L-Arċisqof Pawlu Cremona OP, l-Erbgħa, 27 ta’ Jannar 2010, ltaqa ma’ numru ta’ principali tal-kulleġġi tal-Gvern.  Fuq xewqa tagħhom stess, il-prinċipali tal-kulleġġi ddiskutew fost affarjiet oħra, il-pjan tagħhom biex iġeddu l-missjoni ta’ taghlim fid-dawl tat-twemmin Nisrani. Għal din il-laqgħa kienet preżenti Dr Grace Grima, Direttur Ġenerali għall-kwalita u standards fl-Edukazzjoni.