Monthly Archives: September 2021

Serving in the Spirit of Christ – Bishop Galea-Curmi

Mass marking the end of the pastoral year of the centre

  Seminary Vocations Centre, Tal-Virtù

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kemm tiddejjaq meta ma jifhmukx, speċjalment jekk ikunu ħbieb ta’ ġewwa. Tħoss għafsa ta’ qalb! Hekk ġralu Ġesù fil-ġrajja li smajna fl-Evanġelju.

Imma iktar u iktar kienet iebsa għal Ġesù meta hu ntebaħ li mhux biss ma fehmuhx – meta kien qed jitkellem fuq li se jbati, joqtluh u mbagħad iqum mill-mewt – imma li bejniethom, waqt li hu kien qed jitkellem fuq dan, huma kienu qed jitkellmu fuq xi ħaġa eżatt il-kontra… Read more »

Holy Mass & Rosary – 20th September, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 20th September

Readings of the day

First Reading: Esd 1, 1-6
Psalm: 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6

Gospel: Lk 8, 16-18

“No one after lighting a lamp hides it under a jar, or puts it under a bed, but puts it on a lampstand, so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret that will not become known and come to light.  … Read more »

Solidarity with those who are vulnerable, weak and dependent – Bishop Joseph Galea-Curmi

Mass organised by LifeNetwork in memory of the victims of abortion all over the world

  The Chapel of the Annunciation, Rabat

Homily by Bishop Joseph Galea-Curmi

When a new human life starts, it cannot be seen. There are a few cells in the womb. These cells do not only have the potential of life, but they are, in fact, a human life that has started. Over time, these cells increase and continue growing. A new human life is developing, even though it is still unseen… Read more »

Midwives are ministers of life – The Archbishop

Inauguration of the new MUMN offices

  Ħal Qormi

Il-Ħadd 19 ta’ Settembru 2021, l-Arċisqof Charles Scicluna bierek l-uffiċini l-ġodda tal-MUMN waqt l-inawgurazzjoni tagħhom f’Ħal Qormi fil-preżenza tal-President ta’ Malta George Vella, il-President tal-MUMN Paul Pace u uffiċjali tal-MUMN. L-inawgurazzjoni saret f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-union.

Mons. Arċisqof talab biex fil-mumenti diffiċli u delikati tal-ħajja l-qwiebel ikomplu jkunu ministri tal-ħajja. Żied jgħid: “Nitolbok Mulej tbierek dawn l-uffiċini imma speċjalment lil min se jużahom, min se jitħarreġ hawn, id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu biex fuq kollox l-ispirtu li jmexxi lil dak kollu li jsir hawn ikun favur il-marid, is-servizzi tas-saħħa, il-familji u s-saħħa mentali tan-nurses u l-midwives u fuq kollox li naħdmu għal soċjetà mimlija solidarjetà u għożża.”

More Photos Read more »

Whoever wants to be a leader must be a servant – The Archbishop

Mass on the 25th Sunday in Ordinary Time

  The Chapel of St Sebastian, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għat-tieni darba Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu dwar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minnha u juża kliem li jħawwadhom lid-dixxipli: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt” (Mk 9:31). Din il-ħaġa tħassibhom, ma fehmux dan il-kliem. Għaliex Profeta li kien qed jgħaddi mil-Lhudija għall-Galililija jgħallem, ifejjaq, ikeċċi x-xjaten, jitkellem dwar il-maħfra, dwar it-tjubija, il-ħlewwa u l-ħniena – kellu jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh? … Read more »

Sunday Mass – 19th September, 9:30am

  The Chapel of St Sebastian, Ħal Qormi

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 19th September

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Wisdom 2, 12.17-20
Psalm: 53 (54), 3-4.5.6.8
Second Reading: James 3, 16 – 4, 3

Gospel: Mk 9, 30-37

In those days, Jesus and his disciples went on from there and passed through Galilee. He did not want anyone to know it; for he was teaching his disciples, saying to them, “The Son of Man is to be betrayed into human hands, and they will kill him, and three days after being killed, he will rise again.” But they did not understand what he was saying and were afraid to ask him. 

Then they came to Capernaum; and when he was in the house he asked them, “What were you arguing about on the way?” But they were silent, for on the way they had argued with one another who was the greatest. 

He sat down, called the twelve, and said to them, “Whoever wants to be first must be last of all and servant of all.” Then he took a little child and put it among them; and taking it in his arms, he said to them, “Whoever welcomes one such child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not me but the one who sent me.” Read more »

We are not a Church of perfect people – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Luqa jurina lil Ġesù jdur l-ibliet u l-irħula, jipprietka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Mill-bidu tal-missjoni tiegħu, Ġesù kien ċar li hu ma ġiex għal poplu wieħed, jew għal lokalità waħda, imma biex l-Evanġelju jixtered qalb popli differenti, u għalhekk kien idur l-ibliet u l-irħula.

Hawnhekk, lil Ġesù ma narawhx waħdu, imma narawh flimkien mat-tnax u xi nisa – li San Luqa jsemmihom hawn – u xi wħud oħra, li kienu miegħu… Read more »

L-Isqof ta’ Tripli jżur id-Dar tal-Providenza

On Tuesday 14th September 2021, the Bishop of Tripoli, Mgr George Bugeja OFM paid a visit to Dar tal-Providenza in Siġġiewi. He concelebrated mass at the Home’s chapel with Director of Dar tal-Providenza Fr Martin Micallef, and Spiritual Director Fr Trevor Fairclough in the presence of a number of residents, workers and volunteers and in accordance to the COVID-19 measures set by the Health Authorities… Read more »