Monthly Archives: March 2019

“By the Lord has this been done”

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-presbiterat ta' Mons. Pawl Camilleri u Mons. Victor Zammit Mckeon


 • Il-Knisja Parrokkjali, il-Furjana

  22 ta’ Marzu 2019

  “Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan.” Huwa dan il-kliem li smajna lil Ġesù jgħid illum fl-Evanġelju ta’ San Mattew meta jirreferi għall-ġebla tax-xewka.

  Huwa dan li tgħidu, għeżież Mons. Pawl Camilleri u Mons. Victor Zammit Mckeon, intom u tiċċelebraw il-ħamsin sena mill-ordinazzjoni presbiterali…

 • Read more »

Watch: Who are the seminarians currently preparing for the priesthood?

 •  

 • Kull sena matul ir-Randan, fil-parroċċi ssir il-ġabra għas-Seminarju tal-Arċisqof, is-seminaristi ħejjew filmat qasir li jistieden lill-pubbliku jsir jaf aħjar lis-seminaristi u l-post li qed jagħtihom il-formazzjoni. 

  Bħalissa fis-Seminarju hemm 14-il seminarist imqassmin fuq ħames snin. Żewġ seminaristi oħra qegħdin jagħmlu sena esperjenza pastorali barra minn xtutna. Hemm ukoll erba’ djakni li qegħdin jagħmlu l-istudji tagħhom barra minn Malta…

 • Read more »

The Gospel of the day: 27th March

 • Readings of the day
 • First Reading: Deut 4, 1.5-9
  Psalm: 147, 12-13.15-16.19-20

  Gospel: Mt 5, 17-19

 • Jesus said to his disciples: “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place…

 • Read more »

Lenten season concerts by the choir of the Metropolitan Cathedral

 • The Jubilate Deo Choir, which is the choir of the Metropolitan Cathedral, will be giving two concerts for Passiontide entitled ‘Miserere’. The concerts, directed by Maestro di Cappella Christopher Muscat, will be held at the choir residencies on Friday 5th April at St John’s Co-Cathedral, Valletta, and on Monday 15th April at Naxxar Parish Church.

  These concerts feature sacred music spanning well over seven centuries, from Gregorian chant and Renaissance polyphony to works by contemporary composers…

 • Read more »

The feast of the Annunciation: It begins with two and ends with three

Quddiesa fil-festa tal-Lunzjata

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   


 • Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan

  25 ta’ Marzu 2019

  Bħal-lum, il-25 ta’ Marzu, f’kull quddiesa mad-dinja kollha waqt li jingħad il-Kredu, aħna ninżlu għarkupptejna meta ngħidu l-kliem: “U ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem”. Dan il-kliem dejjem ngħiduh waqt il-Kredu, imma bħal-lum ninżlu għarkupptejna…

 • Read more »

Loreto: Pope signs apostolic exhortation to young people

 • On the Feast of the Annunciation, Pope Francis signed his Apostolic Exhortation for the Synod on Young People, the Faith, and Vocational Discernment.

  Christus vivit – Christ lives” is a letter to the world’s young people that represents the fruit of the October Synod. The Vatican will release the full text in the near future…

 • Read more »

Mdina Cathedral to open all night for confession

 • Fil‑lejl ta’ bejn il‑Ġimgħa u s‑Sibt li ġej, 29 u 30 ta’ Marzu 2019, is‑seminaristi flimkien mal‑Kapitlu Metropolitan se jorganizzaw ‘24 siegħa għall‑Mulej’. Il‑Katidral ta’ San Pawl fl‑Imdina se jkun miftuħ lejl sħiħ u għadd ta’ saċerdoti se jkunu disponibbli għas‑Sagrament tal-Qrar matul din il-velja. Il‑Katidral se jkun miftuħ mill‑Ġimgħa fis‑7:00 p.m. sas‑Sibt fit‑8:00 a.m.

  Huwa l‑Papa Franġisku li nhar il‑Ġimgħa filgħaxija fil‑Bażilika ta’ San Pietru f’Ruma se jagħti bidu għas‑sitt edizzjoni ta’ ‘24 siegħa għall‑Mulej’…

 • Read more »

The Gospel of the day: 26th March

 • Readings of the day
 • First Reading: Dan 3, 25.34-43
  Psalm: 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9

  Gospel: Mt 18, 21-35

 • Peter approached Jesus and asked him, “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?” Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times…

 • Read more »

“We have found in you a gentle and humble in heart shepherd” – Archbishop Scicluna to Archbishop Emeritus Paul Cremona

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo

 • Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   


 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  24 ta’ Marzu 2019

  Eċċellenza għażiż Arċisqof Pawlu,

  Jiena nixtieq ninterpreta l-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna li qegħdin hawnhekk illejla biex ngħid grazzi lill-Mulej tad-don li tana fik. Fis-santa li tajtna bħala tifkira, inti għamilt rassenja, lista, ta’ grazzji li tak il-Mulej: li tkun xbieha ta’ Alla meta ħalqek, li tkun iben il-Missier fil-Magħmudija, li tagħti ħajtek fil-professjoni solenni fl-Ordni Dumnikan, u li 50 sena ilu sejjaħlek biex tkun presbiteru, saċerdot, qaddej…

 • Read more »

The mission of the priest: to make the world holy – Archbishop Cremona on the 50th anniversary of his Presbyteral Ordination

Quddiesa f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo

 •  

 • L-omelija tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

   

 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  24 ta’ Marzu 2019

  Darba Santu Wistin spjega lilu nnifsu bħala isqof, imma jien sa napplikaha anke għall-presbiterat, is-saċerdozju ministerjali. ‘Jiena magħkom jien Nisrani, għalikom jiena ragħaj’. F’din il-ġurnata nixtieq nirringrazzja lil Alla għax flimkien magħkom jien Nisrani imma mbagħad nirringrazzjah għaliex tani grazzja kbira li nkun nista’ nservi u naqdi lill-poplu tiegħu…

 • Read more »