L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-Isqof Annetto Depasquale, fl-10 anniversarju mill-mewt tiegħu, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Wara, fir-refettorju, issir it-tnedija tal-ktieb Annetto Depasquale: Wirt għażiż tal-Knisja f’Malta. It-tnedija se tixxandar live.