L-adozzjoni f’dawn l-aħħar ġimgħat kienet f’nofs id-diskussjoni pubblika. Biex inkunu eżatt, irridu ngħidu, l-adozzjoni mill-Etjopja, jew aħjar minn dar tat-tfal immexxija mis-sorijiet Franġiskani Maltin. Ngħiduha b’wiċċna bil-quddiem, m’għandna xejn kontra li wieħed jiddiskuti. Altru. Kull diskussjoni fil-pajjiż tgħin biex ikunu ċċarati l-affarijiet, il-pubbliku jagħti l-fehma tiegħu u wieħed jittama, jintlaħaq kunsens dwar problemi u issues ta’ natura pubblika u nazzjonali.

Imma kull diskussjoni trid tkun ibbażata fuq il-fatti, mhux spekulazzjoni u preġudizzju. U f’dan il-każ, preġudizzju fuq il-Knisja, jew kull ħaġa li jmiss magħha.

Agħfas hawn biex tkompli taqra dan l-artiklu mis-sit www.il-gensillum.com