• Il-ġimgħa li għaddiet saret ċerimonja ta’ għoti ta’ ċertifikati ta’ Health and Safety Level 1 lil 7 parteċipanti li qed jagħmlu programm ta’ rijabilitazzjoni mill-abbuż tad-droga fil-Prison Inmates Programme ta’ Caritas Malta f’Baħar iċ-Ċagħaq.

    Dan il-kors jingħata mid-diviżjoni tal-Life Long Learning fi ħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Għaċ-ċerimonja attendew id-Direttur ta’ Caritas Malta is-Sur Anthony Gatt flimkien mal-Kap tad-Dar is-Sur Bernard Schembri, id-Direttur tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin il-Kurunell Alex Dalli, il-Kordinaturi tal-Life Long Learning Angela Jones u Karl Mifsud, u l-Għalliem is-Sur Loreto Dalli.

    Saru diversi  arranġamenti mill-istess dipartiment biex tkun aktar faċli għar-residenti biex jattendu  u jkunu jistgħu joqogħdu għall-eżamijiet. Dawn dejjem isiru fl-istess residenza tal-Prison Inmates Programme ta’ Caritas Malta f’Baħar iċ-Ċagħaq. L-inviġilaturi dejjem ġew ipprovduti mid-Dipartiment  tal-Edukazzjoni fuq bażi volontarja.

    Din hi il-ħames sena li fiha pparteċipaw residenti ta’ din id-dar. In-numru ta’ ċertifikati mogħtija lir-residenti sa issa f’dan is-suġġett huwa ta’ 52. F’din is-sena akkademika l-kors qed jingħata wkoll lir-residenti fil-programm residenzjali ta’ rijabilitazzjoni mid-droga f’San Blas u lill-klijenti f’Dar Charles Miceli, li hi dar ta’ aftercare.

    Is-Sur Anthony Gatt, Direttur Caritas Malta, irringrazzja lil Dr Alex Farrugia, Direttur tal-Life Long Learning, u t-tim tiegħu ta’ din il-kollaborazzjoni u lis-Sur Loreto Dalli, l-għalliem ta’ dan il-kors, għall-impenn tiegħu f’dawn l-aħħar ħames snin biex jara li kemm jista’ jkun kull parteċipant jasal sal-eżami biex b’hekk ir-resident ikollu għodda oħra li tista’ tgħinu fil-ħajja lura fis-soċjetà. Finalment irringrazzja lill-Kurunell Alex Dalli tal-preżenza u l-koperazzjoni tiegħu.