Calendar of Activities

 • ĠUBLEW TAL-ĦNIENA
  PROGRAMM GĦAD-DJOĊESI
  Data Ħin Attività
  2015
  DIĊEMBRU
  12 9.30am – 12.00pm Laqgħa għas-saċerdoti kollha
  13 Ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tas-Sena tal-Ħniena
  5.30pm – 7.30pm Purċissjoni San Mark
  Quddiesa Katidral, Mdina
  18 Jum l-Emigranti
  27 5.00pm Ftuħ tal-Bieb – Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa
  2016
  JANNAR
  9 6.00pm Ftuħ tal-Bieb – Bażilika ta’ l-Isla
  FRAR
  2 Għeluq tas-Sena tal-Ħajja Konsagrata
  11 6.00pm Ġublew tal-Morda – Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara
  16 9.30am – 12.00pm Laqgħa għas-saċerdoti
  MARZU
  4 Redentur ta’ L-Isla
  6.00pm Pellegrinaġġ
  18 Duluri – Ġurnata Qrar
  23 Via Sagra Nazzjonali
  APRIL
  3 Festa tal-Ħniena Divina – Santwarju tal-Ħniena Divina
  30 Proposta – Konferenza – Xogħol u Ġustizzja
  MEJJU
  14 Vġili ta’ Pentekoste
  ĠUNJU
  3 Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – Jum is-saċerdot 
  Adorazzjoni għas-saċerdoti – Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù
  LULJU
  25 – 31 World Youth Day
  SETTEMBRU
  14 Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib
  OTTUBRU
  7 Festa tal-Madonna tar-Rużarju
  NOVEMBRU
  20 Konklużjoni tal-Ġublew – Mdina
  ATTIVITAJIET OĦRA
  Aġġornament tal-Kleru
  Żjarat – il-ħabs, Refuġjati, anzjani/San Vinċenz, drogati, Studenti tal-Università
  Pellegrinaġġ għal Ruma flimkien mad-Djoċesi ta’ Għawdex