Monthly Archives: October 2019

Adolescents in Fgura and Ħamrun parishes receive the Sacrament of Confirmation

Nhar is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta’ Ottubru l-Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s-Sagrament tal-Griżma lil adolexxenti tal-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu tal-Fgura. B’kollox kien hemm 60 tifel u 40 tifla.

Il-Ħadd l-Arċisqof amministra s-Sagrament lil 19-il adolexxent fil-Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun – tmien bniet u 11-il tifel.

Ritratti: knisja.mt/ritratti

Waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Fgura s-Sibt L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Fgura s-Sibt L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Fgura l-Ħadd L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Fgura l-Ħadd Waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Knisja Parrokkjali tal-Kunċiżżjoni, il-Ħamrun L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Ħamrun il-Ħadd L-adolexxenti li rċevew il-Griżma mill-Parroċċa tal-Ħamrun il-Ħadd

Aktar ritratti >> Read more »

Adolescents in Mosta and Gwardamanġa parishes receive the Sacrament of Confirmation

Bejn nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru u l-għada l-Ħadd l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi amministra s-Sagrament tal-Griżma lil 138 adolexxent fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija Assunta, il-Mosta. Is-Sibt 37 tifel u 41 tifla rċevew dawn is-Sagrament waqt li l-Ħadd 32 tifel u 28 tifla rċevew is-Sagrament tal-Griżma.

Il-Ħadd 27 ta’ Ottubru l-Isqof amministra s-Sagrament tal-Griżma lil 18-il adolexxent mill-Knisja tal-Madonna ta’ Fatima fi Gwardamanġa – seba’ bniet u 11-il tifel… Read more »

The Gospel of the day: 28th October

Readings of the day

First Reading: Eph 2, 19-22
Psalm: 18, 2-5

Gospel: Lk 6,12-16

Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor… Read more »

Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ż-Żgħira fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi

  ll-Knisja ż-Żgħira, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Mhux ħlief dar Alla u dan bieb is-smewwiet”. Aħna u nikkonsagraw l-Knisja ż-Żgħira kif nafuha, it-talba tagħna hija li aħna nkomplu nikbru bħala l-poplu ta’ Alla. Jekk inti tfittex id-dar ta’ Alla, tħarisx lejn ġebel, ħares lejn il-poplu ta’ Alla.

Kif għidna fil-barka sabiħa qabel raxxaxna l-ilma mbierek fuqna, bil-Magħmudija aħna sirna t-tempju ta’ Alla, personalment u bħala komunità… Read more »

Bishop Joe’s Podcasts (2)

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jitkellem dwar: l-amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof, ix-Xahar Straordinarju tal-Missjoni, il-Viżta Pastorali li l-Isqof Galea-Curmi ser jagħmel fil-parroċċa tal-Imsida, bejn il-15 u l-24 ta’ Novembru.

Din l-intervista xxandret fuq 103, fis-27 ta’ Ottubru 2019 Read more »

The Sunday Gospel: 27th October

Thirtieth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Sir 35, 12-14.16-18
Psalm: 33, 2-3.17-18.19 & 23
Second Reading: 2 Tim 4, 6-8. 16-18

Gospel: Lk 18, 9-14

Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else.

“Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector… Read more »

Let’s fill our hearts with God rather than things which leave them empty – The Auxiliary Bishop

Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola li ddedikat ħajjitha b’mod sħiħ lil Alla

  Il-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fl-istorja tal-Knisja hawn qaddisin li hemm ħafna x’taqra fuqhom, l-istorja ta’ ħajjithom hija mżewqa b’ħafna episodji, u qaddisin ukoll li kitbu ħafna, ħallew ħafna kitba li hija ta’ ġid għall-ħajja spiritwali. Imbagħad hemm oħrajn li kważi li m’hemm xejn fuqhom imma nafu xi ħaġa żgħira u din ix-xi ħaġa żgħira fil-fatt hija xi ħaġa kbira l-għaliex tmur fil-qalba tal-ħajja Nisranija… Read more »

COMECE 2019: Isqfijiet Ewropej isejħu għal tranżizzjoni inklussiva u ġusta li twassal għal ekoloġija integrali

On 23-25 October 2019 delegates of the Bishops’ Conferences of the European Union gathered in Brussels for the COMECE Autumn 2019 Assembly. The meeting was dedicated to post-EU elections challenges and, in particular, to ecological policies centered on persons, families and communities.

In the context of the renewed European institutions, Bishops discussed priorities of the incoming European Commission in dialogue with an EU representative… Read more »

The Gospel of the day: 26th October

Readings of the day

First Reading: Rom 8, 1-11
Psalm: 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6

Gospel: Lk 13, 1-9

Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, “Do you think that because these Galileans suffered in this way they were greater sinners than all other Galileans? … Read more »

Archbishop’s Vlog: Against violence!

L-avvenimenti ta’ dawn l-aħħar jiem għandhom ikunu okkażjoni għalina l-Maltin u l-Għawdxin biex nieqfu u naħsbu tajjeb ħafna dwar x’qed jiġri madwarna. Ħadd mhu lest jiġġustifika l-vjolenza, tkun minn fejn tkun ġejja, la vjolenzja fiżika fuq in-nies u l-patrimonju, u wisq inqas kliem ta’ mibegħda li jagħmel ħsara mhux biss lill-proxxmu tagħna imma anki lil min jagħmlu. Jekk aħna rridu niżirgħu xi żerriegħa, hemm bżonn tkun żerriegħa ta’ paċi, mhux ta’ mibegħda għax iż-żerriegħa tal-mibegħda tkisser lilna nfusna qabel xejn… Read more »