Monthly Archives: January 2022

The Church is the family of Jesus, of those who welcomed him into their lives – The Archbishop

Mass on the feast of the Conversion of St Paul

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hu sabiħ ir-rakkont li jagħtina Luqa fil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, fejn jirrakkonta l-konverżjoni tal-Appostlu Missierna! Fil-fatt fl-istess ktieb, dan ir-rakkont tant hu importanti li nsibuh repetut darbtejn oħra. Dan ir-rakkont li smajna llum fil-bidu ta’ din il-quddiesa, hu r-rakkont li jagħti Luqa, narrattiva ta’ x’ġara. Imma hu l-Appostlu Missierna stess li jirrepeti din l-esperjenza darbtejn oħra.

X’għandi nagħmel, Mulej? … Read more »

Holy Mass & Rosary – 25th January 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 25th January

Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

Readings of the day

First Reading: Acts 22:3-16
Psalm: 117(116):1,2

Gospel: Mark 16:15-18

Jesus said to the eleven: “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.
Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.
These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages… Read more »

Let’s not blaspheme against the Holy Spirit – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Għandu fih lil Begħelżebul”. Din kienet l-akkuża li għamlu l-kittieba li niżlu minn Ġerusalemm, kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mark – l-akkuża li għamlu kontra Ġesù. Ġesù hawnhekk kien il-Galilija, u l-Galilija sab ħafna nies jilqgħuh. Imma sab ukoll oppożizzjoni minn dawn il-kittieba li niżlu minn Ġerusalemm u bdew jgħidu mhux biss li għandu xitan, imma li għandu fih il-prinċep tax-xjaten, u li bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qed ikeċċi x-xjaten… Read more »

The Archbishop about Bro. Louis Camilleri: the grace, mercy and patience of God could be seen in him

Mass after the remains of Bro. Louis Camilleri FSC are laid to rest in the chapel of Stella Maris College, as part of the beatification and canonization process

  The Chapel of Stella Maris College, Gżira

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna u nfakkru l-Qaddej ta’ Alla, Bro. Louis, tajjeb li niftakru fih, hu u jgħix u jwettaq il-kliem tal-Evanġelju ta’ San Mattew li l-Knisja taqra u tħabbar fil-festa tal-fundatur għażiż, San Jean-Baptiste de La Salle. “Tassew ngħidilkom, li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu dak li jċekken lilu nnifsu” (Mt 18:3-4)… Read more »

Pope at Angelus: The Word of God is the beacon that guides the synodal journey that has begun throughout the Church

  The Vatican

Dear brothers and sisters, buongiorno!

In the Gospel of today’s liturgy, we see Jesus beginning his preaching (cf. Lk 4:14-21): it is Jesus’ first sermon. He goes to Nazareth, where he grew up, and participates in prayer in the synagogue. He gets up to read and, in the scroll of the prophet Isaiah, he finds the passage regarding the Messiah, who proclaims a message of consolation and liberation for the poor and oppressed (cf. Is 61:1-2)… Read more »

Holy Mass & Rosary – 24th January 2022, 9:30am

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 24th January

Readings of the day

First Reading: 2 Sam 5:1-7,10
Psalm: 89(88):20,21-22,25-26

Gospel: Mk 3:22-30

The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, “He is possessed by Beelzebul,” and “By the prince of demons he drives out demons.”
Summoning them, he began to speak to them in parables, “How can Satan drive out Satan?
If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand… Read more »

The Word that helps us to live freely – Bishop Galea-Curmi

Mass on the Third Sunday in Ordinary Time

  The Chapel of St Paul's Shipwreck, San Pawl tat-Tarġa, Naxxar

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif”. Hekk jikteb San Luqa fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu, meta beda biex jgħid il-ġrajja ta’ Ġesù.

Waħda mill-affarijiet sbieħ fil-ħajja hi li tkompli titgħallem, li tkompli tirsisti biex tkun taf, biex ikollok it-tagħrif. Nafu li jekk ma tagħmilx hekk, tistaġna.

Nikbru fit-tagħlim

Din tgħodd ukoll fil-ħajja tal-fidi tagħna. Jekk aħna ngħidu, f’mument minnhom, li tgħallimna biżżejjed, li nafu kollox, inkunu żbaljati, għax hemm bżonn li nkomplu nikbru fit-tagħlim, u dan tul ħajjitna kollha… Read more »

The conversion of St Paul is the beginning of our conversion – The Archbishop

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Morru fid-dinja kolha xandru l-Bxara t-Tajba” (Mk 14:15). Dan il-kmand li Ġesù jagħtina joqgħod ħafna għalikom, għeżież Karl Andrew u Malcolm, intom u tirċievu mingħand il-Knisja din is-sejħa li fil-laqgħat tagħha, fil-laqgħat tal-ġemgħa taqraw il-Kelma ta’ Alla u xxandruha b’ħajjitkom. U qegħdin tirċievu dan id-don: il-ministeru tal-Lettorat, propju aħna u nibdew u niċċelebraw f’dan il-katidral is-solennità tal-konverżjoni tal-Appostlu Missierna filwaqt li qed niċċelebraw il-jum li fih infakkru lil min laqa’ lil Pawlu, lill-protos ta’ din il-gżira li kien jismu Publiju… Read more »