Monthly Archives: October 2019

Pope at Audience: Church must always be open, expansive, welcoming

In his catechesis at the Wednesday General Audience, Pope Francis reflects on how the first Christians resolve their differences at the “Council of Jerusalem”, under the guidance of the Holy Spirit.

Pope Francis began his catechesis by saying that the Book of Acts recounts the long journey of the Word of God. “This journey”, said the Pope, began after a “strong persecution”… Read more »

The Gospel of the day: 25th October

Readings of the day

First Reading: Rom 7, 18-25a
Psalm: 118 (119), 66.68.76.77.93.94

Gospel: Lk 12, 54-59
Jesus said to the crowds, “When you see a cloud rising in the west you say immediately that it is going to rain and so it does; and when you notice that the wind is blowing from the south you say that it is going to be hot and so it is… Read more »

Temporary transfer of the Diocesan Archives documents

Id-dokumenti maħżuna f’kaxxi biex jittieħdu fil-faċilità li se taħżinhom temporanjament

L-Arċidjoċesi ta’ Malta għaddejja bil-proġett għall-arkivju l-ġdid fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Dan qed isir b’kofinanzjament minn fondi tal-Unjoni Ewropea (Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali 2014-2020).

Il-proġett jinsab fil-fażi inizjali tiegħu. F’dawn il-jiem, numru ta’ dokumenti qed jinħarġu mill-Kurja sakemm jiġi rranġat il-post li ser jilqa’ l-arkivju l-ġdid. Dawn qed jittieħdu f’faċilità apposta li tassigura l-aħjar ambjent fejn dawn id-dokumenti storiċi jinżammu b’mod temporanju… Read more »

Amazon Synod Briefing: Role of women, inculturation, synodality

The role of women; inculturation; and synodality were some of the key topics highlighted at Wednesdays’ press briefing for the Synod on the Amazon.

At the beginning of the briefing, the Prefect for the Dicastery for Communication, Dr Paolo Ruffini briefly reviewed the process for producing the Synod’s final document. Jesuit Father Giacomo Costa noted that the final document will be entrusted to the Holy Father, who will provide guidance for the Church going forward… Read more »

The Gospel of the day: 24th October

Readings of the day

First Reading: Rom 6, 19-23
Psalm: 1, 1-2.3.4 & 6

Gospel: Lk 12, 49-53
Jesus said to his disciples: “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished!

Do you think that I have come to establish peace on the earth? … Read more »

Peace, Justice and Truth after the Fall of the Iron Curtain

Final Statement of the International Workshop of the Conference of European Justice and Peace Commissions, 11-14 October 2019, Bratislava/Slovakia

  Bratislava, Slovakia

With the fall of the iron curtain we believed that freedom was achieved. 30 years later we see that freedom, justice and reconciliation involve more than removing iron curtains. We now realise freedom is a never-ending project upon which we must work everyday.

We have learned that listening to the stories, especially the painful stories, of those who have suffered and taken risks, is the starting point for freedom… Read more »

To godparents: God is trusting the lives of these adolescents in your hands to help them grow in Christian faith – The Auxiliary Bishop

10 adolexxenti jirċievu l-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa f’Ta’ Xbiex

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa qegħdin 10 u ħa nsaqsi mistoqsija lilkom, lilkom l-10 li se tirċievu llum is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hawn xi ħadd minnkom illi jiftakar dakinhar tal-Magħmudija? Jidher m’hawn ħadd. Jiena tiegħi ma niftakarhiex, naħseb il-kappillan lanqas, Patri Elija lanqas u ħafna minna hawn – jista’ jkun hawn xi ħadd jiftakarha – imma ħafna minna hawn ma niftakrux dakinhar tal-Magħmudija u ma niftakruhiex għax dakinhar mhux aħna ġejna l-knisja imma ġabuna l-ġenituri tagħna… Read more »

October: Extraordinary Mission Month

Ta’ kull sena, ix-xahar ta’ Ottubru jkun kollu kemm hu ddedikat għall-missjoni. Papa Franġisku ddikjara x-xahar ta’ Ottubru ta’ din is-sena biex ikun ix-Xahar Straordinarju tal-Missjoni (EMM2019). Dan għaliex din is-sena taħbat il-100 sena mit-tagħlim ta’ Papa Benedittu XV dwar il-missjoni. Ser ikun xahar speċjali ta’ talb u azzjoni, xahar li jsejħilna lkoll biex inġeddu l-impenn missjunarju tagħna biex inxerrdu l-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù Kristu mal-proxxmu kollu… Read more »

Adolescents from Marsaxlokk and Ħaż-Żebbuġ parishes receive the Sacrament of Confirmation

  Marsaxlokk, Ħaż-Żebbuġ

Nhar is-Sibt 12 ta’ Ottubru l-Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s-Sagrament tal-Griżma lil 37 adolexxent fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk – 16 bniet u 21 tifel. 
L-għada l-Ħadd 13 ta’ Novembru l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi amministra s-Sagrament tal-Griżma lil 110 adolexxent fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Filippu ta’ Agira, Ħaż-Żebbuġ. Filgħodu s-sagrament ingħata lil 55 tifel u waranofsinhar lil 55 tifla.

Uħud mill-adolexxenti li rċevew il-Griżma tal-Isqof f’Marsaxlokk L-adoloxxenti subien li rċevew il-Griżma f’Ħaż-Żebbuġ L-adoloxxenti bniet li rċevew il-Griżma f’Ħaż-Żebbuġ Read more »

COMECE Assembly to focus on EU ecological policies centred on persons, families and communities

Malta will be represented by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

General view of the meeting

Delegates of the Bishops’ Conferences of the European Union will gather in Brussels on 23-25 October 2019 to participate in the Autumn 2019 COMECE Assembly, with the participation of H. Em. Card. Jean-Claude Hollerich S.J., President of COMECE. Malta will be represented by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi.

In the context of the renewed European institutions, EU Bishops will engage with EU officials reflecting on post-EU elections challenges, both from the institutional and policy levels… Read more »