• Sabiex jitfakkru l-105 sena mit-twelid u l-25 sena mill-mewt tal-Fundatur Dun Salv Grima, Fundatur tal-Qaddejja taċ-Ċenaklu u tad-Dar tal-Kleru, se jittellgħu dawn l-attivitajiet:

  Quddiesa kkonċlebrata mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawl Cremona O.P.

  Data: Il-Ġimgћa 11 ta’ Diċembru, 2015

  Ħin: fis- 6:30 p.m.

  Post: fil-Knisja Arċipretali ż-Żejtun

  Saċerdoti, Reliġjuzi rġiel u nisa u lajċi li jafuh huma mistiedna biex jattendu.

  Nofstanhar ta’ Riflessjoni u ta’ Talb 

  Meta: Is-Sibt 5 ta’ Diċembru, 2015                                             

  Fejn: Fil- Kappella tal-Qaddejja taċ- Ċenaklu

  Ħin:  Mid-9:30 a.m. sa 11:45 a.m.

  Programm:

  9:30 a.m. – Adorazzjoni fis-skiet ispirata minn siltiet meћuda mill-ktieb ta’ Mons Grima “Vleġeġ tad-deheb.”

  10:15 a.m. – Waqfa gћall- kafe’.

  10:45 a.m. – Fis- Sala tad- Dar tal- Kleru, kelliema jagћu l- kummenti dwar siltiet mill-kitba tiegћu.

  Saċerdoti, Reliġjuzi rġiel u nisa u lajċi huma mistiedna jattendu.

  Dawk li jixtiequ jieħdu sehem huma mitluba jinfurmaw id-direzzjoni tad-Dar tal-Kleru , Triq Anġlu Grima, Birkirkara, BKR1560.

  Tel: 21441670

  Mob: 79616970  

  Email: [email protected]