Monthly Archives: March 2018

“Kemm hi sabiħa li aħna l-ulied ikollna l-grazzja nuru l-imħabba tagħna lejn il-ġenituri” – L-Arċisqof f’Jum id-Duluri

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, il-Belt Valletta
  23 ta’ Marzu 2018

  Bir-raġun bħal-lum infakkru din ix-xena fuq il-Kalvarju: ħdejn is-salib ta’ Ġesù kkundannat għall-mewt għaliex ippretenda li jkun is-sultan tal-Lhud; dik kienet il-kundanna: Ġesù ta’ Nażaret Sultan tal-Lhud. Il-kundanna kienet fiha nnifisha umiljazzjoni għaliex is-Sultan tal-Lhud ma kienx fuq tron liebes il-porpra imma kien għeri, imsallab ma’ għuda…

 • Read more »

In Mary we see suffering that is not two thousand years old, but of our time; we remember so many mothers who are worried for their children – The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass with students of MCAST on the commemoration of Our Lady of Sorrows

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • MCAST, Paola
  23rd March 2018

  Today’s feast is a devotional one and goes back in time. The Maltese, like other Mediterranean peoples, have treasured this feast since time immemorial and will continue to do so. You might recall that in his commentary on this feast, Oliver Friggieri called it “a truly national feast” because brings so many people together that might be at each other’s throats for the rest of the year, and these days even more because of social media…

 • Read more »

The Gospel of the day: 24th March

 • Saint John 11:45-56 

  Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, “What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation.”

  But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, “You know nothing,nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish.” He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. 

  So from that day on they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert, to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples…

 • Read more »

A new hope

 • During the most important week for the Catholic Church, the Archdiocese of Malta urges all Christians to search for Christ in those who are suffering.

  Throughout this week, we are encouraged to actively participate in the services organised in our churches that start with the celebration of Palm Sunday and the Passion of Our Lord, and reach their peak on Easter Sunday. 

  Holy Week is an opportunity to reflect on the grace of salvation redeemed for us by Our Lord Jesus Christ with his passion, death and resurrection…

 • Read more »

The Gospel of the day: 23rd March

 • Our Lady of Sorrows – Devotional Feast

  Saint John 19:25-30

  Standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 

  When Jesus saw his mother, and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, “Woman, behold, your son!” Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” And from that hour the disciple took her to his own home. 

  After this Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfil the scripture, “I thirst.” A bowl full of vinegar stood there; so they put a sponge full of the vinegar on hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, “It is finished”; and he bowed his head and gave up his spirit. 

 • Read more »

“The family is the true centre of society … We will continue were you started” – The Archbishop during the funeral of Mgr Charles Vella

Il-Quddiesa tal-funeral ta' Mons. Charles Vella, il-fundatur tal-Moviment ta' Kana

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor, Tas-Sliema
  22 ta’ Marzu 2018

  Il-Profeta Ġeremija, li fil-kitba tiegħu fl-Ewwel Qari smajna profezija qawwija, jipprova jfiehem lill-poplu kemm hi importanti l-fedeltà lejn Alla. Bħal ħafna profeti jilmenta li għalkemm il-poplu f’Alla biss sab ħellies, liberatur u redentur, l-istorja tagħhom kienet ukoll immarkata bil-ksur tal-patt: ‘Ħriġtkom mill-art tal-Eġittu, ksirtu l-patt tiegħi’ (ara Ġer 31, 32)…

 • Read more »

The Archbishop during Holy Week 2018

 • Nhar il-Ħadd li ġej, 25 ta’ Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa biċ‑ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il‑Palm u l‑Passjoni tal‑Mulej. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, fl-10:30 a.m., ibierek il-friegħi tal-palm u taż‑żebbuġ, u wara jiċċelebra Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Matul il-Quddiesa jinqara r‑rakkont tal‑passjoni mill‑Evanġelju skont San Mark.

  L‑Erbgħa, 28 ta’ Marzu, fis‑7:30 p.m., l-Arċisqof ser imexxi l‑Via Sacra Djoċesana li tibda minn ħdejn l-istatwa ta’ Kristu Re (quddiem il-lukanda Phoenicia) u tintemm quddiem il‑Konkatidral ta’ San Ġwann…

 • Read more »

“As we prepare for Our Lady of Sorrows and Good Friday, let’s try to find time for confession” – The Archbishop

The Archbishop celebrates mass on the second anniversary from the passing of Archbishop Emeritus Mgr Joseph Mercieca

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali, iż-Żejtun
  21 ta’ Marzu 2018

  Fil-ġranet ta’ qabel il-Ġimgħa l-Kbira tisimgħu diversi siltiet mill-Evanġelju ta’ San Ġwann fejn Ġesù jitkellem mal-kapijiet u jgħidilhom: “Issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili” (Ġw 8, 40). Hu, li jagħraf il-qalb, jifhem li s-sejħa tiegħu wkoll li jkun sinjal li jmeruh u għal tliet darbiet lid-dixxipli tiegħu qalilhom: ‘Bin il-bniedem jitla’ Ġerusalemm u jkollu jbati ħafna u saħansitra joqtluh, imma fit-tielet jum iqum” (ara Mt 20, 18-19)…

 • Read more »

The Gospel of the day: 22nd March

 • Saint John 8:51-59

  Jesus said to the Jews: “Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death.” So the Jews said to him, “Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, ‘Whoever keeps my word will never taste death.’ Are you greater than our father Abraham, who died? …

 • Read more »

Live: Participation ballot of Year 1 boys and girls – 2018 Entry

 • Il-Ħamis, 22 ta’ Marzu 2018, tista’ ssegwi ‘live’ t-tlugħ tal-polza ta’ parteċipazzjoni għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja għall-Ewwel Sena primarja għal studenti subien u bniet, fl-Istitut tal-Azzjoni Kattolika, il-Furjana.

  Il-polza tas-subien tibda f’12pm u dik tal-bniet fis-2pm.

 • Segwi ‘live’ l-polza tas-subien
 • 
 • Segwi ‘live’ l-polza tal-bniet
 • 
 • Read more »