Monthly Archives: September 2022

It is wrong to have personal agendas in the Church that are far from the agenda of Jesus

Mass on the beginning of the Scholastic Year

  The Parish Church of St Publius, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jikkonfronta l-ambjent addottiv tiegħu, Korażajn, Betsajda, bir-responsabbiltà li għandu. Nistgħu nieħdu wkoll il-Kelma tiegħu bħala stedina għal kull wieħed u kull waħda minna. Il-providenza taċ-ċirkustanzi fil-ħajja, li kull wieħed u kull waħda minna tatna missjoni fil-Knisja. Kulħadd hu importanti, kulħadd għandu rwol essenzjali biex il-komunità ta’ dawk li jemmnu f’Ġesù, li huma wkoll konxji bid-dgħufija u d-dnubiet tagħhom, ilkoll kemm aħna nkunu xhieda tal-imħabba li rċevejna, li nkunu xhieda tal-imħabba ta’ Ġesù fid-dinja… Read more »

The choice is ours – Bishop Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Korożajn, Betsajda u Kafarnahum huma tlett ibliet li Ġesù jsemmi fl-Evanġelju llum skont San Luqa. Kienu bliet in-naħa ta’ fuq tal-baħar tal-Galilija – Betsajda u Kafarnahum mal-baħar, u Korożajn ftit ’il fuq. Huma bliet marbuta mal-ministeru ta’ Ġesù. Għalkemm Korożajn ma tissemmiex ħlief hawn, imma Betsajda – il-kelma tfisser id-dar tas-sajd – kien il-post minn fejn ġew tlieta mill-appostli ta’ Ġesù: Filippu, Indri u Pietru… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th September 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th September

Readings of the day

First Reading: Job 38:1,12-21; 40:3-5
Psalm: 139(138):1-3,7-8,9-10,13-14ab

Gospel: Luke 10:13-16

Jesus said to them, “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you… Read more »

The Archbishop’s Palace opens its doors for Notte Bianca

  Many churches will be open to the public

The Archbishop’s Palace in Valletta will be opening its doors again for Notte Bianca on Saturday 1st October 2022. On the day, visitors will be able to visit various halls in the palace, including the Throne Room on the piano nobile, as well as the Tribunal Chancery with its historic cabinets and ceiling painting. The garden with citrus trees, as well as the historic vault with freshwater springs, will also be open to the public… Read more »

Church Schools welcome back all students and educators

Beginning of scholastic year 2022-2023

Matul dawn il‑jiem ’il fuq minn 16,000 student u iktar minn 3,000 edukatur qed jerġgħu lura fl‑iskejjel tal‑Knisja għal sena skolastika b’tamiet imġedda. Wara sentejn u nofs ta’ miżuri imposti biex nilqgħu għall‑pandemija, il‑55 skola tal‑Knisja f’Malta u Għawdex fetħu l‑bibien tagħhom biex jilqgħu fiżikament lill‑komunitajiet tagħhom. Minn dawn, 1,973 huma studenti li qed jingħaqdu fl‑iskola tal‑Knisja, wara li ħadu sehem fil‑proċess tad‑dħul permezz tal‑kriterji u l‑poloz immexxi mis‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija matul is‑sena li għaddiet… Read more »

Holy Mass on the feast of St Michael – 29th September 2022, 9:30am

  Church of the Holy Cross, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 29th September

Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast
Readings of the day

First Reading: Daniel 7:9-10,13-14 or Revelations 12:7-12a
Psalm: 137:1-5

Gospel: John 1:47-51

In those days: When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said of him, “Here is truly an Israelite in whom there is no deceit!” Nathanael asked him, “Where did you get to know me?”

Jesus answered, “I saw you under the fig tree before Philip called you.” Nathanael replied, “Rabbi, you are the Son of God! … Read more »

Pope at Audience: Prayer is an indispensable aid for spiritual discernment

  St Peter's Square at the Vatican

Catechesis On Discernment: 3. The elements of discernment. Familiarity with the Lord

Dear brothers and sisters, good morning!

We resume our catecheses on the theme of discernment — because the theme of discernment is very important in order to know what is going on within us, to know about our feelings and ideas, we have to discern where they come from, where they lead me, to what decisions — and today we focus on the first of its constituent elements, which is prayerRead more »

A Mass organised by Caritas on the International Day for the Elderly

  The Basilica of Christ the King, Paola

Caritas Malta se tkun qed torganizza quddiesa fil-Jum Internazzjonali għall-Anzjani fl-1 ta’ Ottubru.

Din il-ġurnata titfa’ dawl fuq l-importanza tas-sehem u l-integrazzjoni tal-persuni anzjani fis-soċjetà u jsiru diversi attivitajiet biex jinħoloq iktar għarfien dwar dak li l-aktar jolqot lill-anzjani b’mod speċjali l-integrazzjoni, u sfortunatement l-abbuż.

“Fuq kollox hi ċelebrazzjoni għall-kontribut kbir li taw u għadhom jagħtu fis-soċjetà din il-ġenerazzjoni,” qalet Caritas Malta… Read more »