L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jitkellem dwar: il-gradwazzjoni tal-istudenti universitarji, l-Assemblea Djoċesana tal-Arċidjocesi ta’ Malta li se tkun dwar il-pjan pastorali u ċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re li ser issir il-Ħadd 24 ta’ Novembru.    

Din l-intervista xxandret fuq 103 fis-17 ta’ Novembru 2019.