Monthly Archives: March 2018

Live: Mass on Easter Sunday

 • Il‑Ħadd, 1 ta’ April, Ħadd il‑Għid, fl-10:30 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Fi tmiem il‑Quddiesa, l‑Arċisqof jagħti l‑Barka Appostolika bl‑Indulġenza Plenarja.

 • Read more »

The Archbishop to baptise seven adults from six different countries

 • Illejla, waqt il‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra s‑Sagramenti tad‑Dħul fil‑Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lil seba’ katekumeni, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l‑ħajja Nisranija. Waqt dan il‑Vġili wkoll, żagħżugħ Ġermaniż ser jiġi kkonfermat fil‑fidi Kattolika permezz tas‑Sagrament tal‑Ġriżma tal‑Isqof.

  It-tmien żgħażagħ u adulti li b’dawn is‑sagramenti ser isiru wlied Alla u membri ġodda tal‑Knisja Kattolika kważi kollha huma żgħażagħ taħt it‑tletin sena minn sitt pajjiżi differenti: minn Malta, mill‑Indja, mill‑Italja, mir‑Repubblika Ċeka, minn Kuba u mit‑Turkija…

 • Read more »

Live: Easter Vigil of the Resurrection of the Lord

 • Is‑Sibt, 31 ta’ Marzu, Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., l-Arċisqof imexxi l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Iċ‑ċelebrazzjoni tibda bit‑Tberik tan‑Nar ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Konkatidral, u tkompli bil-liturġija tal‑Kelma, il‑liturġija tal‑Magħmudija, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija.

  Matul din iċ-ċelebrazzjoni ser jiġu amministrati s-Sagramenti tal-Bidu tal-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lill-adulti.

 • Read more »

“Let us adore Jesus Christ who showed us his true identity on the Cross” – The Archbishop on Good Friday

The Archbishop leads the Liturgical Action of the Passion and Death of Our Lord

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • St John’s Co-Cathedral, Valletta
  30th March 2018

  “Whom are you looking for?” (Jn 18,4). This is the question that Jesus put to the rabble that went to the Garden of Gethsemane to arrest him. “Whom are you looking for?”

  Christ also asks us this question whenever we doubt him, whenever we are scandalized by his holy cross, whenever we imagine him as Deus ex machina, as God who fulfils our every need and who can be bought by a candle or by a bouquet or by a solemn promise or pledge…

 • Read more »

The Gospel of the Easter Vigil: 31st March

 • Holy Saturday – Vigil Mass

  Saint Mark 16:1-7 

  When the sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. Very early when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, “Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?” When they looked up, they saw that the stone had been rolled back; it was very large. 

  On entering the tomb they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed. He said to them, “Do not be amazed! …

 • Read more »

The washing of the feet by Archbishop Scicluna

 • Din is‑sena, f’Ħamis ix‑Xirka filgħaxija, waqt it‑Tifkira Solenni tal‑Ikla tal‑Mulej fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna xtaq li jaħsel riġlejn ta’ tfal, adolexxenti u żgħażagħ minn realtajiet differenti. Dan fil‑kuntest tal‑laqgħat li l‑Arċisqof qed jagħmel bi tħejjija għas‑Sinodu tal‑Isqfijiet dwar iż‑żgħażagħ imsejjaħ mill‑Papa Franġisku, li ser isir f’Ottubru li ġej fil‑Vatikan. dawk li ġew mistiedna mill‑Arċisqof għall‑ħasil tar‑riġlejn il-bieraħ filgħaxija huma:

  • Sitt itfal u adolexxenti uħud minnhom mill‑Kummissjoni Djoċesana Tfal,
  • Tliet żgħażagħ li jwettqu ħidma volontarja u pastorali fi gruppi taż‑żgħażagħ,
  • Żewġ koppji żgħażagħ miżżewġa,
  • Żewġ priġunieri żgħażagħ…
 • Read more »

“Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka

L-Arċisqof jiċċelebra t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  29 ta’ Marzu 2018

  “Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll” (Ġw 13, 9). Dawn il-kliem qalhom Xmun Pietru, maħsud u skandalizzat li l-Imgħallem u l-Mulej beda jaħsel saqajn id-dixxipli, ġest li kien riservat għall-iskjavi tal-familja li kelhom id-dover li, meta jiġu l-mistednin għall-ikel, l-ewwel ħaġa jaħslulhom saqajhom biex ikunu jistgħu jistrieħu komdi fuq id-divani għall-mejda tal-ikel…

 • Read more »

Live: The Liturgical Action of the Passion and Death of the Lord

 • Il‑Ġimgħa, 30 ta’ Marzu, il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., l-Arċisqof imexxi l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Din il‑liturġija tinkludi r‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑Adorazzjoni tas‑Salib u t‑Tqarbin.

 • Read more »

Pope Francis at Mass of the Lord’s Supper: ‘Jesus risks himself in service’

 • Pope Francis, speaking off the cuff during his homily during the Mass of the Lord’s Supper at Regina Coeli prison, contextualized the Gospel passage from John in which Jesus washes his disciples’ feet.

  Jesus does what a slave does

  He explains that this was a task done by slaves. After having dirtied their feet on the dusty roads, people would return home…

 • Read more »

The Gospel of Good Friday: 30th March

 • Good Friday of the Lord’s Passion

  Saint John 18:1-40.19:1-42

  Jesus went out with his disciples across the Kidron valley to where there was a garden, into which he and his disciples entered. Judas his betrayer also knew the place, because Jesus had often met there with his disciples. So Judas got a band of soldiers and guards from the chief priests and the Pharisees and went there with lanterns, torches, and weapons…

 • Read more »