Monthly Archives: November 2017

As Christians we are called to defend the culture of truth and life – The Archbishop

Diocesan Celebration on the feast of Christ the King 2017

 • Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera

  26 ta’ Novembru 2017

  Fil‑festa ta’ Kristu Re, aħna u nispiċċaw iċ‑ċiklu ta’ laqgħat flimkien meta nfakkru ta’ kull nhar ta’ Ħadd u ta’ kuljum il‑mewt u l‑qawmien ta’ Ġesù, f’din l‑aħħar ġimgħa taċ‑ċiklu ta’ laqgħat u ta’ talb u ta’ tifħir li aħna nsejħulu s‑sena liturġika, il‑ħsieb tagħna l‑Insara jmur fit‑tmiem taż‑żminijiet, fil‑milja taż‑żminijiet meta l‑Mulej Ġesù, l‑Iben il‑waħdieni tal‑Missier, qassis għal dejjem u sultan tal‑ħolqien kollu, itemm il‑misteru tal‑fidwa tal‑bnedmin…

 • Read more »

Pope at Angelus: We will be judged on love

 • In his Angelus address on Sunday, Pope Francis reflected on the last judgement, the subject of the day’s Gospel reading.

  He noted that this is the last Sunday of the liturgical year, the day on which the Church celebrates the Solemnity of Christ the King of the Universe. Christ’s kingship, he said, is one “of guidance and service, but it is also a kingship that at the end of time will be asserted in judgement.” The vision of the second coming of Christ, presented in the Gospel, introduces the final judgment, when all of humanity will appear before Him, and Jesus, exercising His authority, will separate one from another, “as the shepherd separates the sheep from the goats.”

  Pope Francis recalled the criteria that Jesus says will be the foundation of His judgment: “What you did for the least of my brothers, that you did on to me.” This sentence, the Pope said, “never fails to strike us, because it reveals to us” the end to which God is willing to go on account of His love for us…

 • Read more »

The Gospel of the day: 27th November

 • Saint Luke 21:1-4 

  When Jesus looked up he saw some wealthy people putting their offerings into the treasury and he noticed a poor widow putting in two small coins. 

  He said, “I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest; for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood.” 

 • Read more »

Photos: Diocesan Celebration on the feast of Christ the King 2017

 • Waqt iċ-ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa solenni ta’ Kristu Re u l-għeluq tas-sena liturġika, l-Arċisqof Charles J. Scicluna tkellem dwar is-seba’ valuri tas-saltna ta’ Alla: il-verità, il-ħajja, il-qdusija, il-grazzja, il-ġustizzja, l-imħabba u s-sliem. Huwa appella lill-Insara sabiex jgħixu u japplikaw dawn il-valuri fil-ħajja ta’ kuljum. Fid-dawl ta’ dak kollu li qed jiġri madwarna, l-Arċisqof saħaq li bħala Nsara ma nistgħux inċedu għall-kultura fejn il-verità mhijiex aktar kriterju tar-relazzjonijiet ta’ bejnietna jew tal-governanza…

 • Read more »

Live: Feast of Christ the King 2017

 • Illum il-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2017, fil-5:00 p.m, ser tiġi ċċelebrata l‑festa liturġika ta’ Kristu Re b’Ċelebrazzjoni Djoċesana fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera. Matul iċ‑ċelebrazzjoni ser tingħad it‑talba ta’ filgħaxija (l‑għasar) u qabel il-Barka Sagramentali, Mons. Arċisqof iwassal il‑messaġġ tiegħu f’din il-festa importanti għall-Insara. 
 • Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fuq YouTube
 • Read more »

The Sunday Gospel: 26th November

 • Our Lord Jesus Christ the King – Solemnity

  Saint Matthew 25:31-46 

  Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats…

 • Read more »

Photos: The 2017 Diocesan Assembly comes to an end with the Archbishop’s message

 • F’għeluq l-Assemblea Djoċesana 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna tkellem dwar il-ħtieġa li n-Nisrani jilqa’ u jxandar il-Kelma ta’ Ġesù biex din issir dawl għas-soċjetà tal-lum u tieħu l-ħajja bl-eżempju ta’ tjubija, ġustizzja u verità.

  It‑tema tal-Assemblea ta’ din is‑sena kienet ‘L‑Evanġelizzazzjoni u d‑Djakonija: Lejn Pjan Pastorali għall‑Arċidjoċesi’.

  Mons. Arċisqof saħaq li magħquda flimkien, l-evanġelizzazzjoni u s-servizz tad-djakonija jwasslu lill-Insara biex ikunu “ulied id-dawl u mhux ulied id-dlam”…

 • Read more »

Diocesan Assembly 2017: Diaconia

 • It-tieni sessjoni tal-Assemblea Djoċesana kompliet illum, is-Sibt, 25 ta’ Novembru 2017, bil-preżentazzjoni tal‑Vigarju Episkopali għad‑Djakonija, Mons. Charles Cordina, dwar proposta ta’ azzjoni għat‑tisħiħ tal‑impenn soċjali tal‑Knisja fis‑soċjetà u proġetti pilota ġodda f’dan il‑qasam. Dan bħala t‑tieni parti tal‑pjan pastorali għall‑Arċidjoċesi li qed jitħejja, u fid-dawl tat-tagħlim tal‑Papa Franġisku li qed jistieden lill‑Insara jilħqu u jaħdmu mal‑foqra u dawk fil‑periferija.

  Il-punti ewlenin tat-tieni parti tal‑pjan pastorali għall‑Arċidjoċesi dwar id-djakonija:

  1. Mill-bidu tal-Episkopat tiegħu, l-Arċisqof  wera li l-viżjoni tiegħu għall-Knisja hi li l-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta għandha tkun ikkonċentrata fuq żewġ binarji: l-Evanġelizzazzjoni u d-Djakonija…
 • Read more »

The Gospel of the day: 25th November

 • Saint Luke 20:27-40 

  Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, “Teacher, Moses wrote for us, ‘If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother.’

  Now there were seven brothers; the first married a woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the seven died childless. Finally the woman also died. Now at the resurrection whose wife will that woman be? …

 • Read more »

Diocesan Assembly 2017: Evangelisation

 • Fl-ewwel jum tal-Assemblea Djoċesana 2017, il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru, il-Vigarju Episkopali għall-Evanġelizzazzjoni, Fr René Camilleri, ippreżenta proposta ta’ strateġija għall‑evanġelizzazzjoni mifruxa fuq tliet snin, bħala parti mill‑pjan pastorali għall‑Arċidjoċesi li qed isir bħalissa.

  Il-punti ewlenin tal-proposta ta’ strateġija għall‑evanġelizzazzjoni:

  1. Perspettiva Biblika: Esdra u Neħemija quddiem sitwazzjoni ta’ poplu konfuż u mitluf, riedu jagħtuh lura l-identità vera tiegħu…
 • Read more »