Informazzjoni miġbura mid-Diviżjoni tas-Saħħa turi li bejn is-sena 2000 u l-2009 kienu 936 it-trabi mwielda lil tfajliet taħt it-18-il sena. Dan ħareġ waqt it-tnedija għall-Politika Nazzjonali Favur is-Saħħa Sesswali.

F’seminar, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li l-politika Nazzjonali dwar is-Saħħa Sesswali se tkun element integrali għas-soċjetà Maltija u għandha titfassal b’rispett lejn kull aspett tas-sesswalità u tal-bniedem.

AGĦFAS HAWN BIEX TKOMPLI TAQRA DAN L-EDITORJAL FUQ IS-SIT www.il-gensillum.com