L-Isqof t’Għawdex Mario Grech ħabbar li se jingħata bidu għall-proċess djoċesan biex tkun evalwata l-possibilità ta’ elementi ta’ qdusija fil-ħajja ta’ Dun Mikiel Attard, li miet sitt snin ilu. Dan, għalhekk, huwa l-bidu tal-proċess ta’ beatifikazzjoni ta’ dan is-saċerdot Għawdxi.

L-Isqof Grech ħatar lil Dun Anton Sciberras tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl bħala l-Postulatur tal-Kawża ta’ Dun Mikiel Attard, u lil Fr Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju t’Għawdex, bħala Viċi-Postulatur.

AGĦFAS HAWN BIEX TKOMPLI TAQRA DAN L-EDITORJAL FUQ IS-SIT www.il-gensillum.com