Monthly Archives: March 2021

Let’s keep the door open for God’s forgiveness – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu diffiċli li tifhem lil Ġuda. Dan kien wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù, li għażlu Ġesù; kien qrib tiegħu, kien semgħu ħafna drabi jagħti t-tagħlim sabiħ tiegħu u jarah ukoll jagħmel il-mirakli. Fuq kollox, gawda mill-imħabba tiegħu. Fl-Evanġelju skont San Ġwann, insibu lil Ġesù fl-Aħħar Ċena jaħsel saqajn Ġuda wkoll, flimkien mad-dixxipli l-oħra. Jiġifieri Ġesù wrieh imħabba sal-aħħar.

X’daħal f’moħħu Ġuda? … Read more »

Notice

From tomorrow, Thursday, 1st April, until Monday, 5th April 2021, the Archbishop’s Curia in Floriana, as well as the Ecclesiastical Tribunal in Valletta, will be closed for the Easter holidays.

The Marriage Office within the Curia will also be closed on the above-mentioned dates.

Read more »

Subscribe to KUNTATT: the Faculty of Theology’s e-newsletter

Il-Fakultà tat-Teoloġija fi ħdan l-Università ta’ Malta se tibda toħroġ e-newsletter bl-isem ta’ KUNTATT biex iżżomm aġġornati lil dawk li jinkitbu fil-lista bl-aħbarijiet, attivitajiet u servizzi tal-istess Fakultà.

Il-Viċi Dekan Dun Stefan Attard iħeġġeġ lill-alumni u l-ħbieb tal-Fakultà u dawk kollha li huma interessati biex jinkitbu fl-e-newsletter hawnhekk: www.um.edu.mt/theology/newsletter

Dun Stefan jistedinhom ukoll biex jgħaddu l-link lil ħbieb u nies oħra, u jfakkar li l-Fakultà tapprezza kull feedback biex ittejjeb is-servizzi tagħha… Read more »

The Archbishop asks: will you lay down your life for Jesus?

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum u għada l-Evanġelju jfakkarna fil-qalb maqsuma ta’ Ġesù, nisimgħu dwar it-tradiment ta’ Ġuda għaċ-ċaħda ta’ Pietru. Faċli nippuntaw subgħajna lejn dawn iż-żewġ appostli. Wieħed ittradieh u l-ieħor ċaħdu. L-oħrajn — barra d-dixxiplu l-maħbub li huwa wkoll protagonista fl-Evanġelju tal-lum — jaħarbu u jħalluh waħdu.

M’hemmx ħafna x’tagħżel! F’dawn iż-żewġ personaġġi naraw ukoll lilna nfusna. Tajjeb li llum u għada naħsbu ftit f’kemm-il darba lill-Mulej abbandunajnieh, ċħadnieh, u konna tradituri tiegħu… Read more »

Holy Mass & Rosary – 31st March, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 31st March

Readings of the day

First Reading: Is 50, 4-9a
Psalm: 68 (69), 8-10.21bcd-22.31 & 33-34

Gospel: Mt 26, 14-25

One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, “What are you willing to give me if I hand him over to you?” They paid him thirty pieces of silver,
and from that time on he looked for an opportunity to hand him over… Read more »

A book that gives you hope

Nhar il-Ħamis 25 ta’ Marzu, Patri Mario Attard OFM Cap, Patri Franġikan Kapuċċin, ħareġ ktieb ġdid bl-isem Ilħna mill-Onkoloġija.

Bħala wieħed mill-kappillani taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, Patri Mario kuljum jara ħafna tbatija ta’ dawk kollha li għaddejjin mill-vjaġġ iebes tal-marda tal-kanċer. Bħalma nafu din il-marda tolqot mhux biss lill-persuna fid-dimensjonijiet kollha tagħha imma wkoll lill-għeżież familjari tagħha.

Għalhekk, f’dan il-ktieb, Patri Mario jitħaddet mill-esperjenza tad-dinja tal-onkoloġija… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th March, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th March

Readings of the day

First Reading: Is 49, 1-6
Psalm: 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15 & 17

Gospel: Jn 13, 21-33.36-38

Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, «Amen, amen, I say to you, one of you will betray me.» The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus’ side… Read more »