Monthly Archives: July 2021

Holy Mass & Rosary –28th July, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th July

Readings of the day

First Reading: Exodus 34, 29-35
Psalm: 98 (99), 5.6.7.9

Gospel: Mt 13, 44-46

In those days, Jesus told his disciples: “The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which someone found and hid; then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. 

Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls; on finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it”.  Read more »

You cannot love God and hate man made in God’s image – the Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din hi waħda mill-ftit parabboli li Ġesù jispjega fid-dettall. Ilbieraħ qrajna l-parabbola ta’ dak li żera’ żerriegħa tajba, imbagħad bil-lejl ġie l-għadu tiegħu hu żera’ s-sikrana. Il-ħaddiema jgħidulu: “Tridx immorru niġbruha?” is-sikrana. Jgħidilhom: “Le… Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad; meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: ‘Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi” (Mt 13:29-30)… Read more »

Holy Mass & Rosary –27th July, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 27th July

Readings of the day

First Reading: Exodus 33, 7-11; 34, 5b-9.28
Psalm: 102 (103), 6-7.8-9.10-11.12-13

Gospel: Mt 13, 36-43

In those days, Jesus left the crowds and went into the house. And his disciples approached him, saying, “Explain to us the parable of the weeds of the field.” He answered, “The one who sows the good seed is the Son of Man; the field is the world, and the good seed are the children of the kingdom; the weeds are the children of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil; the harvest is the end of the age, and the reapers are angels. 

Just as the weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age.  … Read more »

We will know them by their fruit – Bishop Galea-Curmi

Mass in memoriam of St Joachim & St Anne

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Qegħdin nagħmlu llum it-tifkira ta’ nannu u nanna speċjali għax huma n-nanniet ta’ Ġesù – Sant’Anna u San Ġwakkin. Kien proprju minħabba fihom li l-Papa Franġisku ried li minn din is-sena jkun hemm jum dedikat għan-nanniet, u għażel il-Ħadd l-aktar qrib il-festa tal-lum, għalhekk iċċelebrajna lbieraħ dan il-jum iddedikat għan-nanniet.

Hi okkażjoni speċjali meta niċċelebraw lil Sant’Anna u San Ġwakkin għax niftakru f’binthom Marija, u f’Ġesù bin Marija… Read more »

Holy Mass & Rosary –26th July, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 26th July

Readings of the day

First Reading: Exodus 32, 15-24.30-34
Psalm: 105 (106), 19-20.21-22.23

Gospel: Mt 13, 31-35

In those days, Jesus put before the crowd another parable: “The kingdom of heaven is like a mustard seed that someone took and sowed in his field; it is the smallest of all the seeds, but when it has grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.” 

He told them another parable: “The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed in with three measures of flour until all of it was leavened.” 

Jesus told the crowds all these things in parables; without a parable he told them nothing. This was to fulfill what had been spoken through the prophet: “I will open my mouth to speak in parables; I will proclaim what has been hidden from the foundation of the world.” 

Saints of the day: Saint Joachim & Saint Anne, parents of the Blessed Virgin Mary Read more »

Wealth in abundance – Bishop Galea-Curmi

  The Parish Church of the Annunciation, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Li kieku dan il-miraklu Ġesù għamlu llum, bil-mezzi ta’ komunikazzjoni li għandna, kien ikun wieħed mill-iktar li jissemma ma’ kulħadd u kullimkien – kif jista’ jkun li b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet titma’ ħamest elef ruħ? Kien jiġri, bħalma kultant ġara fi żmien Ġesù, li ħafna jieqfu fuq dak li jistagħġbu bih – miraklu, xi ħaġa kbira – imma mbagħad jitilfu dak li hu l-iktar importanti u essenzjali… Read more »

Always with us – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of St Anne

  The Church of St Anne, Żebbiegħ

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien” (Mt 28:20). Hu dan il-kliem ta’ Ġesù li l-Papa Franġisku għażel bħala tema għall-messaġġ tiegħu fl-okkażjoni tal-ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani li se jiġi ċċelebrat għada b’rabta mal-festa ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin li ssir kull sena fis-26 ta’ Lulju. Din hi l-wegħda li Ġesù għamel lid-dixxipli tiegħu qabel tela’ s-sema. Il-Papa ried li jerġa’ jtenni din il-wegħda lin-nanniet u l-anzjani kollha… Read more »