Monthly Archives: January 2023

Our identity card – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

Photo by Candy Flipping L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nagħmel dan is-suġġeriment: li xi darba, meta tkunu qed issegwu l-aħbarijiet, jew taraw il-media soċjali, tinnutaw x’ikunu dawk l-aħbarijiet li normalment jagħmlu ħafna ħoss u li jitqiesu importanti.  U fl-istess waqt, iżżommu ħdejkom din is-silta li smajna llum fl-Evanġelju meta Ġesù tela’ fuq il-muntanja u beda jgħid lid-dixxipli min hu tassew hieni u mbierek – il-programm li jfassal għal min irid jimxi warajh… Read more »

Applications for ‘other applicants’ for admission to Church schools in Malta and Gozo

Applications for ‘Other Applicants’ for admission to Church schools in Malta and Gozo for the scholastic year commencing in September 2023, will be accepted online as from tomorrow, Wednesday 1st February 2023. There are a total of 933 vacant places for students (858 in Malta and 75 in Gozo). Detailed information about the places offered, the criteria and the documentation required are available in the regulations published last November.  Recently, the circulars indicating the number of places occupied by first criteria applicants were published… Read more »

Holy Mass & Rosary – 31st January 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 31st January

Readings of the day

First Reading: Hebrews 12:1-4
Psalm: 21 (22):26b-27,28 & 30,31-32

Gospel: Mark 5:21-43

When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death… Read more »

A family of inspiration and company – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Iklin

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Teżisti l-familja ideali? L-esperjenza tal-ħajja tagħna turina li ma teżistix familja ideali, imma jeżistu familji fil-ħajja reali, b’dak kollu li jgħaddu minnu l-familji – kemm is-sabiħ u mumenti li jimlew il-qalb, kif ukoll waqtiet diffiċli u ta’ sfida.

Meta l-Knisja tippreżenta l-familja ta’ Nażaret – ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi – bħala l-familja li lejha nħarsu għall-ispirazzjoni u għall-akkumpanjament fil-familji tagħna, il-familja li hi l-patruna ta’ din il-parroċċa tal-Iklin, nafu li tqegħdilna familja li kellha diversi sfidi, problemi u diffikultajiet fil-ħajja… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th January 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th January

Readings of the day

First Reading: Hebrews 11:32-40
Psalm: 30 (31):20,21,22,23,24

Gospel: Mark 5:1-20

Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain… Read more »

A seed in good soil – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tinbet u tikber” (Mk 4:27). Hekk jiddeskrivi Ġesù ż-żerriegħa li raġel ikun tefa’ fl-art, fl-Evanġelju skont San Mark. U Ġesù jżid xi ħaġa oħra: li din tinbet u tikber “bla ma jaf kif” (Mk 4:27). Ir-raġel ma joqgħodx fejn iż-żerriegħa biex jara x’qed tagħmel. Iż-żerriegħa tinżel isfel fil-ħamrija, u ma jarahiex iżjed, tindifen. Imma, fil-fatt, tkun qed tinbet u tikber, u permezz ta’ hekk, tista’ wkoll tagħmel il-frott… Read more »

Welcome the Lord’s blessings to be truly happy – The Archbishop

Sunday Mass during which the ministry of lector was given to a seminarian

  The Parish Church of the Risen Christ, Pembroke

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Irridu ngħidu li hi okkażjoni sabiħa ħafna f’din il-parroċċa li wieħed minn uliedha llum qed jiġi ppreżentat mill-komunità u quddiem l-isqof u l-Knisja biex jiġi istitwit lettur: jibda jaqra b’mod uffiċjali l-Kelma t’Alla fil-komunità fil-preparazzjoni tiegħu anke biex ’il quddiem ikun kandidat uffiċjali għall-ordni sagri kif inhu u jirċievi d-djakonat u l-presbiterat. Għażiż Matthew, aħna nitolbu ħafna għalik.

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jagħtina l-ewwel nett l-identity card tiegħu għax il-barkiet li jagħtina – u dan hu tagħlim sabiħ kemm tal-Papa Franġisku kif ukoll tal-maħbub u mibki Papa Benedittu – fil-barkiet li jagħti l-ewwel nett Ġesù jitkellem fuqu nnifsu għax dak li jitlob minna Ġesù, hu l-ewwel wieħed li jagħmlu… Read more »