Archbishop Emeritus Mgr Paul Cremona O.P.’s Messages

Archbishop’s message during Pontifical Mass on the occasion of Victory Day

 • On the feast of the birth of the Blessed Virgin, the Maltese people recall the triumphs of our nation, so much so that we refer to this feast as the Feast of Victories. On this day, we commemorate the victory over the Ottoman Empire in 1565, the liberation of Malta from French rule in 1800, and the termination of the Second World War for Malta, when Italy surrendered on 8 September 1943…

 • Read more »

Archbishop’s message on the occassion of the prayer vigil for Peace in the World and Persecuted Christians

 • It gives me great joy to see us gathered here as one family to pray for several countries around the world and for our Christian brothers and sisters who are being persecuted because of their faith. A great number of Christians are losing their lives in the name of Jesus Christ. We are here this evening because of our faith and our noble sentiments of appreciation for those who are giving up their lives for the faith…

 • Read more »

Omelija tal-Arċisqof waqt Quddiesa ċċelebrata għall-grupp ‘Voices’

 • Kappella tal-Universita, L-Imsida,
  5 ta’ Awwissu 2014

  Naħseb li meta għażiltu l-lezzjoni tal-lum minn Ġeremija qagħdtu attenti li jisemmew il-kelmiet: ‘għanja ta’ radd il-ħajr u għanja ta’ ferħ’ (Ġer 30, 19). Il-motto tagħkom huwa heart and soul, imma heart and soul li tiddeskrivi ruħha f’radd ta’ ħajr u ferħ.

  Jiena llum għamilt din il-mistoqsija: imma n-nisrani għaliex għandu jgħanni għanja ta’ ferħ u għanja ta’ radd il-ħajr? …

 • Read more »

Archbishop’s message on the occassion of the arrival of the relic of St Lawrence’s blood

 • Il-Birgu
  24 ta’ Lulju 2014

  Ħuti, il-Knisja tagħna għandha rispett kbir lejn il-qaddisin u dan ir-rispett mhuwiex fl-ajru imma jibni relazzjoni bejn il-qaddisin u aħna. Din  ir-relazzjoni hija importanti għaliex lilna tagħtina ċ-ċans li nitolbuhom biex jidħlu għalina – min jaf kemm il-darba tlabna lil San Lawrenz u l-qaddisin l-oħra biex jidħlu għalina –  u wkoll biex aħna nħarsu lejn il-ħajja tagħhom u fit-triq tagħna lejn Ġesu inħalluhom jgħallmuna kif għandna nersqu lejh…

 • Read more »

Archbishop’s message on the occasion of the day dedicated to the Family

 • Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-anniversarji taż-żwieġ u presentazzjoni ta’ trabi matul il-ġimgħa tal-Festa

  Parroċċa tal-Imsida
  14 ta’ Lulju 2014

  F’din iċ-ċelebrazzjoni, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp, niftakru fil-familja ta’ Nazaret: Ġużeppi, Marija u Ġesu. U għax illum qegħdin niċċelebraw l-anniversarji taż-żwieġ tagħkom, nixtieq li tiftakru li biex timxu fuq il-passi ta’ din il-Familja Mqaddsa. Ħa naraw ftit x’kienet l-istorja taż-żwieġ ta’ Ġużeppi u Marija…

 • Read more »

Archbishop’s message on the impartation of the Sacrament of Confirmation

 • Madonna ta’ Lourdes, Raħal Ġdid
  6 ta’ Lulju 2014

  Ħuti, meta niġu hawnhekk niġu billi nagħmlu att ta’ fidi: hawnhekk se nisimgħu dak li qal il-Mulej Ġesù u nemmnuh u għalina jsir il-verita.

  Meta Ġesù ġie fid-dinja huwa kellimna dwar Alla l-Missier, dwar Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu s-Santu. U aħna nemmnuh dak li qal Ġesù…

 • Read more »

Archbishop’s message on the occasion of Caritas Malta’s ‘Lejla ta’ Solidarjetà’

  • Il-Knisja f’pajjiżna permezz tal-Caritas kienet pijuniera fil-ġlieda kontra d-droga, u kienet pijuniera fir-rijabilitazzjoni tal-persuni li kienu jieħdu d-droga.

   Issa li ħarġet il-White Paper “Riforma tal-liġijiet dwar id-drogi tal-abbuż”, il-Knisja trid tagħti sehma fid-diskussjoni li bdiet. Ovvjament, irid ikun hemm ħafna kunsiderazzjonijiet u riċerka li ddawwalna.

   Naħseb li dawn huma xi prinċipji li jridu jiġu mħarsin:

   • Li d-droga hija ħażina mhux għax kienet illegali, iżda hi llegali għaliex għandha effetti ħżiena fuq dawk li jeħduha…
 • Read more »

Archbishop’s message during the Translation of St John the Baptist

 • Konkatidral ta’ San Ġwann
  5 ta’ Lulju 2014

  Ħuti, intom tafu li minbarra t-twelid ta’ Ġesu u minbarra t-twelid ta’ Marija, fis-sena liturġika aħna niċċelebraw biss it-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Jista’ jkun hemm ħafna raġunijiet għaliex it-twelid ta’ Ġwanni l-Battista niċċelebrawh b’tant solennita imma jien naħseb li waħda mir-raġunijiet hija propju għaliex il-missjoni ta’ Ġwanni l-Battista kienet unika…

 • Read more »

Archbishop’s message on the installation of the new parish priest Fr Salvino Spagnol OCD

 • Ta’ Xbiex
  2 ta’ Lulju 2014

  Ħuti, illum se jibda l-missjoni tiegħu Patri Salv bħala kappillan ta’ din il-parroċċa. X’inhi parroċċa? Parroċċa hija żewġ realtajiet: l-ewwelnett hija realta ta’ dawk li jiltaqgħu bħala komunita kif qegħdin aħna hawnhekk. Aħna l-komunita li hija l-parroċċa. Imma mbagħad meta ngħidu li hemm parroċċa rridu ngħidu wkoll li meta l-Isqof għamilha parroċċa taha territorju biex tevanġelizzaħ, fil-każ tagħna ta’ Xbiex…

 • Read more »

Archbishop’s message during the ordination of seven new priests

 • Konkatidral ta’ San Ġwann
  1 ta’ Lulju 2014

  L-ordinazzjoni presbiterali li qed niċċelebraw illum għandu żewġ realtajiet. L-ewwel realtà hija il-fatt li b’din l-ordinazzjoni nerġgħu nidħlu fil-misteru tal-istorja tas-salvazzjoni. It-tieni realtà hija l-fatt li dawn li ser jirċievu dan is-sagrament, jibqgħu bnedmin dgħajfa, imma jiġu msaħħin bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.

  Smajna fit-tieni lezzjoni tal-lum mill-ittra lill-Lhud (Lhud 5, 1-10) kif l-awtur jgħid li Alla l-Imbierek meta ra lil bniedem midneb tant ħabbu li bagħat lil Ibnu…

 • Read more »