Monthly Archives: March 2019

The Sunday Gospel: 31st March

 • Fourth Sunday of Lent Readings of the day
 • First Reading: Josh 5, 9a.10-12
  Psalm: 33 (34), 2-3.4-5.6-7
  Second Reading: 2 Cor 5, 17-21

  Gospel: Lk 15, 1-3.11-32

 • Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man welcomes sinners and eats with them.”

  So to them he addressed this parable…

 • Read more »

Vatican: New legislation for protection of minors

 • The Vatican on Friday released three new documents from Pope Francis concerning the protection of minors and vulnerable persons in the Vatican City State.

   

 • “The protection of minors and vulnerable persons is an integral part of the Gospel message,” Pope Francis insists in the very first line of his Apostolic Letter…

 • Read more »

“Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar” – Il-parir tal-Arċisqof għal dan ir-Randan

Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Il-Knisja Parrokkjali, l-Isla
  29 ta’ Marzu 2019

  Nixtieq l-ewwel nett insellem lil kull wieħed u waħda minnkom li ħadna sehem flimkien fil-pellegrinaġġ wara l-istatwa għażiża tar-Redentur, u anke lil kull min qiegħed jismagħni permezz tal-mikrofoni madwar il-belt tal-Isla, din il-parroċċa tant għażiża…

 • Read more »

The Gospel of the day: 30th March

 • Readings of the day
 • First Reading: Hos 6, 1-6
  Psalm: 50 (51), 3-4.18-19.20-21ab

  Gospel: Lk 18, 9-14

 • Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else.

  “Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector…

 • Read more »

Opening of the case for beatification and canonisation of Brother Louis Camilleri F.S.C.

  • Il‑Knisja f’Malta se tagħti bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Bro. Louis Camilleri F.S.C. Dan wara li l‑Arċisqof Charles J. Scicluna laqa’ t‑talba ta’ Bro. Rodolfo Cosimo Meoli, Postulatur Ġenerali tal‑Ordni tal‑Aħwa tal‑Iskejjel Insara, biex jitwaqqaf tribunal li jisma’ l‑kawża tiegħu. Dan se jsir nhar il‑Ħadd, 31 ta’ Marzu 2019, fil‑11:00 a.m, waqt ċelebrazzjoni u Quddiessa mmexxija mill‑Arċisqof fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta…

 • Read more »

The Gospel of the day: 29th March

 • Readings of the day
 • First Reading: Hos 14, 2-10
  Psalm: 80 (81), 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 & 17

  Gospel: Mk 12, 28b-34

 • One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! …

 • Read more »

Pilgrimage with the statue of Christ the Redeemer in Senglea

 • Il-Ġimgħa, 28 ta’ Marzu 2019, il-parroċċa ta’ Marija Bambina fl-Isla, se torganizza l-pellegrinaġġ penitenzjali tar-Randan bl-istatwa mirakuluża tar-Redentur, immexxi mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Fi tmiem il-pellegrinaġġ, l-Arċisqof se jiċċelebra Quddiesa fil‑knisja parrokkjali.

  Il-pellegrinaġġ jibda fis-6pm.

   

 • Read more »

‘Boost’ for Catholic youth in Malta

 • Madwar 130 żagħżugħ u żagħżugħa pparteċipaw f’seminar ta’ ġurnata bl‑isem ta’ ‘Boost’, li ġie organizzat mill‑entità tal‑Knisja għaż‑żgħażagħ ‘MCYN’ (Malta Catholic Youth Network). L‑attività saret f’Esplora, iċ‑Ċentru tax‑Xjenza Interattiva, f’Bighi.

  L‑għan tas‑seminar kien li ż‑żgħażagħ ikollhom l‑opportunità jiddiskutu temi attwali u jaqsmu l‑esperjenzi ta’ kif iwasslu l‑fidi lil żgħażagħ oħra biex ikunu missjunarji tal‑Bxara t‑Tajba. Għas‑seminar attendew żgħażagħ u youth leaders impenjati fil‑Knisja minn diversi gruppi taż‑żgħażagħ f’Malta u Għawdex…

 • Read more »

The Gospel of the day: 28th March

 • Readings of the day
 • First Reading: Jer 7, 23-28
  Psalm: 94 (95), 1-2.6-7.8-9

  Gospel: Lk 11, 14-23

 • Jesus was driving out a demon that was mute, and when the demon had gone out, the mute man spoke and the crowds were amazed. Some of them said, “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.”

  Others, to test him, asked him for a sign from heaven…

 • Read more »