Monthly Archives: May 2019

Pope in Romania: Treatment of the poor is best indicator of social model

 • Pope Francis speaks to Romanian civil society

 • Pope Francis addressed Romania’s authorities, members of civil society, and diplomatic corps on Friday morning, shortly after arriving in the capital, Bucharest.

  He expressed his joy for the opportunity to visit the ţara frumoasă, or beautiful land, of Romania, 20 years after Pope St…

 • Read more »

Mentoring programme for homeless young persons in Malta

Over 20 organisations come together for the Mentor Power seminar

 • A mentoring programme to assist young homeless persons was launched. The Erasmus+ EU Funded programme will help these vulnerable persons in discovering more about themselves and their environment to follow a path of higher achievement and stability. The programme was launched under the title “Mentor Power” in the form of a handbook and training manual. Together these tools will be used by the Salesians in a pilot programme aimed at reintegrating young persons back into the community…

 • Read more »

Breakthrough

 • BREAKTHROUGH                                      ****

  Direttur:          Roxann Dawson

  Atturi:              Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Marcel Ruiz, Sam Trammel u  Dennis Haysbert

  Ħin tal-Film:    116 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      12A

  John Smith, ġuvnott ta’ erbatax-il sena, hu l-iben adottat ta’ Brian u Joyce Smith…

 • Read more »

The Gospel of the day: 31st May

 • Visitation of the Virgin Mary to Elisabeth
  Readings of the day
 • First Reading: Zeph 3: 14-18
  Psalm: Is 12, 2-6

  Gospel: Lk 1: 39-56

 • Mary set out in those days and travelled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elisabeth…

 • Read more »

Homily on the anniversary of the birth of St Pius of Pietralcina

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

 • Knisja Parrokkjali tat-Trinità, il-Marsa

  27 ta’ Mejju 2019

  Franġisku hu isem li jfakkarna f’qaddisin speċjali fil-Knisja u fil-Papa preżenti.  Franġisku kien l-isem ta’ Padre Pio qabel daħal il-kunvent ta’ sittax-il sena biex jissieħeb mal-Patrijiet Kapuċċini.

  Aħna u niċċelebraw illum l-anniversarju (il-132 sena) tat-twelid tiegħu, tajjeb inħarsu lejn dan il-bniedem importanti fl-istorja reliġjuża Taljana imma wkoll dinjija…

 • Read more »

Pastoral Visit by the Auxiliary Bishop at Ħal Għargħur parish

 • Il-Ħamis, 30 Mejju 2019, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jibda l-viżta pastorali fil-parroċċa ta’ San Bartilmew f’Ħal Għargħur, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u l-ġenituri tagħhom u l-katekisti, mal-operaturi pastorali u mal-komunità tal-patrijiet u s-sorijiet Franġiskani. L-Isqof se jbierek ukoll għand xi familji bħala parti mill-programm tal-parroċċa għat-tberik tal-Għid. Il-Viżta Pastorali tintemm il-Ħadd, 2 ta’ Ġunju 2019.

  Hawn taħt tista’ taqra l-messaġġ tal-Isqof Galea-Curmi lill-parruċċani ta’ Ħal Għargħur…

 • Read more »

The Gospel of the day: 30th May

 • Readings of the day
 • First Reading: Acts 18, 1-8
  Psalm: 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4

  Gospel: Jn 16, 16-20

 • “A little while, and you will see me no more; again a little while, and you will see me.”  Some of his disciples said to one another, “What is this that he says to us, ‘A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me’; and, ‘because I go to the Father’?”  They said, “What does he mean by ‘a little while’? …
 • Read more »

“Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti'” – L-Arċisqof

Quddiesa li tinkludi s-Sagrament tal-Magħmudija

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara

  13 ta’ Mejju 2019

  X’qed jipprova jgħidilna Ġesù fil-kliem sabiħ li qralna l-kappillan Fr Charlon? Intom tafu x’jiġifieri ‘ħalliel’? Ħalliel jiġi u jisraq xi ħaġa li mhijiex tiegħu. Pereżempju, min jieħu ħsieb id-dar tagħkom? Il-mamà u l-papà, hux? …

 • Read more »

Pope: Salvation is not bought, it is a gift

 • At his General Audience on Wednesday the Pope led the faithful on a new journey. Leaving behind his continuing catechesis on the Our Father, Pope Francis began a new cycle focusing on the Acts of the Apostles.

  The Word and the Spirit

  The Pontiff explained how this book speaks about the spread of the Good News and shows us the wonderful bond between the proclamation of the Gospel and the Holy Spirit who gives power to this witness of faith…

 • Read more »

The Gospel of the day: 29th May

 • Readings of the day
 • First Reading: Acts 17, 15.22 – 18, 1
  Psalm: 148, 1-2.11-12ab.12c-13a.13bcd-14

  Gospel: Jn 16, 12-15

 • Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth…

 • Read more »