Monthly Archives: May 2016

Thank you for your priceless service – The Archbishop

L-Arċisqof iżur ir-residenti u l-ħaddiema ta' Dar il-Kaptan

 • Nhar il-31 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar ir-residenti u l-ħaddiema ta’ Dar il-Kaptan, l-Imtarfa. L-Arċisqof kellu ċ-ċans jiltaqa’ ma kull resident u rringrazzja personalment lill-ħaddiema tax-xogħol li jsir kuljum mar-residenti, li jiffaċilita’ l-ħajja tagħhom u tal-ġenituri tagħhom. 
 • Photos: Curia Communications Office
 • Read more »

Misleading impressions of the Cambridge English Benchmark Report

 • The recently published report by the Cambridge English Language Assessment shows that learners in Church schools at Form 4 outperform those in State schools in the writing exam and this difference is statistically significant. This is confirmed by the Statistical Report of the MATSEC Board, year after year. The Times of Malta, on May 26, gave the impression that according to the Cambridge report, State schools may be producing better writers than their private and Church run counterparts…
 • Read more »

“God that recognises our weaknesses…takes our hand and guides us through” – The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass at St Dominic's Parish Church, Valletta

 • It-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tas-Solennità Titulari taż-Żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta u l-200 Anniversarju mit-twaqqif tal-Knisja bħala Bażilika. Il-Quddiesa kienet iċċelebrata fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta. Homily by Archbishop Charles J. Scicluna Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta 31 ta Mejju 2016 L-ewwel nett irid insellem b’mod partikulari lill-Provinċjal tal-preżenza tiegħek, grazzi ħafna u nirringrazzjak ukoll għażiż Fr Michael, Kappillan, tal-istedina li għamiltli llum intom u tiċċelebraw it-titular ta’ din il-knisja: iż-Żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta…
 • Read more »

The Archbishop meets with students from St Lucia Secondary School

 • Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof żar l-istudenti u l-għalliema fl-iskola Sekondarja ta’ Santa Lucia. L-Arċisqof kellu l-opportunità li jiddjaloga maż-żgħażagħ fuq suġġetti li jolqtu lilhom, u kellu ċ-ċans iwieġeb mistoqsijiet mill-istudenti nfushom. Fl-aħħar tad-djalogu l-Arċisqof irċieva rigal li nħadem mill-istudenti, b’tifkira taż-żjara tiegħu. 
 • Photos: Curia Communications Office
 • Read more »

Pope Francis at Santa Marta: memory, prophecy, hope

 • Pope Francis celebrated Mass in the chapel of the Casa Santa Marta on Monday morning. In remarks to the faithful following the Readings of the Day, the Holy Father focused on the threefold theme of the dynamic unity in Christian life, the signs of which are living memory, the prophetic spirit, and the sure horizon of hope. The Pope took as the central focus of his reflection the Gospel passage of the day – from the Gospel according to St…
 • Read more »

The Gospel of the day: 31st May

 • Feast of The Visitation of the Blessed Virgin Mary Saint Luke 1:39-56 Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.”And Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior. For he has looked with favor on his lowly servant; from this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things; and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, remembering his promise of mercy, The promise he made to our fathers, to Abraham and to his descendants forever.”Mary remained with her about three months and then returned to her home.     
 • Read more »

“Your prayer is the Church’s strength” – The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass at Central Home, Home for the Elderly, Imsida

 • It-Tnejn 16 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-anzjani u l-ħaddiema tad-Dar tal-Anzjani Central Home, u ċċelebra Quddiesa magħhom.  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • Dar tal-Anzjani Central Home, l-Imsida 16 ta’ Mejju 2016 L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna lis-Sur Balzan ta’ din l-istedina biex jien inkun nista’ nżur lilkom, għeżież residenti, u anke niċċelebra magħkom il-Quddiesa, l-Ewkaristija…
 • Read more »

“The Sacrament of Marriage and Holy Orders are called to build the community” – The Archbishop

 • Nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna kkonsagra l-artal il-ġdid tal-Oratorju tas-Socjetà Missjunarja ta’ San Pawl (l-M.S.S.P.), Birkirkara. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, Birkirkara 28 ta’ Mejju 2016 “Jiena rċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom” (1Kor 11, 23). Dan il-kliem ta’ San Pawl ifisser il-pedament tal-fidi tagħna, f’dak li qegħdin niċċelebraw…
 • Read more »

“The Sacrament of Marriage and Holy Orders are called to build the community” – The Archbishop

The Archbishop consecrates a new altar at the M.S.S.P. Oratory

 • Nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna kkonsagra l-artal il-ġdid tal-Oratorju tas-Socjetà Missjunarja ta’ San Pawl (l-M.S.S.P.), Birkirkara. Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, Birkirkara 28 ta’ Mejju 2016 “Jiena rċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom” (1Kor 11, 23)…
 • Read more »

“It’s cool to be a Christian” – The Archbishop

The Archbishop administers the Sacrament of Confirmation to young people at Iklin Parish

 • Il‑Ġimgħa 27 ta’ Mejju, l- Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa tal‑Iklin. 

  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna​

 • Knisja Parrokkjali tal-Iklin 27 ta’ Mejju 2016 Ma nafx x’jismu ż-żgħażugħ li qara l-Ewwel Qari. X’ismek? Shaimian!  Hemm xi qaddis jismu San Shaimian? Se tkun inti, oqgħod attent – m’hemmx għalfejn nikkanonizzawk bir-raġġiera imma trid tkun qaddis, għalhekk qed tirċievi l-Griżma llum…
 • Read more »