• ***

  Direttur:          James DeMonaco
  Atturi:             Frank Grillo, Carmen Ejogo, Zach Gilford, Kiele Sanchez u Michael K. Williams
  Ħin tal-Film:    103 min
   
  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 15
  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      18

  Ninsabu fis-sena 2023, sewwasew fil-21 ta’ Marzu, meta fl-Los Angeles ġewwa l-Amerika, darba fis-sena kien jinżamm lejl ta’ tnax  –il siegħa li fih kien isir Tindifa li kien ifisser li matul dawn is-siegħat kienu jiġu sospisi l-liġijiet kollha u min kellu xi rabja kontra xi ħadd u jħoss li għandu ppattija, dan kellu ċ-ċans li jagħmilha f’dak il-lejl. Permess ta’ din it-Tindifa, il-pajjiż kellu rata ta’ krimanalita`  baxxa għal kumplament tas-sena kif ukoll in-nies bla xogħol kienu naqsu ħafna. Kienet ukoll iservi biex tellimina liIl-batut u ħafna nies b’diżabilita` jew xjuħ. Leo, surġent fil-pulizija  jieħu l-opportunita` ta’ dawn is-siegħat biex  jagħmel vendetta minn raġel, li taħt l-influwenza tal-alkoħol kien qatel lill- ibnu. Kollox kien imħejji biex dak il-lejl, Leo iwettaq  vendetta. Iżda hekk kif kien sejjer biex jagħmel dan, armat sa sninu, jiltaqa’ ma’ żewġ nisa, Eva u bintha Cali li kienu qegħdin jiġu  maħtufa minn ċorma nies ħżiena li kienu ħadu l-opportunita` li f’dak il-lejl jagħmlu li jridu.  Leo f’qasir żmien iġieb fix-xejn lil dawn in-nies u jeħles liż-żewġ nisa. Kif imur lura lejn il-karozza, isib li sadanittant fil-karozza kienu daħlu Shane u Liz, koppja miżżewġa li sabu ruħhom f’diffikulta`  meta l-karozza tagħhom ġiet isabotaġġjata minn ċorma oħra li spiċċaw jiġru warajhom. Leo u l-erba’ refuġjati jaħarbu mill-post iżda hawn ukoll, il-karozza li kellu Leo tiġi milquta u tispiċċa f’nofs ta’ triq. X’sejrin jagħmlu issa?  Eva tghid  lil Leo li ħabibta toqgħod fi qrib u li għandha karozza u li kienet ċerta li kienet lesta li sselieffilu. X’jiġri minn hawn? Meta jaslu għand din il-ħabiba, xi jsibu? X’kien qiegħed jiġri ezattament f’dak il-lejl ta’ Tindifa?

  Film tal-biża` li jseggwi l-ewwel film li ħareġ is-sena l-oħra bl-isem ta’ The Purge. Minħabba li l-film fih ħafna vjolenza qawwija, kif ukoll kif tiġi murija l-fidi u t-talb,  barra wkoll il-kliem baxx u goff użat, ikun tajjeb li l-film jarawh dawk li għalqu t-tmintax –il sena.