ta’ Malta u ċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, il-paġna ‘The People of Malta‘, ippreżentat seba’ esperjenzi ta’ nies li laqgħu s-sejħa t’Alla għal vokazzjonijiet differenti u kif din biddlet ħajjithom. Fost il-vokazzjonijiet kien hemm saċerdot, soru novizza, familja, patri missjunarju, soru tal-klawsura, fra u soċja tal-M.U.S.E.U.M.

Inkomplu nitolbu għall-vokazzjonijiet fid-dinja għax “il‑ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit”.